Energetická bezpečnosť jednou z top tém bratislavského fóra

Jednou z top tém tohtoročného bratislavského bezpečnostného fóra GLOBSEC bude energetická bezpečnosť z pohľadu krajín V4. Na význam energetickej spolupráce poukazuje aj nedávny podpis dohody o vybudovaní slovensko-maďarského plynovodného prepojenia predsedami vlád oboch štátov.

Prepojenie sa, ako súčasť plynovodu sever – juh, stane významnou súčasťou európskej energetickej siete. Slovenská atlantická komisia, organizátor bratislavského bezpečnostného fóra GLOBSEC, v lete minulého roku publikovala v rámci projektu Visegrad Security Cooperation Initiative (VSCI) štúdiu o možnostiach energetickej spolupráce krajín Vyšehradskej skupiny. V nej medzinárodná expertná skupina odporučila okrem iného práve prepojenie sever – juh, ktoré by umožnilo diverzifikovať dodávky plynu cez terminály v Poľsku a Chorvátsku.

Šiesty ročník bratislavského globálneho bezpečnostného fóra GLOBSEC, ktorý sa uskutoční 2. – 4. marca 2011 v exkluzívnych priestoroch bratislavského Kempinski Hotela River Park sa bude konať počas stretnutia ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a krajín Východného Partnerstva. Táto udalosť do výraznej miery ovplyvní výber tém a rečníkov, ktorí sa budú venovať perspektívam užšej spolupráce v regióne. V rámci fóra vystúpi aj minister obrany SR Ľubomír Galko. Vo štvrtok 3. marca prednesie svoj príspevok na tému Schopnosti verzus úspory: Kde nájsť rovnováhu?