ZDIEĽAŤ
Z hľadiska právnej formy informačnú povinnosť na Slovensku za rok 2009 nesplnili takmer tri štvrtiny podnikateľských subjektov, |Foto:SXC

Viac ako polovica slovenských spoločností dlhodobo ignoruje platné zákony tým, keď neukladajú výsledky svojho hospodárenia, teda účtovnú závierku a výročnú správu, do Zbierky listín obchodného registra.

Ak by štát za neplnenie informačných povinností dôsledne ukladal nedisciplinovaným firmám pokuty, mohli by do slovenskej štátnej pokladnice pritiecť až stovky miliónov Eur dodatočných príjmov.

Za rok 2009 informačnú povinnosť ešte nesplnilo 73% slovenských firiem, hoci základný termín vypršal už koncom októbra.

V porovnaní so stavom ku koncu augusta minulého roka došlo k zlepšeniu zhruba o 10%. Najhorší prístup k plneniu informačných povinností majú dlhodobo malé firmy, ktoré nevykazujú tržby a subjekty so sídlom v Banskobystrickom kraji, za ktorým je v tesnom závese kraj Bratislavský. Z hľadiska právnej formy zákonnú povinnosť mierne spoľahlivejšie plnia skôr akciové spoločnosti ako spoločnosti s ručením obmedzeným.

Situácia v Čechách, kde platí obdobná legislatíva ako na Slovensku, je výrazne horšia, avšak v posledných mesiacoch sa začala znateľne zlepšovať. „Katalyzátorom k zlepšeniu disciplíny českých firiem v oblasti poskytovania zákonom stanovených informácií bolo rozpútanie diskusie o finančnom postihu tých spoločností, ktoré sa opakovane vyhýbajú plneniu zákonom stanovených povinností,“ uviedla riaditeľka Dun & Bradstreet pre ČR a SR Alena Seoud s tým, že finančné úrady skutočne začali rozdávať pokuty firmám, ktoré o sebe neuverejňujú dáta.

Dun & Bradstreet prispela k rozpútaniu tejto diskusie, keď vo svojom prieskume odhadla, že by pri dôslednom sankcionovaní týchto firiem do českej štátnej pokladnice mohli pomerne rýchlo pritiecť až desiatky miliárd dodatočných príjmov, v prípade Slovenska by sa mohlo jednať o stovky miliónov Eur.

„Je tu jasne definované Zákonom o obchodnom registri udelenie pokuty za neplnenie povinnosti vo výške 3 310 EUR, pričom pokutovaných by mohlo viac ako 70 tisíc firiem, ďalej by im mohol daňový úrad vymerať pokutu vo výške 3% aktív podľa Zákona o účtovníctve,“ doplnila Alena Seoud. Vôbec posledný možný termín uloženia účtovnej uzávierky pre niektoré z auditovaných spoločností uplynul ku dňu 31.1.2011. „Na zlú morálku českých aj slovenských firiem v oblasti plnenia informačných povinností, ktorá významne komplikuje možnosť preveriť si obchodného partnera, upozorňujeme dlhodobo.

Aj keď sa disciplína firiem v oblasti poskytovania zákonom stanovených informácií mierne zlepšuje, súčasný stav vzhľadom k platnej legislatíve, aj v porovnaní s disciplínou firiem vo vyspelých krajinách, je úplne nevyhovujúci a podnikateľské prostredie v Čechách aj na Slovensku v mnohých aspektoch pripomína skôr anarchiu,“ uviedla ďalej k situácii na trhu riaditeľka spoločnosti D&B, Alena Seoud.

Z hľadiska právnej formy informačnú povinnosť na Slovensku za rok 2009 nesplnili takmer tri štvrtiny podnikateľských subjektov. Za rok 2008 finančné výkazy a výročnú správu do Zbierky listín neuložilo takmer 57% spoločností a viac ako polovica firiem za rok 2007.

Úplne najhorší prístup k dodržiavaniu platných právnych noriem majú firmy, ktoré podľa Štatistického úradu SR nevykazujú tržby. V tejto kategórii informačnú povinnosť dlhodobo neplnia takmer tri štvrtiny subjektov. Naopak najspoľahlivejšie sú firmy, ktorých ročné tržby presahujú jednu miliardu slovenských korún resp. 33 mil. Eur.

Najmenej disciplinované firmy z pohľadu prístupu k plneniu informačných povinností v období 2006 – 2009 sú subjekty so sídlom v Banskobystrickom kraji, kde za rok 2009 informačnú povinnosť, doteraz splnila jedna firma z desiatich. Podobná situácia je aj v Bratislave.
Poznámka: ukladať účtovnú závierku a výročnú správu do Zbierky listín obchodného registra všetkým právnickým osobám ukladá Zákon o účtovníctve a aj Zákon o obchodnom registri.

ZDIEĽAŤ