Chcete mať vlastnú spoločnosť čo najrýchlejšie? Kúpte si ju

Ako začať podnikať a stať sa konateľom spoločnosti? Zrejme vám napadne odpoveď, že si predsa musíte vlastnú spoločnosť založiť. Ale čo ak chcete začať podnikať čo najskôr? Proces zakladania spoločnosti však určitú dobu trvá.

Žiadne zdržovanie a to ani v prípade, že chcete byť platcom DPH

Nehovoriac o tom, že ak chcete, aby bola vaša spoločnosť „dobrovoľným“ platcom DPH, tento proces môže trvať aj viac ako 3 mesiace a často je pri novozaložených spoločnostiach požadovaná aj zábezpeka. Ako sa tomuto všetkému vyhnúť? Čo takto využiť ponuky na predaj platcov DPH?

Áno, vlastnú spoločnosť si môžete aj kúpiť. Môžete tak začať podnikať už v priebehu niekoľkých dní a to dokonca aj ako platca DPH. Žiadne zdĺhavé čakanie a žiadne zábezpeky. Jednoduchšie to ani nemôže byť. Firmy, ktoré vám sprostredkujú kúpu spoločnosti, ich majú pripravené k okamžitému predaju.

Chyták v tom nehľadajte, naozaj je to najrýchlejšia cesta ku vlastnej spoločnosti

Takýmto spôsobom funguje predaj ready made spoločností a využiť môžete aj predaj spoločnosti s históriou. V každom prípade sú spoločnosti účtovne „vyčistené“, takže vás nečakajú žiadne nepríjemné prekvapenia.

Predávajúci totižto zmluvne garantuje, že spoločnosť nemá žiadne dlhy a iné záväzky. Spoločnosť sa ani nenachádza v žiadnom súdnom spore. Okrem spomínanej registrácie DPH majú spoločnosti na predaj splatené základné imanie. Dostanete k nim kompletnú účtovnú a zmluvnú dokumentáciu.

V cene takto kupovanej spoločnosti sú všetky potrebné dokumenty potrebné k prevodu na nového vlastníka, čiže na vás. V rámci prevodu máte aj možnosť zmeniť názov a sídlo spoločnosti, jej predmety činnosti a samozrejme konateľov a spoločníkov. A ak to budete požadovať, je možné pri predaji zabezpečiť aj externý účtovný audit spoločnosti.

Zdroj obrázka:

Autor: fizkes / Shutterstock.com