Investície

Z ekonomického hľadiska je investícia tá časť dôchodku, ktorá je vložená do kapitálu. Ide tak o statky, ktoré ale neprináša prospech a zárobok ihneď. Umožňujú väčšiu výrobu do budúcnosti. Investovať môžeme do tovární, nových strojov a podobne. Ak teda chcete do niečoho investovať, nie je zaručené, že sa Vaše peniaze vráti, ale tiež nie je zaručené, či sa Vaša investícia neznásobní.

Ak by sme sa zamerali na investíciu ako na ekonomický pojem, vysvetlili by sme ho dvoma definíciami. Teda: Vyššie investícií majú vplyv na agregátny dopyt a zamestnanosť, investície vedú ku kumulácii kapitálu – napríklad ak postavíme viac tovární, v budúcnosti sa vyprodukuje viac tovaru. V bežnej reči sa potom investícia chápe ako akýkoľvek vklad, teda investície do času a podobne.

Sú rôzne typy investícií, do ktorých ľudia uvaľujú svoje peniaze. Ide tak o akcie, podielové fondy, dlhopisy, deriváty, nehnuteľnosti, obrazy a iné umelecké diela a podobne. Tieto investície však nie sú isté, Vaše peniaze sa nemusí vždy zhodnotiť, napríklad u akcií. Investori dnes veľmi často investujú svoje peniaze napríklad do investičného zlata, investičného striebra alebo investičných diamantov. Tieto investície sú napospol bezrizikové, ale ich rastový potenciál sa líši od investícií predošlých.

Existujú investície, ktoré sú vhodné pre nenáročných investorov. Pokiaľ sa teda radíte medzi tých z nás, ktorí nevie veľa o finančnom trhu, nemusíte sa báť svoje peniaze investovať. Dnes známe sú napríklad dlhopisy. Vložíte svoje peniaze do štátnych úspor, za predpokladu, že Vám vypíšu dlhopis. Za určenú dobu Vám stáť peniaze vráti a investície sa zhodnotí. Jedná sa však o dlhodobú investíciu, ktorá neprináša veľké zárobky.

Riziko investície je rôzne veľké. Podielové fondy a dlhopisy majú zďaleka najmenšie rizikovosť, neprináša ale také zárobky. Na rozdiel od investovania do akcií alebo cenných papierov. Rizikovosť je v tomto prípade vysoká, ale peniaze sú oveľa viac zhodnotené.

Investície môžu byť tiež krátkodobé a dlhodobé. U dlhodobých sa jedná o cenné papiere, ktoré ako sa hovorí „prináša ovocie“. Na rozdiel od tých krátkodobých, ktoré sú ale oveľa istejšie a menej rizikovejšie.