Zabezpečte všetko potrebné pre bezproblémové fungovanie vášho skladu

Každý podnikateľský subjekt potrebuje pre svoje fungovanie skladové priestory. Pri ich zariaďovaní netreba šetriť, nakoľko práve od skladových priestorov závisí, v akom stave pôjdu produkty firmy k  zákazníkom. Navyše prehľadné skladovanie výrazne uľahčí export tovaru.

Zabezpečte teda všetko potrebné pre bezproblémové fungovanie vášho skladu.

Manipulačná technika 

Ako prvú vec, čo by ste mali pri vybavovaní skladu zabezpečiť, je spoľahlivá manipulačná technika. Bez nej by ste v skladových priestoroch nemohli robiť vôbec nič. Pri jej výbere nie je dôležité ani tak hľadieť na cenu (aj keď tá je samozrejme tiež dôležitá) ako na bezpečnosť, ergonómiu a výkonnosť.

Manipulačná technika by mala zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov, ktorí ju ovládajú a samozrejme aj bezpečnosť prevážaného tovaru. Ergonómia je dôležitá nielen pre samotnú bezpečnosť, ale aj pre jednoduché ovládanie a ochranu zdravia zamestnancov pracujúcich s manipulačnou technikou. Manipulačná technika by mala byť zároveň výkonná, aby ste zefektívnili vnútropodnikovú logistiku.

Vysokozdvižný vozík 

Bezproblémové fungovanie vášho skladu vám zabezpečí jedna z najdôležitejších manipulačných techník, a to vysokozdvižné vozíky. Ak si chcete kúpiť kvalitný vysokozdvižný vozík, zainvestujte do čelného elektrického vysokozdvižného vozíka. Efektívna a bezpečná manipulácia aj s ťažkými nákladmi je pri týchto vozíkoch samozrejmosť. Ak preto máte v sklade objemnejší tovar, práve tento typ vysokozdvižného vozíka budete potrebovať. Dokážu preniesť z miesta na miesto náklad až do 8000 kg. Dostatočne chránia vodiča pred nárazmi, ale aj infraštruktúru pred poškodením.

Regálové systémy 

Aby mohlo v sklade všetko bez problémov fungovať, treba zabezpečiť aj kvalitné regálové systémy, ktoré nielenže zabezpečia prehľadnosť, ale aj výrazne zjednodušia prepravu zo skladu. Pri regálových systémoch nezabúdajte zohľadniť nosnosť, pretože preťaženie môže ohroziť nielen samotný tovar, ale aj zdravie zamestnancov.

Zdroj obrázka:

Autor: Gorodenkoff / Shutterstock.com