Oddĺženie

Oddĺženie je v súčasnej dobe takmer fenomén. Skoro celý svet je zadlžený a ľudia si požičiavajú peniaze na akúkoľvek bežnú životnú situáciu. Nie je sa, ale čomu diviť. Dnes ponúka svoje služby nespočetne mnoho inštitúcií. Či už sa jedná o inštitúcie bankové alebo nebankové.

Ponuky týchto inštitúcií máte na každom rohu. Môžete tak vyberať z mnohých rôznych služieb a využiť tak pôžičku do 24 hodín, SMS pôžičku, online pôžičku atď. U bankových inštitúcií sú to väčšinou hypotéky, úvery, lízingy a ďalšie pôžičky, ktoré potom už klienti nemôžu splácať. Práve preto je oddĺženie takmer trendom modernej spoločnosti.

Termín oddĺženie, nazývaný inak osobný bankrot, je vlastne takým riešením úpadku, kedy sú klientovi zjednotené dlhy. Oddĺženie môžu využiť osoby, ktoré dlhy prekonali na základe osobného života. Nesmie sa tak jednať o podnikateľa a osobné bankrot z dôvodu dlhov na firme. Samozrejme aj podnikateľ je fyzická osoba, preto oddĺženie môže využiť, iba ale v prípade, že sa jedná o dlhy z bežného života.

Oddĺženie teda slúži osobám, ktoré sa dostali do úplne kritickej životnej situácie. Oddĺženie má dve rôzne varianty. Jednou z variant je uzavretie splátkového kalendára. Ak sa rozhodnete pre tento typ oddĺženie, musíme zaplatiť za určitú dobu určité percento z pôžičky. Tieto hodnoty si smluvíte s poskytovateľom týchto služieb. Napríklad tak budete musieť splatiť 30% sa dlhujú čiastky za 5 rokov. Tento spôsob je oveľa obľúbenejší a dovoľuje dlžníkove žiť podobný život, ako bol zvyknutý doteraz. Nevýhodou tejto zásady je fakt, že veriteľ musí schváliť, že s Vami pristúpi na splátkový kalendár. Vo väčšine prípadov sa tak deje. Druhý spôsob oddlženia je predaj majetku dlžníka.

Ak sa rozhodnete využiť oddĺženie, môžete prísť až o 70% celkového dlhu. Ak splátkový kalendár splníte, teda ak zaplatíte 30% celkovej sumy za určitú dobu, v našom prípade za 5 rokov, súd môže rozhodnúť o odpustenie dlhu. Ak sa tak stane, môže Vám byť 70% dlhu proste len tak odpustené.

Oddĺženie zabezpečí, že Vaše dlhy prejdú dlhšou dobou splatnosti. Oddĺženie je v mnohých prípadoch krajnej a núdzové riešenie.