Dosahovať viac s menším úsilím: Poskytovateľ textilných služieb Mewa sa zameriava na udržateľné procesy

Bratislava, 23. apríla 2024

Naša planéta je pod tlakom a spoločnosti musia zohrávať kľúčovú úlohu pri vývoji udržateľnejších riešení. Tlak na podniky rastie, pretože zákazníci uprednostňujú zodpovedné spoločnosti. Koncepcia opätovného použitia poskytovateľa textilných služieb Mewa dokonale zapadá do tohto megatrendu: Mewa ponúka firemným zákazníkom B2B v oblasti firemných textílií kompletné služby založené výlučne na princípe „použitie namiesto vlastníctva“.

To, čo robí tento obchodný model udržateľným, je princíp opätovného použitia, výrobky s dlhou životnosťou v uzavretom systéme a sofistikovaná technológia procesov a distribúcie. Len pri používaní čistiacich utierok Mewa je CO2 stopa v priemere 3 až 6-krát nižšia ako pri používaní jednorazových čistiacich utierok. Vyplýva to z výpočtov poradenskej spoločnosti Climate Partner. S cieľom postupne znižovať vlastnú ekologickú stopu sa spoločnosť Mewa zameriava na technológie šetrné k životnému prostrediu.

Pranie s minimálnym použitím zdrojov

Matthias Zoch, vedúci oddelenia životného prostredia a procesných technológií spoločnosti Mewa, vysvetľuje: „Typický závod MTS vyperie mesačne až 350 ton čistiacich utierok. Len pre porovnanie, typická práčka v domácnosti pojme približne len sedem kilogramov bielizne. Je teda zrejmé, aký vplyv na životné prostredie má pre nás každé zníženie spotreby čistej vody, energie alebo pracieho prostriedku, bez ohľadu na to, aké malé je v percentách.“ Aby sa spotrebovalo menej čistej vody, voda z predchádzajúcich pracích procesov sa používa čo najviac krát. Na tento účel sa použiteľná voda z hlavného prania a oplachovania filtruje, upravuje a opätovne používa v procese prania vo viacstupňovom cykle. Tento proces recyklácie znižuje množstvo potrebnej čistej vody až o 50 % v porovnaní s bežnými domácimi procesmi.

Mewa je tiež veľmi úsporná, pokiaľ ide o pracie prostriedky a pomocné pracie prostriedky. V práčkach sa používa len presne toľko, koľko je potrebné na čisté a hygienické vypranie textílií. „Pracujeme so špeciálnymi automatickými dávkovacími a riadiacimi systémami. V porovnaní so štandardnými pracími procesmi a dávkovaním v domácnostiach znižujeme vplyv na životné prostredie až o 85 %,“ pokračuje Matthias Zoch. Tieto systémy sa neustále zdokonaľujú: Mewa teraz používa o štvrtinu menej pracieho prostriedku ako v roku 2010 a len v rokoch 2021 až 2022 sa jej podarilo znížiť spotrebu o ďalších 1,5 %.

Ak voda už nie je vhodná na pranie, vypúšťa sa do vlastných systémov čistenia odpadových vôd a nečistoty sa odstraňujú v niekoľkých stupňoch. „Dosahujeme 99,8 % mieru čistenia. To je viac, ako stanovujú oficiálne predpisy,“ hovorí Matthias Zoch. Na dosiahnutie tohto cieľa odpadová voda najprv prechádza chemickým a fyzikálnym procesom. Tým sa znečisťujúce látky a voda čo najviac oddelia. Zvyšné nečistoty vo vode potom rozložia mikroorganizmy v biologickom stupni čistenia. Až potom sa odpadová voda – 99,8 % čistá a 100 % ekologická – odovzdá na komunálne čistenie.

A čo sa stane s nečistotami, ktoré sa nazbierajú počas procesu prania? V súlade so zásadou opätovného použitia spoločnosť časť z nich opätovne použije. Spoločnosť Mewa pokrýva približne 80 % svojich energetických potrieb na pranie a sušenie olejmi a tukmi, ktoré sa vymyli z čistiacich utierok, hovorí odborník spoločnosti Mewa na environmentálne technológie: „Naši zákazníci čistia svoje stroje našimi čistiacimi utierkami. Takže,  keď k nám prídu utierky na pranie, sú plné mastnoty a olejov. Tieto nečistoty vyperieme, zozbierame a spracujeme na druhotné suroviny pomocou metód šetrných k životnému prostrediu. Používame ich na vykurovanie.“

Spoločnosť Mewa využíva koncepcie šetrné k životnému prostrediu aj v ďalších fázach cyklu, pri preberaní a doručovaní textílií zákazníkom. Trasy dodávok sa optimalizujú pomocou pokročilého nástroja na riadenie trás prispôsobeného potrebám spoločnosti Mewa. Spoločnosť Mewa je tiež priekopníkom v oblasti alternatívnych pohonov v tomto odvetví: okrem nákladných vozidiel na vodíkový pohon, ktoré už tri roky zásobujú zákazníkov spoločnosti Mewa, využíva spoločnosť Mewa vo svojom vozovom parku v mestských oblastiach aj úžitkové vozidlá na elektrický pohon a kontajnerové nákladné bicykle. „Chceme sa pripraviť na budúcnosť, ktorá bude z väčšej časti bez spaľovacích motorov,“ hovorí Martin Mühling, vedúci logistiky distribúcie v spoločnosti Mewa. „Je to určite dlhodobý cieľ, ale čím skôr začneme, tým lepšie.“

Mewa perie ekologickejšie vďaka automatizovaným dávkovacím a riadiacim systémom. (Foto: Mewa)

Spoločnosť Mewa dosahuje 99,8 % stupeň čistenia odpadových vôd. 

