ZDIEĽAŤ

Využívanie vákua v priemysle je moderný a efektívny spôsob čistenia a vysúšania komponentov, ktorý šetrí peniaze a zvyšuje kvalitu produktov. Pri akých úkonoch v automobilovom priemysle je možné využiť vákuum a v akej podobe?

Definícia vákua je jednoduchá – jedná sa o oblasť, v ktorej je nižší tlak. Keď sa takéto miesto s vákuom vytvorí, okolitý vzduch s atmosférickým tlakom má ihneď tendenciu tento tlakový deficit vyrovnať, čím dochádza k vysávačovému efektu, kedy sa vzduch nasáva do miesta s vákuom. Netrvalo dlho, aby vedci a konštruktéri našli hneď niekoľko spôsobov, ako tento jav využiť. Jedným z nich sú práve vývevy – zariadenia, ktoré dokážu na základe vytvárania vákua efektívne, rýchlo a spoľahlivo nasávať vzduch a spolu s ním aj prípadné nečistoty, kvapaliny, či vlhkosť.

V dnešnej dobe na trhu existuje veľa druhov vývev, ktoré sa odlišujú princípom fungovania. Medzi najznámejšie patria olejové rotačné vývevy, piestové olejové vývevy, kvapalinokružné vývevy, suchobežné grafitové vývevy, zobákové vývevy, či skrutkové vývevy. Ako však tieto zariadenia využijete v automobilovom priemysle a strojárstve?

Efektívne čistenie a sušenie

Povrchová korózia je nekompromisná a radikálne znižuje kvalitu a čistotu nových súčiastok. Aby sa povrchovej korózii čerstvo opracovaných súčiastok zabránilo, je potrebné ich čo najrýchlejšie po opracovaní vysušiť. Mnohé firmy na sušenie využívajú zastaralé technológie, napríklad veľké fúkače vzduchu, ktoré však nie sú tak efektívne ako vývevy. Kvalitná výveva odstráni všetku vlhkosť a nečistoty oveľa rýchlejšie a precíznejšie ako iné formy sušenia.

Vývevy nachádzajú uplatnenie aj v prípade čistenia dielov od oleja a iných nečistôt. Po aplikácii čistiacich prostriedkov je potrebné kvapalnú zmes precízne odsať, aj v tomto prípade pomôže efektívne a ekonomicky pracujúca výveva. V neposlednom rade, vývevy sa dajú v automobilovom priemysle využívať aj pri vákuovom pokovovaní, prípadne ďalších formách opracovania súčiastok a materiálov.

Tak neváhajte a začnite vývevy využívať aj vy!

ZDIEĽAŤ