ZDIEĽAŤ

Samotnej podnikateľskej činnosti právnickej osoby predchádza niekoľko administratívnych krokov, spojených so založením spoločnosti. Ide o pomerne náročný administratívny proces, úspešne vrcholiaci zápisom do obchodného registra. Ak v právnej terminológii nie ste práve najistejší, oplatí sa vec prenechať špecializovaným firmám, prípadne si spoločnosť rovno kúpiť.

 

Ready-made je termín, ktorým sa označuje spoločnosť vytvorená k jedinému účelu – jej ďalšiemu predaju. Zakladanie spoločnosti dnes predstavuje pomerne vysokú administratívnu záťaž, preto je táto možnosť pre podnikateľov výhodná aj z dôvodu šetrenia času. Právne formy ready-made spoločností môžu byť rôzne – od európskych spoločností cez eseročky až po akciové spoločnosti. Takto založené firmy spravidla nevykazujú žiadnu hospodársku činnosť a teda ani nedisponujú záväzkami voči tretím osobám. Sú čisté a pripravené na prevzatie novým majiteľom.

 

Ready-made spoločnosť je pripravená okamžite

Už spomínané administratívne bremeno záťaže padá z pliec podnikateľa, pretože ready-made firma už je zaregistrovaná v obchodnom registri, prihlásená na daňovom úrade a tak isto má splatené základné imanie. Má, samozrejme, určený aj predmet podnikania, ktorým často býva sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, administratívne služby alebo reklama a marketing. Predmet podnikania sa dá dodatočne dopĺňať a meniť, podobne ako sa dá meniť napríklad aj obchodný názov spoločnosti a jej sídlo.

 

Prečo sa oplatí zradiť si virtuálnu adresu

Práve sídlo firmy je jedným z predpokladov, aby spoločnosť mohla byť zapísaná v obchodnom registri. V prípade, že nemáte k dispozícii nehnuteľnosť vhodnú k zápisu ako sídlo spoločnosti, je možné zriadiť si aj tzv. virtuálne sídlo firmy. Ide o výhodnú možnosť pre podnikateľov, ktorých činnosť nevyžaduje dennodenný pobyt v kancelárii a naviac by radi ušetrili financie za prenájom nehnuteľnosti. Po právnej stránke má virtuálne sídlo všetky náležitosti vrátane riadneho označenia pre prípad úradnej kontroly.

ZDIEĽAŤ