Spočnosť Mewa využíva udržateľné procesy aj v distribučnej logistike. (Foto: Mewa)

Mewa

Skupina Mewa so sídlom vo Wiesbadene je jedným z popredných európskych poskytovateľov komplexných služieb v oblasti priemyselného textilu. Sortiment výrobkov sa zameriava na čistiace utierky z vlastnej produkcie, ako aj pracovné a ochranné odevy pre priemysel, obchod, stravovanie a zdravotníctvo. Služby B2B zahŕňajú poradenstvo, poskytovanie, starostlivosť, opravy a výmenu textílií v súlade s certifikovanými normami kvality, hygieny a bezpečnosti. Rodinná spoločnosť so 47 pobočkami a približne 5 700 zamestnancami zásobuje viac ako 200 000 spoločností v rôznych odvetviach v celej Európe.

 Obrat v roku 2022 predstavoval  829 miliónov eur. Spoločnosť Mewa bola založená v roku 1908 a je priekopníkom v oblasti udržateľných textilných služieb. Stratégia spoločnosti je dôsledne zameraná na udržateľnosť. To zahŕňa inovatívny vlastný vývoj produktov, procesov a technických systémov. Spoločnosť Mewa získala niekoľko ocenení za svoje zameranie na zákazníka a riadenie zdrojov.

Ďalšie informácie:

www.mewa.sk

twitter.com/mewa_sk

facebook.com/mewacz

instagram.com/mewa_textilservice

linkedin.com/company/mewa-textil-management

Bezpečné zaobchádzanie s čistiacimi utierkami

Bezpečnostné kontajnery na skladovanie a prepravu 

Čistiace utierky pomáhajú pri údržbe v rozmanitých priemyselných odvetviach, pričom prichádzajú do styku s rôznymi materiálmi, substanciami a nebezpečnými látkami. Utierky v systéme opakovaného použitia musia byť po ich znečistení zhromažďované, skladované a prepravované za jasne určených bezpečnostných podmienok. Textílie nasiaknuté olejmi, tukmi alebo rozpúšťadlami sa totiž môžu za nepriaznivých podmienok samozahrievať alebo sa vznietiť. 

Bratislava, marec 2022: Certifikované bezpečnostné kontajnery SaCon sú neoddeliteľnou súčasťou systému zdieľania textílií MEWA, kde zaisťujú bezpečnú manipuláciu s použitými čistiacimi utierkami. SaCon bol testovaný združením TÜV podľa medzinárodných požiadaviek pre cestnú prepravu nebezpečných vecí (ADR) a schválený Spolkovým ústavom pre výskum a testovanie materiálov BAM. Prešiel tak okrem iného preverovaním, kde sa zisťovalo, či kontajnery vydržia bez poškodenia pád z veľkej výšky, stohovaciu tlakovú skúšku, prebehla aj kontrola správnej šírky stien. Nádoby sú pravidelne testované interne aj nezávislými externými organizáciami.

Bezpečné, odolné a recyklovateľ

Bezpečnostné kontajnery sú stohovateľné a vhodné aj na palety. Integrované kolieska a madlá zároveň umožňujú ľahké presúvanie. Ochranný uzatvárací systém SaCon-Fix je certifikovaný TÜV GS a testovaný v súlade s bezpečnostnými smernicami. Veko kontajnera sa ľahko otvára pedálom a vďaka závažiu sa následne automaticky uzavrie. Vzduchotesnosť nádoby potom zabraňuje vzniku požiaru. „Kontajnery sú vyrobené z HDPE plastu, teda polyetylénu s vysokou hustotou, ktorý je považovaný za mimoriadne bezpečný a odolný. Nádoby sú navyše ľahšie a ergonomickejšie ako kovové,“ vysvetľuje Michael Ballermann, vedúci technického servisu MEWA.

Kontajnery sú k dispozícii v dvoch prevedeniach. Ako bezpečnostný kontajner SaCon alebo bezpečnostný kontajner SaCon Antistatik, ktorý má využitie v miestach s nebezpečenstvom výbuchu, s rizikom elektrostatického nabíjania a vybíjania. Možno v ňom ľahko a bezpečne skladovať utierky, ktoré prišli do kontaktu s rozpúšťadlom, ktorého bod vzplanutia je nižší ako  55 °C. Kontajnery vyrába preverená firma RS Kunststoff, dcérska spoločnosť skupiny MEWA. Všetky nádoby sú pravidelne kontrolované z hľadiska ich ďalšej použiteľnosti podľa predpisov ADR. Po vyradení je SaCon certifikovanými spoločnosťami ekologicky recyklovaný.

Bezpečnostné kontajnery MEWA sú stohovateľné a vhodné na palety. Integrované kolieska a madlá zároveň umožňujú ľahké presúvanie. (Foto: MEWA)

MEWA Textil-Management

Kompletnému textilnému servisu sa spoločnosť MEWA venuje už od roku 1908. V zdieľaní textílií je tak priekopníkom. Dnes MEWA so svojimi 45 pobočkami zásobuje podniky po celej Európe pracovným a ochranným oblečením, čistiacimi utierkami, rohožami pre zachytávanie oleja alebo podložkami. To všetko vrátane starostlivosti, údržby, skladovania a logistiky.

