ZDIEĽAŤ

Snáď každý človek vo svojom živote túžil po nadobudnutí nejakej svoje vysnívané veci. Nie vždy nám naše finančné prostriedky stačí na obstaranie toho, po čom túžime. Potom uvažujeme nad tým, ako si vytúženú vec zaobstarať. Ak si budeme kupovať len nejaké drobné veci do 5.000 Sk, tak si na ne môžeme každý mesiac odkladať určitú finančnú čiastku. Ako ale vyriešiť situáciu, keď ide o oveľa drahšie vec na obstaranie?

Aj táto situácia má svoje riešenie. Ak uvažujeme o obstaranie auta, notebooku, dovolenky, môžeme na tento účel využiť úver. Nie je zrovna nutné mať ekonomické vzdelanie na to, aby sme vedeli, čo je to úver. Každý z nás tuší, čo si má pod pojmom úver predstaviť. Napriek tomu nie je na škodu, priblížiť si význam tohto slova.

Viete – ak iste, že si danú vec chcete vziať na úver, je vhodné dopredu si zistiť informácie. Predovšetkým informácie o tom, čo je to úver, aké druhy a typy úveru máme, kde sa o úver žiada. Tieto základné informácie vám pomôžu sa lepšie orientovať v neprebernom množstve ponúk úverov. Najvhodnejšie je vziať si úver od banky. Banka na rozdiel od nebankových spoločností poskytujúcich úvery má nižšiu úrokovú sadzbu. Je zbytočné preplatit za úver viac úrokov, než je nutné.

Čo je to úver

Úver je forma dočasného prenájmu tovaru alebo peňažných prostriedkov veriteľom dlžníkovi. Úver je poskytovaný na princípe návratnosti veriteľmi. Veriteľ poskytne dlžníkovi tovar či peňažné prostriedky a dlžník je ochotný za túto pôžičku po uplynutí doby splatnosti zaplatiť určitý úrok. Dlžník má teda vďaka veriteľovi tovar alebo finančné prostriedky, ktoré potrebuje.

Druhy úveru

V Českej republike existujú dva základné typy úveru. Prvým typom úveru sú úvery bankové. Tieto úvery poskytuje dlžníkovi banka. Bankové úvery majú väčšie požiadavky na bonitu (schopnosť splácať) a zabezpečenie úveru klienta. Výhodou bankových úveru je výhodnejšie úroková sadzba a možnosť odloženia splátky.

Druhým typom sú úvery nebankové. Nebankové úvery sú poskytované firmami, ktoré sa zaoberajú poskytovaním úveru primárne. Nebankové úvery majú malé požiadavky na bonitu klienta a zabezpečenie úveru, ale ich nevýhodou je vysoká úroková sadzba a dôraz na včasné splácanie.

Typy úveru

Úvery možno rozdeliť podľa účelu. Jedná sa teda o úvery účelové a úvery neúčelové.

Účelové úvery – banka bude vyžadovať doloženie použitia úveru. Klient môže využiť účelový úver len na nákup spotrebného tovaru. Účelový úver po schválení väčšinou banka ihneď prevedie na účet klienta.

Neúčelové úvery – majú vyššie úroky a klient nemusí banke dokladať použitie bezúčelového úveru. Banka klientovi môže poskytnúť úver v hotovosti alebo prevodom na účet.

Rovnako typy úveru rozlišujú aj nebankové spoločnosti.

Žiadosť o úver

Žiadosť o úver sa podáva v banke. Banka spíše so žiadateľom o úver žiadosť o úver a potom aj úverovú zmluvu. Banka si bude zisťovať osobné údaje klienta a jeho finančnú situáciu. Keď bude všetko v poriadku, podpíše sa úverová zmluva. Získať úver je jednoduchšie než získať hypotéku. Rovnaký postup je aj u nebankových spoločností.

Pre vyvarovanie sa nepríjemností s nebankovými spoločnosťami je vhodné vziať si úver od banky. Banka má jasne definované podmienky aj výšku úrokovej sadzby. Nebankové spoločnosti často majú až lichvářský úrok. V prípade nedodržania termínu splatnosti vám nebankovú spoločnosť môže zhotovené veci zabaviť. Dobre si preto rozmyslite, u koho si úver vezmete.

ZDIEĽAŤ