ZDIEĽAŤ

Jednou z najdôležitejších vlastností využívanej energie v domácnosti je komfort používania a možnosť využitia nielen na vykurovanie, ale napríklad aj na varenie. Samozrejme, najdôležitejším argumentom sú často nízke prevádzkové náklady, aj keď zároveň treba počítať s nevyhnutnými kapitálovými výdavkami. 

Vlastnosťou, ktorá umožňuje jednoduché skladovanie týchto energetických zdrojov, je relatívne nízky tlak, pri ktorom plyny kondenzujú, čo umožňuje uskladnenie významnej tepelnej energie v malom objeme.

Inštalácia zásobníka na skvapalnený plyn je dobrým riešením všade tam, kde je sťažený prístup k iným palivám, najmä k sieťam zemného plynu. Keď sa rozhodneme vykurovať svoj dom skvapalneným plynom (skrátene LPG), treba si vybrať nielen druh paliva (propán alebo propán-bután), ale aj spôsob jeho skladovania (podzemné alebo nadzemné). Rovnako dôležité je, akými užívateľmi potrebnej plynovej nádrže sa staneme. Sú dve možnosti: môžeme si ho kúpiť alebo prenajať. 

Prečo zvoliť plynové kúrenie zo zásobníka

Pýtate sa, prečo zvoliť plynové kúrenie zo zásobníka? Plynový zásobník na LPG objednaný u renomovaného dodávateľa bude dobrou investíciou – dočasnou, kým nebude napojený na plynovú sieť v okolí domu, alebo trvalou, ak pripojenie nie je technicky a finančne možné. O pravidelnosť dodávok sa postará dodávateľ zásobníka a plynu, takže ich nebudete musieť plánovať a nezabúdať na objednávanie dodávok LPG plynu, keď je ho v nádrži málo.

Samotné kúrenie LPG plynom je veľmi ekologické. Pri spaľovaní plynu LPG, propánu a butánu, ktoré majú jednoduchú molekulárnu štruktúru, nevzniká veľké množstvo látok škodlivých pre životné prostredie. Najmä v porovnaní so spaľovaním tuhých palív, ako je uhlie, je to obrovský rozdiel, ktorý je cítiť. Propán a bután sú chemicky čisté plyny, preto ich spaľovanie znižuje emisie skleníkových plynov do atmosféry.

Bezpečné riešenie

Inštalácia a používanie plynovej nádrže na LPG je bezpečné pre pôdu a podzemnú vodu. Tento plyn nie je toxický, preto si takéto vykurovanie so zásobníkom môžete zvoliť, ak máte budovy na vykurovanie umiestnené v oblastiach vysokej prírodnej hodnoty, ktoré si vzhľadom na svoj stav vyžadujú osobitnú ochranu. Takéto vykurovanie zabezpečuje tepelnú pohodu pre všetkých členov domácnosti a nie je potrebné budovať samostatnú kotolňu na skladovanie paliva.

 

Zdroj foto 1: vlastné / flaga.sk

Zdroj foto 2: Studio Harmony / Shutterstock.com

ZDIEĽAŤ