Výrobky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je možné objednať v katalógu. O viac ako 190 000 zákazníkov z odvetvia priemyslu, remesla, obchodu alebo gastronómie sa stará približne 5700 zamestnancov. V roku 2020 dosiahla skupina MEWA obrat 745 miliónov eur a jedná sa tak o poprednú firmu pôsobiacu v textilnom manažmente. Spoločnosť bola mnohokrát ocenená za svoje úsilie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, zodpovedného správania alebo vedenia značky. 

Ďalšie informácie o textilnom manažmente MEWA získate na:

MEWA Textil-Service SR s.r.o., Varšavská 29, 83102 Bratislava, Tel.: +421 2 44636097

Fax: +421 2 44462908, E-Mail: bratislava@mewa.sk, www.mewa.sk

Zabezpečenie stravy pre zamestnancov sa nemusí týkať len obedov

To, že firma zamestnancovi zabezpečí obed, či už priamo, alebo stravnými lístkami, či príspevkom na stravu, je dané zákonom a teda samozrejmé. A čo takto dopriať zamestnancom aj nadštandard a to v podobe raňajok alebo ovocia počas celého dňa?

Spoločné raňajky v práci zamestnancov potešia a posilnia tímového ducha

Väčšina zamestnancov zrejme raňajkuje doma pred odchodom do práce. Avšak pričinením firmy by sa mohli raňajky presunúť do práce, kde by si ich mohli všetci zamestnanci užiť spoločne. Nielenže bude o vašich zamestnancov v tomto smere postarané nadštandardne, ale raňajky do práce, ktoré si zamestnanci budú vychutnávať spoločne, sú zároveň skvelým spôsobom na posilňovanie tímového ducha.

Aby si každý vybral to, na čo má chuť a čo obľubuje a zároveň, aby boli raňajky pre vašich zamestnancov vyvážené, ideálne je zabezpečiť im mini raňajkové boxy. Obsahovať môžu obložené pečivo, croissanty, pagáče, domáci koláč, chutnú šťavu a v neposlednom rade ovocie.

Pravidelný prísun ovocia pre zamestnancov je pre nich pravidelným prísunom zdravia

Okrem obedov máme teda vyriešené už aj raňajky. Avšak medzi týmito dvoma hlavnými jedlami dňa, prípadne poobede, si každý rád dopraje niečo drobné na zahryznutie. A aby to neboli len nezdravé sladkosti, príde vhod ak firma zabezpečí vitamíny pre zamestnancov v podobe chutného domáceho aj exotického ovocia.

Mať čerstvé ovocie v práci (samozrejme zabezpečené firmou) je jedným z najobľúbenejších pracovných benefitov medzi zamestnancami. A vzhľadom na to, že nejde o nič extrémne nákladné, je zabezpečenie ovocia obojstranne výhodné. Zamestnanci sú spokojní, že firma sa o nich stará aj nad rámec jej povinností a firma je spokojná, že jednoducho zvýšila spokojnosť (a aj zdravie) zamestnancov.

Zdroj obrázka:

Autor: Ground Picture / Shutterstock.com

Chcete mať vlastnú spoločnosť čo najrýchlejšie? Kúpte si ju

Ako začať podnikať a stať sa konateľom spoločnosti? Zrejme vám napadne odpoveď, že si predsa musíte vlastnú spoločnosť založiť. Ale čo ak chcete začať podnikať čo najskôr? Proces zakladania spoločnosti však určitú dobu trvá.

Žiadne zdržovanie a to ani v prípade, že chcete byť platcom DPH

Nehovoriac o tom, že ak chcete, aby bola vaša spoločnosť „dobrovoľným“ platcom DPH, tento proces môže trvať aj viac ako 3 mesiace a často je pri novozaložených spoločnostiach požadovaná aj zábezpeka. Ako sa tomuto všetkému vyhnúť? Čo takto využiť ponuky na predaj platcov DPH?

Áno, vlastnú spoločnosť si môžete aj kúpiť. Môžete tak začať podnikať už v priebehu niekoľkých dní a to dokonca aj ako platca DPH. Žiadne zdĺhavé čakanie a žiadne zábezpeky. Jednoduchšie to ani nemôže byť. Firmy, ktoré vám sprostredkujú kúpu spoločnosti, ich majú pripravené k okamžitému predaju.

Chyták v tom nehľadajte, naozaj je to najrýchlejšia cesta ku vlastnej spoločnosti

Takýmto spôsobom funguje predaj ready made spoločností a využiť môžete aj predaj spoločnosti s históriou. V každom prípade sú spoločnosti účtovne „vyčistené“, takže vás nečakajú žiadne nepríjemné prekvapenia.

Predávajúci totižto zmluvne garantuje, že spoločnosť nemá žiadne dlhy a iné záväzky. Spoločnosť sa ani nenachádza v žiadnom súdnom spore. Okrem spomínanej registrácie DPH majú spoločnosti na predaj splatené základné imanie. Dostanete k nim kompletnú účtovnú a zmluvnú dokumentáciu.

V cene takto kupovanej spoločnosti sú všetky potrebné dokumenty potrebné k prevodu na nového vlastníka, čiže na vás. V rámci prevodu máte aj možnosť zmeniť názov a sídlo spoločnosti, jej predmety činnosti a samozrejme konateľov a spoločníkov. A ak to budete požadovať, je možné pri predaji zabezpečiť aj externý účtovný audit spoločnosti.

