Nebankový hypotéka a jej výhody aj nevýhody

Ľudia v živote usilujú o dve základné istoty. Prvý istotou v ľudskom živote je práca. Prácu ľudia potrebujú k finančnému zabezpečenie základných životných potrieb. Druhou istotou, o ktorú ľudia usilujú, predstavuje vlastné bývanie. V modernej spoločnosti nie je jednoduché získať ani jednou z týchto dvoch základných istôt.

Získať uspokojivú prácu je predsa len ľahšie, než si zaobstarať vlastné bývanie. Práve práci potrebujeme na to, aby sme si mohli zaobstarať bývanie. Totiž ak chceme si zaobstarať bývanie, musíme na neho najskôr mať finančné prostriedky. Na rad tak prichádza otázka, ako získať alebo našetriť dosť? Byt či dom nie je lacnou záležitosťou.

Výhodu majú iba tí ľudia, ktorí zdedia po príbuzných byt či rodinný dom. Získali tak vlastné bývanie a nemusí sa ďalej starať o jeho obstaranie. Ľudia, ktorí však túto možnosť nemajú, si často berú hypotéku. V českej spoločnosti existujú dva typy hypoték. Jedná sa o hypotéky bankové a hypotéky nebankové.

V článku vám prinesieme informácie o nebankový hypotéke. Na úvod je veľmi vhodné spomenúť, že nebankové hypotéka je určená predovšetkým ľuďom, ktorí sú v registri dlžníkov. Nebankový hypotéka predstavuje väčšie riziko, než hypotéka poskytnutá bankou – poskytujú ju totiž nebankové spoločnosti a firmy.

Ešte, než si vezmete nebankové hypotéku, zistite si riadne informácie o tomto druhu hypotéky. Bolo by žiaduce poznať, čo je to nebankový hypotéka, kde sa vybavuje, ako rýchlo je vybavená, aké vysoké úroky sú u nej a aké sú podmienky splátok. Tieto informácie vám môžu pomôcť pri zvažovaní rozhodnutia. Nebankový hypotéka je síce rýchlo vybavená, ale má drobná úskalia.

Nebankový hypotéka

Predstavuje úver od nebankovej spoločnosti, ktorého splácanie je zaručené a limitované stavom a trhovou hodnotou nehnuteľnosti. Odhadnú cenu nehnuteľnosti si vypracováva investičná firma podľa svojich parametrov. Na nebankový hypotéku tak dosiahnu všetci, ktorí vlastnia nehnuteľnosť. Po splatení zaniká záložné právo k nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť tak zostáva v rukách majiteľa.

Doba splácania nebankové hypotéky

Doba splácania nie je stanovená podľa mesačná výška splátok. Je nastavená individuálne podľa nehnuteľnosti, lokality a požiadavky klienta. Doba splácania sa pohybuje od 1 roka do 30 rokov.

Vybavenie nebankové hypotéky

Nebankové hypotéku si vybavíte u akejkoľvek nebankovej spoločnosti. Potrebovať na jej vybavenie budete dva doklady totožnosti, nájomnú zmluvu, evidenčný list, nadobúdací titul k nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu), fotografie vašej nehnuteľnosti (z vonku i zvnútra), kópiu kartičky vášho účtu.

Rýchlosť vybavenia nebankovej hypotéky

Na rozdiel od hypotéky bankovej, je vybavenie nebankové hypotéky veľmi rýchle. Ak doložíte všetky požadované doklady, je vám do druhého dňa schválené.

Úroky nebankové hypotéky

Ročný úrok sa pohybuje okolo pätnástich percent za rok. Čo je trikrát vyšší úrok, než majú hypotéky bankové. Nebankový hypotéka sa tak veľmi predraží.

Podmienky splácania nebankové hypotéky

Pred podpisom si spočítajte, akú mesačnú výšku môžete splácať. Nebankový hypotéka má prísne podmienky pre splácanie. Nemôžete si dovoliť odložiť splátky. V prípade nesplatenia mesačnej splátky v termíne nasleduje trest v podobe sankčných poplatkov.