ZDIEĽAŤ

Podnikanie je pre niekoho jediná možnosť, ako sa uživiť. Vidina voľnosti, robenia toho, čo nás v skutočnosti baví, sú hlavné dôvody, pre ktoré sa ľudia rozhodujú pre podnikanie. 

V podnikaní to ale nie je jednoznačné. Niekedy sa darí až nadpriemerne, niekedy pociťujeme dlhodobý útlm a zisky sa držia na veľmi nízkych hodnotách.

Ako zatraktívniť firmu v očiach zákazníkov a čo urobiť pre to, aby si zákazníci vyberali práve vás? 

Kvalita nad kvantitu 

Vzhľadom na stav životného prostredia by ste mali klásť dôraz na kvalitu a nie na kvantitu. Zákazníci kedysi hľadeli predovšetkým na ceny, no dnes si viac dávajú záležať na tom, ako je vyrobený konkrétny výrobok, z akého materiálu a či je vyrobený tak, aby nezaťažoval životné prostredie. Dôraz na kvalitu vám pomôže dostať sa medzi popredné firmy a zaručene vám to pomôže zvýšiť zisk. 

Pomôcť si môžete získať certifikátom environmentu, ktorý vám pomôže zviditeľniť sa a zatraktívniť firmu v očiach zákazníkov. Ak zákazníci budú vedieť, že robíte všetko pre podporu ochrany životného prostredia, vyberú si vás. Keď získate tento konkrétny ISO certifikát, môžete obsadiť aj dlho neobsadené pozície. Certifikáty sú doslova magnetom nielen na dodávateľov, odberateľov, ale aj na pracovnú silu. 

Zvýšenie bezpečnosti a ochrana zdravia  

Vyberať si firmu, ktorá neadekvátne zaobchádza so svojimi zamestnancami, by nebolo práve najlepšie. S nákupom nového výrobku si všímame aj históriu firmy a zisťujeme čo-to o firme, od ktorej plánujeme nakupovať.

Získaním normy ISO 45001 identifikujete všetky možné riziká na pracoviskách a zároveň minimalizujete možné poškodenia zdravia zamestnancov. 

Ak chcete zatraktívniť firmu v očiach zákazníkov, robte všetko pre zvýšenie bezpečnosti. Ako zákazník určite skôr podporíte firmy, ktoré jednajú so zamestnancami korektne a berú ich ako plnohodnotnú súčasť firmy, nielen ako „prostriedky“ na výrobu finálnych produktov.

Zároveň predávajte kvalitné trváce výrobky a neponúkajte lacné nekvalitné, ktorých životnosť je krátka.

ZDIEĽAŤ