Zdroj obrázka:

Autor: fizkes / Shutterstock.com

Mewa necháva svoju značku znova rozkvitnúť
Poskytovateľ textilného servisu, spoločnosť Mewa, predstavuje redesign. Vychádza zo základných princípov spoločnosti, je moderný a nadčasový. Nový korporátny vzhľad vytvorila mníchovská agentúra Martin et Karczinski, ktorá sa zaoberá stratégiou značiek, ich transformáciou a designom. Špecializuje sa na prevádzanie identity do dimenzií pôsobenia obsahu, formy a jednania.

Skupina Mewa, tretí najväčší poskytovateľ textilných služieb v Európe, sa v posledných rokoch výrazne medzinárodne rozvinula vďaka rastu trhu a zákazníkov. Ako priekopník v oblasti cirkulárnej ekonomiky a opätovného využitia zdieľaného priemyselného textilu ide podnik cestou väčšieho zviditeľnenia pre lepšie povedomie o značke. Spoločne s mníchovskou spoločnosťou Martin et Karczinski, ktorá sa špecializuje na holistický brand manažment, korporátny dizajn a transformáciu, vyvinula Mewa nový imidž, vychádzajúci z hodnotovo orientovanej, tradične inovatívnej rodinnej firmy. Všetky viditeľné prvky značky, ako je logo, firemné písmo, farba alebo obrazové materiály, boli kompletne revidované, zladené s identitou hodnôt, víziou a poslaním spoločnosti.

„Svet, v ktorom žijeme, sa navždy zmenil. A my s ním. Nastal teda okamih, kedy nám bolo jasné, že sa s našou stratégiou pre povedomie o značke musí ďalej rozvíjať aj náš vzhľad, aby sme zaistili budúcu životaschopnosť,“ hovorí Michael Kümpfel, riaditeľ Marketingu & Predaja spoločnosti Mewa. Skupina podnikov sa môže obzrieť za viac ako storočnou históriou rodinnej firmy. Súčasťou stratégie značky je aj opustenie pozície „skrytého šampióna“ a sebavedomá prezentácia značky Mewa na verejnosti. „Samozrejme sme hrdí na svoje korene, ale za posledných sto rokov sme boli úspešní, pretože sa sami seba neustále pýtame a myslíme dopredu. Čo je nové, kde je potenciál, čo trhy a zákazníci potrebujú, ako bude vyzerať pracovný svet zajtrajška? To chceme tiež rozprávať v príbehu našej značky,“ opisuje Michael Kümpfel.

Peter Martin, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Martin et Karczinski, k novému vzhľadu Mewy hovorí: „Forma ideálne vyjadruje hodnotné jadro značky. Podarilo sa nám tu prepojiť históriu Mewa s budúcnosťou a designovo stvárniť jej identitu.“ 

Jasné línie slov a obrazov

V Martin et Karczinski mali pre nový imidž od vedenia spoločnosti úplne konkrétne zadanie. Cieľom úpravy bolo navrhnúť značku, ktorá zachováva podstatné, symbolizuje rast a zároveň vyjadruje ekologické myšlienky ponuky služieb spoločnosti Mewa. „Značku Mewa sme nechceli radikálne novo interpretovať, ale evolučne ju ďalej rozvíjať, aby bola stále viditeľná jej tradícia a úspešná história. Zároveň pre nás bolo dôležité, aby sme v dizajne tiež vyjadrili jasnú budúcu orientáciu a požiadavku udržateľnosti Mewy,“ hovorí Simon Maier-Rahmer, kreatívny riaditeľ spoločnosti Martin et Karczinski, ktorý so svojim tímom vytvoril nový imidž.

Logo značky, kvetina, predstavuje čistotu, hygienu, životné prostredie a udržateľnosť. Vyjadruje vývoj, rast, evolúciu a inovácie. Za účelom rozvinutia tohto potenciálu bolo logo prepracované a formálne zredukované na to najpodstatnejšie. Nový kvet vyzerá ušľachtilo, silne a stáva sa symbolom vedomého rastu. Nové písmo Mewa pripomína skrížené nite. Zarovnanie písmen „M“ a „W“ odkazuje na steh a tkacie nite. Evokuje tak textílie, vďaka ktorým spoločnosť vyrástla a dodnes ju charakterizujú.

Jedinečné písmo Gebauer

Mewa sa tiež rozlúčila s veľkými písmenami a zvolila zmiešanú typografiu. „Veľké písmená znamenali skratku názvu, ktorý dal náš zakladateľ Hermann Gebauer spoločnosti v roku 1908: Mechanische Weberei Altstadt – Mechanická tkáčovňa Altstadt,“ vysvetľuje Michael Kümpfel, riaditeľ Marketingu & Predaja spoločnosti Mewa. „Dnes môžeme so 46 medzinárodnými pobočkami s hrdosťou používať ‚Mewa‘ už nielen ako skratku, ale ako značku.“ Nové bezpätkové firemné písmo bolo vyvinuté exkluzívne pre Mewa v spolupráci s TypeMates. Aj tu zostala spoločnosť verná svojej kombinácii inovácií a tradície. Písmo je moderné, jasné, presné a názov ho spája s koreňmi. Nové písmo Mewa bolo pomenované „Gebauer“ podľa zakladateľov spoločnosti.

