ZDIEĽAŤ

Každý podnikateľ potrebuje pri začatí svojho podnikania financie. Bez financií by svoje podnikanie nikdy nemohol začať. Nie vždy majú podnikatelia dostatok financií v hotovosti. Preto často premýšľa, kde zohnať ich zohnať. Možností, kde požiadať o zapožičanie financií pre podnikanie je niekoľko.

Väčšinou začínajúci podnikatelia skúšajú žiadať o pôžičku v banke. Ak neuspejú, pokúša sa získať ju u nebankových spoločností. Veď financie sú tým najdôležitejším. Z financií môžu vybaviť kanceláriu, prijať zamestnancov a začať zarábať. Výhodnú možnosťou, ako získať potrebné financie je podnikateľský úver.

Pre koho je podnikateľský úver určený

Podnikateľský úver je úver poskytovaný fyzickým osobám. Najmä teda fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú podnikateľmi. Podnikateľským úverom financujú podnikatelia svoje podnikateľské potreby. Banky dnes ponúkajú pomerne pestrú paletu týchto úverov, ktoré sa od seba samozrejme líšia.

Odlišnosti medzi podnikateľskými úvermi

Autor obrázka: Pete

Líšia sa napr. Spôsobom zaistenia, príjemcom, dobou splatnosti, účelom podnikateľského úveru … Úrokové sadzby sú u podnikateľského úveru väčšinou stanovované individuálne. Veľa tiež záleží na bonite klienta, spôsobu zabezpečenia úveru a jeho výškou. Najnižšie úrokové sadzby sú poskytované u hypotekárnych úverov a najvyššiu úrokovú sadzbu majú kontokorentný podnikateľské úvery.

Podnikateľské úvery sa samozrejme aj členia. Najčastejšie sa využíva toto členenie:

Podľa subjektu podnikateľského úveru

  • Úvery pre fyzické osoby – drobní podnikatelia a živnostníci
  • Úvery pre malé a stredné firmy – poskytnuté podľa výšky ročného obratu
  • Úvery pre väčšie a veľké firmy

Podľa účelu na ktorý je podnikateľský úver určený

  • Prevádzkové úvery
  • Investičné úvery
  • Neúčelové úvery

Podľa doby splatnosti podnikateľského úveru

Krátkodobé podnikateľské úvery – splatnosť do 1 roka
Strednodobé podnikateľské úvery – splatnosť od 1 roka do 5 rokov
Dlhodobé podnikateľské úvery – splatnosť nad 5 rokov
Podnikatelia teda majú možnosť zvoliť si úver, ktorý potrebujú. Najčastejšie sa potreby uspokojujú pomocou prevádzkových a investičných úverov. Tieto úvery však dostanú, až po niekoľkých úspešných rokoch na trhu. Ovšem vybrať si už budú môcť taký podnikateľský úver, ktorý im sadne na mieru.

Vhodné je, aby si podnikateľ však zistil aspoň základné informácie o týchto úveroch, každý sa totiž používa na niečo iné. V článku preto uvedieme aspon základné informácie o prevádzkovom podnikateľskej úveru, investičným podnikateľskom úveru a neúčelové podnikateľskom úveru.

Prevádzkové podnikateľský úver
Je priamo určený na financovanie prevádzkových potrieb podnikateľov. Čiže z toho úveru je možné zaobstarať tovar, materiál, menšie investičný majetok a financovať pohľadávky. Je poskytovaný buď ako krátkodobý, alebo strednodobý. K jeho zabezpečenie nie je obvykle nutná nehnuteľnosť, postačí zmenka. Nie je nutné udávať účel úveru.

Investičné podnikateľský úver
Priamo financuje obstaranie investičného majetku podnikateľa. Je jedno či sa bude jednať o investičný majetok hmotný či nehmotný. Tento úver sa spravidla poskytuje ako strednodobý až dlhodobý. K jeho zabezpečenie slúži nehnuteľnosť. Musia sa uviesť aj účel úveru.

Neúčelový podnikateľský úver
Tento úver nevyžaduje uvedenia účelu použitia. Avšak k jeho zabezpečenie musí byť použitá nehnuteľnosť vo vlastníctve podnikateľa či tretej osoby. Úverom môže podnikateľ financovať investície či refinancovať staršie úvery. Možno ho využiť aj na vytvorenie kapitálu firmy. Výška úveru je obmedzená hodnotou nehnuteľnosti, bonitou klienta, vyššie investície. Jedná sa o strednodobý podnikateľský úver.

ZDIEĽAŤ