Kedy môže aj vaša firma využiť kvalitného právnika?

Keď sa niekoho opýtate, v akých situáciach by využil právne služby, zvyčajne dostanete odpoveď týkajúcu sa rôznych sporov. A neplatí to len pre jednotlivcov, ale aj pre firmy. Avšak právne služby môže firma využiť vo viacerých situáciach.

Nemusí ísť len o vymáhanie pohľadávok

V akých situáciach teda môžete ako firma využiť služby dobrého právnika zo Zvolena? Najčastejšie to zrejme bude vyhotovovanie obchodnoprávnych zmlúv, či všeobecných obchodných podmienok, alebo vypracúvanie právnych analýz.

Samozrejme, občas príde aj na to, čomu by sa každá firma najradšej chcela vyhnúť. Súdnemu vymáhaniu pohľadávok voči dlžníkom. Právnu pomoc môžete využiť aj v prípade uplatňovania nárokov na náhradu škody a vydania bezdôvodného obohatenia. Okrem komplexnej právnej pomoci v pracovnoprávnych vzťahoch sa vám však právna pomoc môže zísť aj v prípade GDPR.

Ochrana osobných údajov, či ochranné známky?

Ochrana osobných údajov je často háklivou vecou a ak chcete, aby ste v tomto ohľade robili všetko správne, dôležité je aj sledovanie prípadných zmien. Ak vás však o takýchto zmenách bude informovať právnik, vy sa môžete naplno sústrediť na vaše podnikanie. Pochopiteľne, právne poradenstvo v oblasti GDPR nie je len o informovaní o aktuálnych zmenách, či trendoch.

Pomoc môžete využiť aj pri nastavovaní optimálnych postupov manipulácie s osobnými údajmi, či v prípade, že plánujete zaviesť monitorovací kamerový systém na pracovisku, čo sa bude určite týkať mnohých firiem. Právnik vám pomôže aj s vyhotovovaním súhlasov so spracúvaním osobných údajov, či sprostredkovateľských zmlúv.

Mimo GDPR môžete využiť aj právne poradenstvo ohľadom registrácie ochrannej známky. A právnik vám môže pomôcť aj so samotnou registráciou ochrannej známky. Veď ak sa chystáte mať na nejakom vašom produkte ochrannú známku, určite chcete, aby bolo všetko právne v poriadku.

 

Zdroj obrázka:

Autor: YP_Studio / Shutterstock.com