ZDIEĽAŤ

Daň je definovaná ako zákonom určená povinná platba do verejného rozpočtu, ktorá sa vyznačuje bezúčelovosť a neekvivalentností. To znamená, že dane občan nemôže adekvátne odčiniť inak, než finančné cestou. Daň má niekoľko charakteristík. Je nedobrovoľnou, teda povinnú a vynútiteľnú. To znamená, že platenie daní je priamo nariadené zákonom. Ďalšia charakteristika dane je nezvratnosť. Ak teda raz daň zaplatíte, nemáte nárok na vrátenie Vašich peňazí. Daň je tiež neúčelová, teda platiteľ daní nemôže ovplyvniť miesto alebo vec, na ktorú sú dane použité. Dane sú väčšinou opakovateľné a sú v prospech verejného rozpočtu.

Dane sú v Českej republike neprehľadné a mnohí z nás sa v nich zle orientujú. Dane teda môžeme rozdeliť takto: Daň z príjmu, majetkovej dane, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, spotrebné dane, DPH a cestnú daň.

Veľmi častá je daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb. Daň z príjmu osôb ale netvorí iba daň zo mzdy, ale patrí do nej aj príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania. Daň z príjmu teda zahŕňa nielen daň zo mzdy, ale tiež napríklad funkčné prežitky. Tými sa rozumie odmeny za výkon funkcie, ktoré sú bežné napríklad u poslancov alebo členov vlády. V tejto kategórii daní sú tiež zahrnuté príjmy z podnikania alebo príjmy z kapitálového majetku. Ak teda vyhráte nejaké peniaze, zdaní sa Vám a časť výhry odovzdáte štátnemu rozpočtu. Ďalšou súčasťou je príjem z prenájmu. Jedná sa o prenájom nehnuteľností a bytov.

Druhou najvýnosnejšie daní pre štátny rozpočet je daň z pridanej hodnoty, teda DPH. O DPH sa v dnešnej dobe často debatuje, presnejšie o zvýšenie dane z pridanej hodnoty. Ďalšie sú dane spotrebné. Najviac sa platí spotrebná daň z minerálnych palív, teda benzínu a nafty. Veľmi výrazný prínos štátnemu rozpočtu prináša daň z tabakových výrobkov, liehu, teda alkoholu a tiež z tabaku na fajčenie. Daň sa vypláca aj z piva a vína. Daň z minerálnych palív určuje Európska únia.

A kam vlastne peniaze získané daňami zo štátneho rozpočtu idú? Použijú sa napríklad na vzdelávanie, sociálnu starostlivosť, zdravotnú starostlivosť, armádu, verejnú dopravu, starobné dôchodky a podobne.

ZDIEĽAŤ