Mewa v súčasnosti pôsobí v 21 európskych krajinách, zamestnáva 5 700 ľudí a stará sa o viac ako 190 000 firemných zákazníkov. Poskytovateľ B2B služieb predstavuje udržateľné textilné riešenia pre komerčné podniky a je jedným z lídrov v odbore textilného manažmentu. Viac ako milión zamestnancov v Európe nosia pracovné, ochranné alebo pracovné odevy od Mewa, takmer 3 milióny ľudí denne používajú výrobky od Mewa na udržiavanie čistoty strojov vo výrobných halách a dielňach. Každý, kto využíva služby Mewa, môže očakávať spoľahlivosť, bezpečnosť a transparentnosť.

Mewa  

Spoločnosť MEWA bola založená roku 1908. V súčasnosti sa jedná o poprednú firmu pôsobiacu v oblasti textilného manažmentu. So svojimi 46 pobočkami zásobuje podniky po celej Európe pracovným a ochranným oblečením, čistiacimi utierkami na priemyselné využitie, rohožami, ale aj kompletným systémom služieb na čistenie súčiastok. To všetko vrátane údržby, servisu, skladovania a logistiky. Je možné tiež objednať výrobky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. O približne 190 000 živnostníkov, remeselníkov a zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu alebo gastronómie sa stará zhruba 5700 zamestnancov. Roku 2021 dosiahla skupina MEWA obrat 770.4 miliónov eur a stala sa tak lídrom v oblasti textilného manažmentu. Spoločnosť získala rad ocenení za svoj záväzok k udržateľnosti, zodpovednému správaniu a riadeniu značky.

 

Ďalšie informácie:

www.mewa.sk

twitter.com/mewa_sk

instagram.com/mewatextilsharing

linkedin.com/company/mewa-textil-management

 

 

 

 

Aj potlač textilu v rôznych podobách je dobrý marketing

 

Skúste nájsť firmu, ktorá by nemala reklamné predmety s vlastným logom. No dobre, určite nejakú nájdete, ale menej problémov budete určite mať s hľadaním firmy, ktorá by takéto predmety mala. Stále je to totižto obľúbená forma marketingu.

Reklamné tričká budú vhodnejšie skôr pre vašich zamestnancov. Minimálne kvôli veľkosti

Takéto reklamné predmety môže firma rozdávať svojim zamestnancom, ale aj ako darčeky pre obchodných partnerov. A zatiaľ čo asi najviac takýchto predmetov sú veci ako perá, kalendáre, prípadne diáre, ničím nezvyčajným nie je ani rôzny textil.

Napríklad kvalitné tričká s vlastnou potlačou. Tie sú vhodné hlavne pre zamestnancov, ktorí v nich môžu pracovať, či ich nosiť na rôznych teambuildingoch, alebo aj vo svojom voľnom čase (aj keď do mesta sa v takom tričku zrejme nevyberú, ale minimálne na chate s priateľmi vám takto môžu spraviť reklamu).

Potešte obchodných partnerov praktickou taškou, ktorou naviac ukážete, že ste ekologický

Rozdávať pre svojich obchodných partnerov tričká však môže byť komplikované. Prečo? Kvôli veľkosti. Aj ak si pripravíte zoznam obchodných partnerov, ktorým budete chcieť tričká s vašou potlačou rozdať, veľkosť budete len hádať. A pravdepodobne netrafíte vždy.

Vhodnou alternatívou môžu v takomto prípade byť praktické látkové tašky s potlačou. Pri nich vás veľkosť trápiť nemusí. A môže ísť aj o praktickejší darček ako už spomínané tričko. Takáto taška sa náramne hodí v rôznych situáciach a ponúka oveľa lepšiu alternatívu k igelitkám.

Zároveň tým môžete dať najavo, že vašej firme záleží aj na životnom prostredí. Používanie a „propagácia“ používania takýchto látkových tašiek všade tam, kde sme zvykli používať jednorázové igelitky, je skvelým spôsobom, ako zredukovať používanie jednorázových plastov.

 

Zdroj obrázka:

Autor: Africa Studio / Shutterstock.com

Čo potrebujem pre podnikanie online?

Predaj online pomaly, ale neustále rastie. Deje sa to aj na úkor predaja v kamenných predajniach. Príležitosť tomu poskytla aj koronakríza. Ľudia začali preferovať online nakupovanie aj v odvetviach, u ktorých dovtedy radšej zašli do miestneho obchodu.

Podnikanie online je teda na vzostupe a čoraz viac ľudí začína zaujímať. Je však veľa takých, ktorí si myslia, že vďaka online biznisu sa dostanú k peniazom s minimálnou námahou. To dáva priestor rôznym špekulantom. Ak vy nepatríte medzi takých, ktorí sa nechajú nachytať na ľudskej hlúposti, pripravili sme pre vás pár tipov pre začiatok online podnikania. Čo všetko je potrebné pre začiatok podnikania online? Pozrite si v našom článku. 

Ako začať?

Najpraktickejšiu formu podnikania na internete je živnosť. Živnosť si založíte zhruba do 2 týždňov. K dispozícii máte možnosť využitia paušálnych výdavkoch až do 20 tisíc eur, kedy nemusíte preukazovať reálne výdavky, ale skrátka 60% z vášho príjmu si vypočítate ako paušálne výdavky. Pri vyššom príjme sa však stávate platcom DPH, ktorý už paušálne výdavky využívať nemôže.

V takom prípade je výhodnejšie založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným. V praxi je možné založenie s. r. o. dvomi spôsobmi. Pokiaľ chcete mať istotu, že spoločnosť nefiguruje v žiadnom zozname dlžníkov, je najlepším riešením založiť si novú spoločnosť.

