ZDIEĽAŤ

Celý život sa vystavujeme neustálym rizikám, či už je to v oblasti financií alebo niečoho iného. Občas v živote nastane situácia, kedy nie je dostatok peňazí, a vy si potrebujte požičať. Ponúka sa Vám veľa bankových inštitúcií. Mali by ste sa však vyvarovať nebankovým nepreverenými inštitúciám. S nedůkladným premyslením prichádza aj riziko podvodu.

Úvery alebo pôžičky nám umožňujú financovať potreby z cudzích zdrojov. Ak potrebujeme si niečo kúpiť, alebo musíme financovať čokoľvek iného pre nás dôležitého a nemáme dostatok finančných prostriedkov, proste si požičiame. Zvyčajne nám pomôže banka alebo investor. Na trhu je rad spoločností, ktoré pôžičky, úvery či hypotéky poskytujú. Sú tu však pri uzatváraní pôžičiek pomerne vysoké riziká a môžete aj tvrdo doplatiť na každú chybu.

Základom každej zmluvy musí byť každopádne dobrovoľnosť a slobodná vôľa oboch strán stanovenú zmluvu uzavrieť. Je niekoľko dôležitých bodov, ktoré by ste pri uzatváraní zmluvy nemali opomenúť. Rozhodne než niečo podpíšete, dôkladne predloženú zmluvu prečítajte! Dôkladne a v pokoji. Ak sa vyskytne nejaká nejasnosť, prekonzultujte ju buď s právnikom, alebo protistranou. Text písaný malým písmom býva často najdôležitejšie a stáva sa občas kameňom úrazu, pretože si ho žiadateľ niekedy ani neprečíta.

Najväčšie riziko predstavujú nebankové inštitúcie. Ak sa rozhodnete aj tak pre túto pôžičku, podrobne sa zoznámte s prípadnými sankciami za nedodržanie podmienok zmluvy. Starostlivo preštudujte nielen zmluvu, ale aj obchodné podmienky, ktoré sú tiež súčasťou podpisovanej zmluvy. Skontrolujte taktiež, či zmluva o pôžičke obsahuje zákonom danej náležitosti. Takto musí byť v zmluve uvedené RPMN, podmienky za ktorých sa môže RPMN meniť, výška pôžičky a splátok, záväzok veriteľa kontaktovať žiadateľov o zmenách RPMN a mnoho ďalších podmienok, ktoré sa uplatňujú v prípadných sporoch.

Nedáte Ak si pozor na tieto body, kedykoľvek sa môžete dostať do nepríjemností. Za jedinú nezaplatenú splátku môžete prísť o prípadný svoj majetok. Niekedy sa stáva pôžička výhodnejšie pre poskytovateľa než pre žiadateľov. Dnešná doba je naozaj nevyspytateľná.

ZDIEĽAŤ