Načo je dobrý odklad daňového priznania?

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je zaujímavá možnosť, ktorá môže pomôcť mnohým daňovníkom. Načo konkrétne je však predĺženie lehoty dobré a komu sa oplatí podanie daňového priznania odložiť?

Podávanie daňového priznania a najmä platenie daní patria medzi nie práve najmilšie povinnosti vyplývajúce z práce a podnikania. Z podávania daňového priznania má veľa ľudí doslova strach, najmä preto, že polovici pojmov nerozumejú a poriadne nevedia, čo majú do daných políčok vpisovať. Na internete síce nájdete kopu rôznych návodov, ako vyplniť daňové priznanie, no aj tie sú často chaotické, nezrozumiteľné a nie pri všetkých máte istotu, že sú aj správne a môžete sa ich na 100% držať. Ak nebolo možné požiadať o spracovanie ročného zúčtovania daní zamestnávateľa, nezostáva daňovníkovi nič iné, ako podať si daňové priznanie typu A vo vlastnej réžii alebo pomocou účtovníka.

Zamestnanci alebo začínajúci podnikatelia často ani nemajú prostriedky alebo známosti, aby dali svoje daňové priznanie vyplniť niekomu inému. A potom je tu druhý nepríjemný krok – samotné platenie daní. To nemá rád skutočne žiaden daňový subjekt a každý sa snaží nájsť spôsoby, ako mať dane čo najnižšie. Vráťme sa však späť k daňovým priznaniam. Hraničným dátumom, do ktorého treba poslať respektíve odovzdať vyplnené daňové priznanie, je 31. marca. Ak tento deň pripadá na deň pracovného pokoja  (víkend, sviatok), tak sa lehota automaticky posúva na ďalší pracovný deň. Tak ako tomu je v roku 2019, kedy bol termín na podaj daňového priznania posunutý na 1. apríl 2019. Štát však už dlhodobo prináša možnosť podania daňového priznania spolu s platením daní odložiť na neskôr. Prečo?

Kto a na koľko?

Zamestnanci a podnikatelia, ktorí majú príjmy z činnosti na Slovensku, majú možnosť na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania najviac o 3 mesiace (do 30. júna). Zamestnanci a podnikatelia, ktorý mali príjmy zo závislej činnosti, pod ktorými sa myslia príjmy zo zahraničia, si môžu podanie daňového priznania odložiť až o 6 mesiacov (do 30. septembra). Samotný odklad daňového priznania je pomerne jednoduchý, najneskôr do 31. marca však musíte správcovi dane oznámiť požiadavku na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Podľa najnovších vyhlášok majú všetky subjekty povinnosť podať Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. elektronicky. Keďže sa jedná o oznámenie, netreba čakať na vyjadrenie príslušných orgánov, predĺženie je automaticky platné po odoslaní oznámenia do danej lehoty. Výnimkou sú daňovníci v konkurze alebo likvidácii, ktorí musia žiadať o predĺženie lehoty, pričom žiadosť musia podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Zamestnanci, ktorí podávajú daňové priznanie typu A a nemajú zriadenú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom môžu podať odklad aj v tlačenej podobe. Tlačivo si môžete stiahnuť tu.

Komu sa predĺženie lehoty oplatí?

Odklad daňového priznania sa môže oplatiť z viacerých dôvodov. Prvým je jednoducho nemožnosť podať daňové priznanie načas. Môže sa stať, že kvôli mnohým iným povinnostiam na podanie daňového priznania zabudnete a keď si spomeniete, nemáte už čas získať všetky poklady. Odložiť daňové priznanie sa oplatí aj vtedy, keď nemáte peniaze na zaplatenie daní a potrebujete viac času. Dôvodom môže byť aj povinnosť platiť sociálne odvody, ak ste ich doteraz neplatili a tento rok ich na základe príjmov platiť musíte začať, odkladom podania daňového priznania sa im vyhnete.

Daňové priznanie online vám uľahčí prácu

Ak ste ešte nepodali a chcete podať daňové priznanie 2019, prípadne už dnes myslíte na svoje daňové priznanie 2020, môžete tak urobiť online pomocou intuintívnej aplikácie na webe Mojedane.sk. Onlinepriznanie nikdy nebolo jednoduchšie!