Čo je k tomu potrebné? Nič zložité, stačí vám vybaviť živnostenské listy na všetky podnikateľské aktivity spoločnosti, výpis z registra trestov účastníkov a navštíviť právnickú kanceláriu kvôli vypracovaniu spoločenskej zmluvy. Potom to už ide aj bez vás. Právnická kancelária alebo notár všetko odošlú na obchodný register, kde po potvrdení o vklade základného imania dôjde k zápisu do obchodného registra. Celkové náklady sa vyšplhajú do 500 euro.

Rýchlejším spôsobom ako založenie novej spoločnosti je odkúpenie už existujúcej. Odporúčame si však dobre preveriť IČO spoločnosti vo všetkých možných registroch, či náhodou nie je vedená ako dlžník. Rozumné si je tiež od predajcu pýtať o tom osvedčenie. Oproti živnosti má spoločnosť s ručením obmedzeným ešte jednu nezanedbateľnú výhodu. V jej prípade ručíte iba do výšky majetku spoločnosti a nie celým vašim majetkom, ako je tomu pri podnikaní na živnosť.

Ako na webstránku?

Podnikanie online, či už ide o blog alebo e-shop, sa bez webstránky nezaobíde. Veľkým šťastím je, že dnes už nemusíte byť majstrom v programovaní, aby ste si ju dokázali vytvoriť. Existuje množstvo web platforiem, pomocou ktorých si stránku vytvorí aj laik. Pre jej vytvorenie potrebujete iba tri nasladovné veci:

  1. vybrať si názov domény a registrovať ju,
  2. vybrať si vhodný hosting a
  3. vytvoriť/spustiť webstránku s vašimi produktami či službami.

Pri návrhu webstránky pamätajte aj na grafický dizajn, a to či už v kontexte firemného loga alebo celkového vzhľadu stránky. Ten by mal byť jednoduchý na orientovanie a mal by tvoriť príjemné užívateľské prostredie. V skratke povedané, grafika webstránky by mala spĺňať dnešné UX štandardy – ľahká orientácia na stránke a rýchly, intuitívny nákup vášho produktu.

Čo je SEO?

Každý kto má vlastnú webstránku chce, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania cez Google zobrazovala na popredných miestach. Samozrejme, od toho sa potom odvíja návštevnosť webstránok. A práve na to slúži SEO optimalizácia. Čím lepšie zapracujete na tých najdôležitejších SEO faktoroch vo vašom odvetví, tým väčší úspech vo vyhľadávaní. Ktoré sú všeobecne tie najzákladnejšie SEO faktory?

V prvom rade je to tvorba relevantného obsahu webstránky, ktorý bude súvisieť  s kľúčovými slovami, na ktoré chcete, aby sa váš web zobrazoval v Google. Najdôležitejším faktorom, najmä ak fungujete vo vysoko konkurenčnej oblasti, je získavanie relevantných spätných odkazov z kvalitných webov. Vhodná štruktúra webu, interné odkazy, rýchlosť načítania webu a využívania štruktúrovaných dát patria k ďalším dôležtým faktorom, ktoré vám pomôžu získať vyššiu návštevnosť webu z Google. Nie je to však zďaleka také jednoduché, rozhodujú stovky faktorov a najmä vhodne zvolená SEO stratégia. Najlepšou voľbou je preto zveriť SEO služby vašej webstránky do rúk odborníkovi.

Legislatíva pri online podnikaní

Medzi základné dokumenty patrí vypracované GDPR (všeobecné nariadenie pre ochranu osobných údajov). Platí už niekoľko rokov a na svedomí ho má Európske nariadenie č. 2016/679. Obsahuje množstvo nových pravidiel a povinností pri ochrane osobných údajov a dokument je platný v celej Európskej únii. Zákazníkov a majiteľov e-shopov usmerňuje v právach ohľadom pristupovania, vymazávania a obmedzovania v prístupe k spracovaným osobným dátam. GDPR tiež udáva, ako môžete pri vašom online podnikaní narábať s citlivými osobnými údajmi zákazníkov.

Ďalšou dôležitou nevyhnutnosťou pri online podnikaní sú uverejnené všeobecné obchodné podmienky na vašej webstránke. Predovšetkým v zmysle vypracovaného reklamačného poriadku, platobných možností, či spôsobu dopravy zakúpeného tovaru. Na základe týchto obchodných podmienok potom prebieha celý proces predaja a nákupu tovaru alebo služieb.

V prípade väčšieho nákupu do podnikania je dobrým nápadom vypracovanie kúpnej zmluvy právnikom. V súvislosti s kúpnou zmluvou je pri podnikaní online potrebné aj presne vymedziť okamih vzniku tejto zmluvy. To znamená okamih, kedy sa kúpna zmluva považuje za uzavretú. Uvedené musí byť presne vyznačené i vo vašich Všeobecných obchodných podmienkach a uverejnené na vašej webstránke. Vášmu podnikaniu na internete potom už nič nebráni.

Ako získať klientelu?

V začiatkoch vášho podnikania cám môžno pomôže cesta cez známych. Avšak postupne budete musieť zapojiť marketing. SEO je jednou z možností, ktorá k vám privedie potenciálnych zákazníkov, avšak nejaký čas trvá, kým sa výsledky dostavia.

