Opakovane použiteľné čistiace utierky pre malé a stredné podniky

Udržateľnosť a ochrana zdrojov sú v MEWA na prvom mieste

Na likvidáciu odpadov existuje mnoho zákonov a predpisov, ktoré najmä malým alebo stredným podnikom prinášajú stále nové výzvy. Nie je ľahké ich sledovať. Čo sa rozumie recykláciou, upravuje smernica EÚ o odpadoch, na ktorej dodržiavanie dohliadajú príslušné štátne orgány. Malé a stredné podniky sa preto čoraz viac spoliehajú na špecializovaných poskytovateľov textilných služieb ako je Mewa a na používanie ich priemyselných čistiacich utierok, s ktorými je možné predchádzať vzniku zbytočného odpadu.

Udržateľné konanie je pre spoločnosť Mewa základným princípom. Šetrné zaobchádzanie so zdrojmi predstavuje prioritu a je súčasť stratégie ochrany životného prostredia. Produkty s dlhou životnosťou, energetická efektivita, optimalizácia spotreby vody, používanie ekologických čistiacich prostriedkov a krátke dodávateľské reťazce. Týmto zásadám sa Mewa so svojim servisom čistiacich utierok venuje už viac ako 100 rokov.

Vďaka praktickým službám Mewa majú podniky vždy po ruke správne čistiace utierky a nemusia sa starať o ich doplňovanie či likvidáciu. Systém prenájmu Mewa sa oplatí v malých a stredných podnikoch už len preto, že textilné utierky znamenajú v porovnaní s tými papierovými menej odpadu a vody. Navyše sú tak ušetrené náklady a čas na obstarávanie, skladovanie, ale aj logistiku.

Udržateľný systém opakovaného použitia uľahčuje prácu

Ekologicky šetrné spracovávanie textilu je dnes nutnosťou. Čistiace utierky Mewa je možné prať až 50-krát a kým sú v obehu, nie sú podľa európskej legislatívy považované za odpad.

„Zákazníci sa môžu na naše služby spoľahnúť. Vždy majú k dispozícii správne množstvo čistých utierok. Vďaka tomu produkujú oveľa menej odpadu a šetria cenné zdroje. Súčasne tiež dodávame zodpovedajúci kontajner pre bezpečné skladovanie a prepravu utierok,“ vysvetľuje Elena Holanová, riaditeľka spoločnosti Mewa na Slovensku.

„Náš praktický servis s vyzdvihnutím, dodaním, praním a možnosťou vyskúšať utierky pred použitím, oceňujú najmä malé a stredné podniky. Ak majú záujem, môžu si tiež prenajať rohože na zachytávanie oleja alebo podlahové rohože. Údržba a ekologické čistenie sú súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb,“ dodáva Elena Holanová.

Recyklácia surovín a optimalizácia spotreby energie

Spoločnosť Mewa neustále pracuje na optimalizácii spotreby energie a na zvyšovaní energetickej účinnosti svojich procesov. Energetický manažment je certifikovaný podľa normy ISO 50001. Za týmto účelom sú prevádzky spoločnosti Mewa vybavené najmodernejšími a obzvlášť energeticky efektívnymi strojmi. Práčovne využívajú teplo z pracích a sušiacich zariadení prostredníctvom viacstupňových systémov spätného získavania tepla na ohrev vody a prevádzkových priestorov. Tepelnou recykláciou nečistôt z vypraných utierok je možné pokryť až 80 % energetickej spotreby sušičiek a pracích liniek. Ročne sa tak ušetrí mnoho miliónov litrov vykurovacieho oleja.

Mewa prispieva k šetreniu zdrojov aj počas výroby čistiacich utierok. Bavlnené vlákna, ktoré vznikajú pri tkaní textílií, sa spracovávajú ako izolačný materiál a používajú sa napríklad v automobilovom priemysle. 

Úspora vody vďaka kaskádovej technológii

Pri praní používa Mewa čo najmenej čistej vody a uplatňuje takzvanú špeciálnu kaskádovú technológiu. Pri nej je voda z hlavného prania a oplachovania filtrovaná, upravovaná a znovu použitá v procese prania v niekoľkých stupňoch. Recirkulácia znižuje spotrebu vody až o 50 % v porovnaní s bežnými procesmi. Vďaka ďalšiemu vývoju dnes Mewa dosahuje stupne čistenia až 99,8 %. Ďaleko tak presahuje zákonné požiadavky a priemyselné normy v oblasti ochrany vody.

Používanie biologicky odbúrateľných čistiacich prostriedkov

Efektívne využívanie vody je podporené zložením používaných pracích a pomocných prostriedkov. Tie, ktoré používa Mewa, sú biologicky odbúrateľné a spĺňajú zákonné rámcové podmienky, ako je nariadenie EÚ o chemických látkach, REACH. Aby sa pracie prostriedky používali čo najúspornejšie, prispôsobuje sa pri každom pracom procese ich množstvo a zloženie, a to podľa stupňa znečistenia textílií. V porovnaní s tradičnými procesmi prania to znamená až o 85 % menší vplyv na životné prostredie. 

Nová linka vo francúzskej pobočke v Moulins

Ako odpoveď na zvyšujúce sa kapacity prania čistiacich utierok uviedla Mewa vlani do prevádzky tretiu praciu linku vo francúzskom závode Moulins. Moderné zariadenie umožňuje lepší výkon pri nižšej spotrebe vody a pracích prostriedkov. Súčasne bola o 50 % zvýšená kapacita prania. Mesačne je tu teraz možné vyprať až 18 miliónov čistiacich utierok.