Štúdium MBA Real Estate pre úspech v oblasti realít

Zvýšené nároky na realitných maklérov udáva nielen zákon, ale aj doba, v ktorom sa v tomto odvetví pohybujete. Jednoduchú orientáciu na realitnom trhu a aktuálne informácie získate vďaka zvýšeniu kvalifikácie. Štúdium MBA programu Real Estate vás naučí pohybovať sa na realitnom trhu s ľahkosťou motýľa a silou dravej šelmy.

Každý manažér v oblasti realít a realitný maklér sa musí neustále vzdelávať, aby udržal krok s premenlivosťou trhu a predbehol konkurencii. Štúdium MBA vás vďaka programu Real Estate naučí pohybovať sa v realitách ľahko a ľahko. Pochopíte princíp oceňovania nehnuteľností as tým súvisiace daňové aspekty. Program sa zameriava na veľmi dôležitú právnu stránku realít, kde sa zorientujete v princípoch pozemkového práva a osvojíte si spôsob práce s katastrom nehnuteľností.

Štúdium MBA program Real Estate

Štúdium MBA program Real Estate je prakticky zamerané vzdelanie v oblasti realít. Realitný maklér klientom sprostredkováva typ dlhodobého záväzku a mnohokrát nesie zodpovednosť za ich celoživotné úspory. Úspešný maklér, broker a ďalšie profesie realitného sprostredkovateľa sa musia na realitnom trhu skvele orientovať, mať znalosti z oblasti práva, daní, financií, marketingu i manažmentu.

Naučte sa preukázať odbornú spôsobilosť

Vzdelanie je základ a prax je nevyhnutnosť. Zvýšenie kvalifikácie vám prinesie úspešnosť vo vašom odbore. Realitný trh je taký živý organizmus a nesie so sebou zmeny na trhu samotnom, poskytovanie hypotekárnych úverov aj právne zmeny. Každý maklér musí byť neustále v strehu a kontinuálne sa vzdelávať. Pokiaľ splníte požiadavky na úroveň vzdelania pre vstup do odvetvia realít, automaticky vám to nezaručí úspech v praxi. Profesijné štúdium MBA ponúka možnosť ďalšieho rozvoja.

Neusínajte na vavrínoch

Realitný trh je určený pre dravcov, ktorí majú etiku v malíčku a nechodia cez mŕtvoly. Vie bravúrne komunikovať a zaistiť všetky úkony, ktoré sa týkajú prenájmu, predaja i kúpy nehnuteľností. MBA štúdium Real Estate je flexibilné, zvládnete ho aj pri práci a voliteľné predmety si sami vyberiete. Doplníte si teoretické znalosti a znalosti z praxe. Odbor je určený všetkým odborníkom pohybujúcim sa v oblasti realít.

Osvojte si základy a rozšírte znalosti z oblasti realít

Pokiaľ sa pohybujete v oblasti realít, musíte mať v znalostiach veľmi široký záber. Vďaka štúdiu si rozšírite obzory v oblastiach, ako sú rezidenčný development, investície do nehnuteľností, vecné bremená, riešenie duplicitného vlastníctva, vyvlastnenia alebo stavieb na cudzom pozemku. Tím CARDIFF ACADEMY je zložený zo špecialistov a odborníkov. Lektori vám rozhodne majú čo odovzdať. Aktuálny stav realitného trhu si podrobne zmapujete a budete v ňom ako ryba vo vode.

Zostaňte v obraze a buďte úspešní

Študenti MBA programu Real Estate si osvoja vývojové trendy na realitnom trhu, jeho štruktúru, fungovanie, špecifiká trhových segmentov a ich väzieb. Získajú základy práva týkajúce sa nehnuteľností, ich evidencií i pozemkového práva, zorientujú sa v legislatíve a vedia ju prakticky použiť pre realitný trh. Majú znalosti vo vzťahu k územnému plánovaniu a kategorizácii pozemkov i princípy fungovania katastra nehnuteľností. Lektori vás upozornia na spôsoby, možnosti aj riziká.

Buďte vždy o krok vpred pred konkurenciou

Zvýšenie kvalifikácie vám rozšíri znalosti z odboru oceňovania nehnuteľností a facility manažmentu, praktických obchodných zručností a marketingu v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami. Pochopíte súvislosti princípov trhu s nehnuteľnosťami. Vďaka úspešnému štúdiu programu Real Estate získate úplne nevyčísliteľnú výhodu vo vysoko konkurenčnom prostredí v oblasti realít. Či už ste realitný maklér, majiteľ realitnej kancelárie, developer, alebo sa v rámci svojej kariéry stretávate so správou, obchodovaním, predajom či prenájmom nehnuteľností, štúdium je presne pre vás.