ZDIEĽAŤ

Už je to nejaký čas, čo Najvyšší súd potvrdil, že prasknuté čelné sklo je škodová udalosť, na ktorú sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie vinníka. Napriek tomu sa väčšina odborníkov neodporúča spoliehať len na cudzie PZP. A keď už máte čelné sklo poškodené, čo s tým? Otázok súvisiacich s čelným sklom automobilu je viac ako dosť.

Prečo nemusí PZP stačiť?

Dlhú dobu nikto stopercentne nevedel, či povinné zmluvné poistenie kryje škodu spôsobenú na čelnom skle. Jedni argumentovali, že na takéto poškodenie sa PZP nevzťahuje a že je potrebné mať pripoistenie alebo havarijné poistenie, iní zase tvrdili, že PZP postačí. Koniec debatám urobil až Najvyšší súd, ktorý v roku 2014 s konečnou platnosťou rozhodol, že poškodenie čelného skla zapríčinené vymrštením kameňa spod kolies iného auta má pôvod v prevádzke tohto auta – takže sa naňho vzťahuje povinné zmluvné poistenie. A hoci si vtedy mnohí s úľavou oddýchli, „pézetpéčko“ vám na preplatenie prasknutého skla stále nemusí stačiť. Ako je to možné?

Povinné zmluvné poistenie totiž nie je určené na to, aby chránilo vaše vozidlo – je určené na to, aby chránilo peňaženku toho, kto zapríčiní škodovú udalosť, a aby poškodený nemusel platiť škodu z vlastného vrecka. A práve v tom je ten rozdiel – PZP vám prasknuté čelné sklo nepreplatí, pokiaľ nemáte vinníka, ktorého poisťovňa škodu preplatí. A to je príčinou najväčších problémov. V praxi sa totiž veľakrát stáva, že vy vinníka vidíte, on však škodovú udalosť nevidí. A kým sa stihnete spamätať, zmizne v premávke. Ďalšia častá situácia je, že hoci si situáciu všimne, odmietne uznať svoju vinu – a bez jeho priznania vám jeho poisťovňa nepreplatí ani cent. Čo s tým?

Odborníci sa zhodujú, že najväčšiu istotu, že sa dočkáte preplatenia škody z vinníkovho PZP, máte s kamerou v aute. Tá je totiž odpoveďou na najčastejšie námietky vinníka alebo poisťovne – jasne zobrazuje, kedy ku škode došlo a odkiaľ kameň vyletel. Ďalšou výhodou je, že budete mať zaznamenanú ŠPZ vozidla, takže sa nestane, že vinník (vedome alebo nevedome) zmizne z dohľadu a vy ho už nikdy nevypátrate.

Situácia je teda taká, že pokiaľ máte vinníka, ktorý svoje previnenie (hoci aj neúmyselne, ale zapríčinené jeho vozidlom) priznal, a dohodnete sa s ním, prípadne máte nepriestrelný dôkaz o tom, že škoda vznikla jeho zapríčinením, nemal by nastať žiadny problém a preplatenie škody môžete požadovať od poisťovne vinníka. Ak však vinníka nemáte, nepomôže vám ani rozhodnutie Najvyššieho súdu. V tom prípade bude škoda zaplatená z vlastného vrecka – či už priamo, alebo v podobe pripoistenia PZP či havarijného poistenia.

Čo s prasknutým čelným sklom?

Ak ste v premávke a stane sa vám, že spod kolies auta pred vami odskočí kamienok a poškodí vám čelné sklo, nepúšťajte sa do naháňačky, ale myslite v prvom rade na vlastnú bezpečnosť. Zvážte rozsah poškodenia a to, či vám bráni v jasnom výhľade. Ak áno, auto odstavte a zavolajte asistenčnú službu. Ak sa vám pošťastí a vinník si situáciu všimol a zastavil, zavolajte aj políciu, aby bola celá situácia poriadne zdokumentovaná.

Kedy môžete v ceste pokračovať a kedy musíte auto odstaviť? Podľa vyhlášky ministerstva dopravy č. 464 z roku 2009 je vozidlo technicky nespôsobilé na jazdu, ak má „prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm“. To znamená, že ak budete pokračovať v jazde s viac ako dvojcentrimetrovou prasklinou, riskujete pokutu. Zároveň je dôležité uvedomiť si, že sa to týka každej praskliny nachádzajúcej sa kdekoľvek v stieranej oblasti, to znamená, že nezáleží na tom, že je to na strane spolujazdca a vám to vo výhľade vôbec neprekáža – takýto argument neobstojí.

Pokuta za takúto prasklinu má výšku 60 eur a polícia si navyše vezme aj technický preukaz. Ten si síce budete môcť vyzdvihnúť, istota je však poškodenie čelného skla odstrániť čo najskôr. Nezabudnite ho však dôkladne nafotiť, a to najmä vtedy, ak budete chcieť, aby vám poisťovňa (či už vaša alebo vinníkova) niečo preplatila.

V podstate máte pri odstraňovaní vzniknutej škody dve možnosti. Ak je jamka malá, teda nepresahuje spomínané dva centimetre, je možno ju odstrániť bez výmeny celého skla. V špecializovanom servise vám takúto jamku vyplnia na to určenou živicou, ktorá má podobné vlastnosti ako sklo, takže dokáže stopy po poškodení efektívne zahladiť. Ak má však dierka väčší priemer a vykazuje známky praskania, bude nutné vymeniť celé sklo. Do toho sa rozhodne nepúšťajte sami – neoplatí sa tu šetriť, radšej to dajte spraviť odborníkovi.

 

ZDIEĽAŤ