ZDIEĽAŤ

Ak firma spĺňa rôzne ISO certifikáty, dáva tým jednoduchým spôsobom najavo, na čo všetko si dáva záležať a aké podmienky spĺňa. Naviac sú ISO certifikáty medzinárodné a tak aj v zahraničí všetci vedia, čo ich získanie obnáša.

Kvalita a bezpečnosť na prvých miestach 

Tým najžiadanejším ISO certifikátom je ISO 9001, označovaný ako systém manažérstva kvality. Splnením podmienok pre tento certifikát je zabezpečené a preukazované riadenie kvality výroby a poskytovaných služieb. Potenciálni zákazníci každej firmy budú vďaka tomuto certifikátu vedieť, že výrobky a služby, o ktoré majú záujem, sú tej najvyššej kvality a že spokojnosť zákazníka je v takejto firme stredobodom pozornosti.

Ďalším žiadaným certifikátom je ISO 45001, systém manažérstva BOZP. Preukazuje vnútropodnikovú bezpečnosť pri práci. Firmy, ktoré spĺňajú podmienky tohto certifikátu, ním dávajú najavo, že ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci ich zamestnancov nie sú len prázdne frázy, ale každý zamestnanec (bez ohľadu na pozíciu) sa v takejto firme môže cítiť maximálne bezpečne. Okrem toho ak sa vo firme pracuje s dbaním na bezpečnosť, znižuje to aj riziká poškodenia materiálu alebo prístrojov.

Myslí sa aj na životné prostredie

Trojicu najžiadanejších certifikátov uzatvára ISO 14001. Tento systém environmentálneho manažérstva je žiadaný obzvlášť v dnešnej dobe, keď sa začala venovať (konečne) zvýšená pozornosť ochrane nášho životného prostredia.

Niektorí zákazníci tak priamo vyhľadávajú firmy, ktoré to s ochranou životného prostredia myslia vážne. Tým pádom sa pri výbere firmy, ktorá im má poskytnúť požadovaný tovar alebo služby, zameriavajú nato, či má daná firma tento certifikát.

Majú tak istotu, že firma, ktorú si vybrali, dodržiava zásady ochrany životného prostredia a to nielen okrajovo. Snaha o znižovanie odpadov, odborné nakladanie s odpadom a recyklácia, znižovanie energetickej náročnosti a znižovanie emisií, to všetko je vo firmách s certifikátom ISO 14001 medzi prioritami.

 

Zdroj obrázka:

Autor: Wright Studio / Shutterstock.com

ZDIEĽAŤ