Na začiatok preto využite platenú PPC reklamu v systémoch Google Ads a Facebook Ads, pomocou ktorej oslovíte ľudí vo vyhľadávaní Google, na rôznych weboch pomocou bannerov, na Facebooku či Instagrame.

Za zmienku tiež stojí zviditeľnenie sa na odborných fórach či externá spolupráca s väčšími firmami. Dôležité je o vašich aktivitách hovoriť. Či už osobne pri ľuďoch, ktorí vám s rozbehom môžu pomôcť. Alebo na vašom webe, blogu, na sociálnych sieťach, či v reklamách. Ak nezaspíte na vavrínoch a nebudete čakať, že k vám zákazníci naklušú sami, šanca na úspech sa výrazne zvýši.
Vo firme MEWA tvoria ľudia a stroje zohratý tím

Písal sa rok 1908, keď sa začala v detroitskom Forde výroba modelu T, hovorovo nazývaného ako Tin Lizzie alebo plechová Líza. Bol to míľnik, ktorý „postavil Ameriku na kolesá“. Presne v tom istom roku založil Hermann Gebauer v Görlitz firmu MEWA. Továrne sa ocitli na vlne priemyslu 2.0 a začali s automatizáciou výroby. Produkty mali byť vyrábané rýchlejšie a lacnejšie, aby si ich mohli dopriať aj ľudia s nižšími príjmami. MEWA túto myšlienku nasledovala a podporovala továrne svojím inovatívnym systémom čistiacich utierok. S týmto systémom je MEWA po 112 rokoch v celej Európe dôležitým partnerom podnikov, ktoré svoju výrobu prispôsobujú priemyslu 4.0.

Bratislava, júl 2020: Montážne linky, priemyselná robotika, automatizácia, digitalizácia. Výrobné podniky sa za posledných 100 rokov veľmi zmenili. MEWA bola na čele všetkých týchto dôležitých medzníkov. Ako poskytovateľ textilných služieb podporovala podniky perfektne fungujúcim servisným systémom. Zaisťovala čistiace utierky, vyzdvihovala ich k vypraniu a znovu ich dodávala. Zrýchlenie priemyslu z 2.0 na 4.0 sa týka aj samotnej spoločnosti MEWA. Dobre zvláda všeobecnú výzvu zvýšiť produktivitu bez toho, aby musela obetovať kvalitu. Je to neustále hlavným faktorom úspechu. Vo firme MEWA tvoria ľudia a stroje zohratý tím.

MEWA je v súčasnosti vysoko výkonná, špičková spoločnosť. Výhody pre zákazníkov sú zrejmé. Prenajímajú si výhodný systém s individuálnymi službami. Klientom sú k dispozícii miestni poradcovia. Profesionálni a vyškolení vodiči dodávajú a vyzdvihujú čistiace utierky. Rovnako tak ale radi vyriešia rôzne priania, alebo požiadavky na zmeny. Klienti majú k dispozícii rozmanitý zákaznícky portál myMEWA, kde môžu sledovať a meniť dodávky, alebo využiť obsiahle webové stránky s možnosťou chatu.

MEWA v priebehu jedného storočia optimalizovala produkciu, pranie aj starostlivosť o čistiace utierky. Tie sú špeciálne tkané a preto mimoriadne savé. Sú vhodné pre údržbu náradia, strojov a povrchov vrátane podláh. Ide o vlastný vynález firmy, rovnako ako umývacie a sušiace linky, ekologické postupy, niekoľkostupňový systém kontroly kvality, alebo bezpečnostné kontajnery SaCON, ktoré hrajú v celom systéme kľúčovú úlohu. Zákazníkom v podnikoch slúžia na zabezpečenie bezpečného a praktického skladovania použitých utierok. Rovnako tak fungujú ako prostriedok na ich prepravu. Na konci každého kontrolného procesu utierky padajú utierky z pásu do SaCONu. Vážením sa zistí, kedy sú plné, takže obsahujú presne naprogramované množstvo čistiacich utierok.

Kontrolu kvality vykonajú ľudia a stroje. Vypraté utierky najprv putujú rozprestreté na páse k zamestnancom. Sú na nich nejaké zvyšky nečistôt? Diery alebo slabšie miesta? Majú správny tvar? Ak sa skúseným pohľadom zistí znížená kvalita, utierky sa vytriedia. Tie, ktoré sú v poriadku ešte prejdú aj automatickým testom. Až potom sú vyexpedované. Všetky musia byť vypraté alebo sú úplne vyradené. K tejto intenzívnej kontrole kvality je pritom potrebné len pár minút.

Pranie čistiacich utierok na 90 ° C trvá 15 minút. Tu MEWA zámerne predlžuje o 5 minút dobu tepelnej dezinfekcie, odporúčanú vedeckými inštitúciami, aby úplne bezpečne zničila všetky baktérie a zaručila hygienicky čisté utierky. Prvé pracie a sušiace linky MEWA zaviedla mimochodom už v osemdesiatych rokoch, kedy začala pre všetkých zákazníkov vyrábať jednotné utierky. Predtým sa nákladne vyrábali pre každého individuálne, s firemným logom. Cieľom inovácií je však tiež šetriť energiu, čistiace prostriedky a vodu. Vedenie spoločnosti rozhodlo už pred tridsiatimi rokmi, že investície do životného prostredia a do rastu firmy sú rovnako dôležité. Nadčasové, ako by to bol rok 2020, že? MEWA je priekopníkom, je neustále o krok napred.

Čo sa kedy a kde deje? V kontrolnom centre sú procesy vykonávané do posledného detailu (Foto: MEWA)

Zamestnankyňa spoločnosti MEWA skúseným pohľadom kontroluje vyprané utierky (Foto: MEWA)

Optickú skúšku čistiacich utierok dopĺňa automatizovaná kontrola (Foto: MEWA)

Servisní vodiči MEWA dodávajú čisté utierky priamo do podniku a radi vyriešia rôzne priania alebo podnety zákazníkov (Foto: MEWA)

Pokračovať v čítaní „Vo firme MEWA tvoria ľudia a stroje zohratý tím“

Viete, ako vyzerá presvedčivá vizitka?

Vizitka je základným reprezentatívnym prvkom každého podnikateľa a úspešného zamestnanca. Kvalitná vizitka dokáže vám a vašej firme zabezpečiť nové cenné spolupráce, na jej vypracovaní by ste si tak mali dať záležať.

Spôsobov, ako priviesť do vašej firmy nových zákazníkov, ktorí vám budú generovať zisk, je v dnešnej dobe obrovské množstvo. Hoci mnohé marketingové aktivity sa presúvajú na internet, kvalitné medziľudské vzťahy sú stále základom úspešného biznisu. Ak rozvíjate vlastný biznis, mali by ste mať na pamäti, že so zákazníkmi by ste nemali komunikovať len online, ale pozornosť by ste mali venovať aj offline komunikácii. Sú to práve osobné stretnutia, ktoré robia najväčší dojem a prinášajú najviac nových zákazníkov.

Jedným z najstarších a najefektívnejších spôsobov, ako na osobných stretnutiach reprezentovať svoju osobu a firmu, sú práve vizitky. Vizitky by ste mali stále nosiť v peňaženke, nikdy totiž neviete, kedy príde vhodná chvíľa niekomu ich odovzdať. Vizitka následne slúži ako reprezentant vášho biznisu. Z vizitky musí potenciálny zákazník vyčítať, čomu sa věnujete, musí jasne a zreteľne poskytnúť vaše kontaktné informácie. Presvedčivá vizitka musí zároveň aj vierohodne vyzerať, na čo mnohí zabúdajú.

Drobnosti robia najväčšie rozdiely

Niekedy sú to aj tie najmenšie drobnosti, ako napríklad kvalita papiera, kvalita tlače, či výber písma, ktoré robia na vizitkách najväčšie rozdiely. Vizitka potlačená na lacnom papieri s chabou grafikou rozhodne nebude budiť v potencionálním zákazníkovi dobrý dojem. Práve preto by ste si mali dať záležať na tom, kde necháte svoje vizitky vytlačiť.

Naším tipom je vybrat štúdio, ktoré ponúka špičkovú tlač vizitiek za lukratívne ceny, preferujte predajcu, kde si vizitky môžete nechať vyrobiť aj na počkanie, pričom k dispozícii budete mať viacero kvalitných grafík vizitiek, z ktorých si môžete vybrať. Nezabudnite, že na výber je aj množstvo typov papiera, je už len na vás, ktorému dáte prednosť.

Tak neváhajte a nechajte si dokonalé presvedčivé vizitky vyrobiť aj vy!

Spôsoby, ako zvýšiť predaj výrobkov

Kolísanie krivky tržieb je jeden z mnohých momentov, kedy firmy spozornejú a odpútajú sa od všetkých povinností vyplývajúcich z vedenia firmy. Ak vás ale dlhodobo trápi výrazný pokles tržieb a obávate sa, že vaše podnikanie bude ohrozené, je potrebné poinformovať sa o tom, ako zvýšiť predaj výrobkov a zabrániť tak likvidácii spoločnosti. 

Využite služby online marketingovej agentúry 

Predaj výrobkov sa vám podarí zvýšiť, ak využijete služby online marketingovej agentúry. Je potrebné si ale nájsť online marketingovú agentúru, ktorá má vo svojom tíme kvalifikovaných, certifikovaných pracovníkov, ktorí rozumejú danej tematike a vedia vám poradiť v tom, ako opäť naštartovať predaj výrobkov tým, že vám pomôžu navyšovať počet zákazníkov a pomôžu vám zvýšiť efektivitu marketingových kampaní. 

Internetová reklama

Ak chcete zvýšiť predaj výrobkov, bez internetovej reklamy to nepôjde. Pri internetových reklamách je dôležité vybrať správny spôsob internetovej reklamy a samozrejme zacieliť ju na vašu cieľovú skupinu. Ak napríklad predávate detské oblečenie, potrebujete sa zamerať predovšetkým na ženy a nie na mužov pracujúcich napríklad v automobilovom priemysle.

Reklamné služby vám poskytne skúsená agentúra, ktorá sa tejto tematike venuje a každému klientovi poradí, čo urobiť, aby sa predaj výrobkov opäť zvýšil. 

Ponúknite vysokú kvalitu

Keďže je doba konzumu a sme zvyknutý na to, že keď sa nám niečo pokazí, nie je problém nahradiť to novým, viacerí ľudia začínajú premýšľať, či by nebolo lepšie investovať peniaze skôr do kvalitných výrobkov.

Investícia do výroby kvalitných výrobkov sa vám oplatí. Pravdepodobne sa vám zvýšia náklady, ale ak budete svoj biznis prezentovať v tom zmysle, že vám záleží na životnom prostredí a klientom chcete ponúknuť len kvalitu, vaše tržby pôjdu nahor.