LED žiarovky – prečo by ste na ne mali prejsť čím skôr?Ste stále verní starým dobrým halogénovým žiarovkám? Vedzte, že tie dobré nie sú už poriadne dlho. Prečo by ste ich mali vymeniť za LED žiarovky čo najskôr?

Technológia svietenia za mnoho rokov neprešla takmer žiadnymi zmenami. Halogénová technológia sa používala prakticky od vynájdenia prvej žiarovky, čo bolo už poriadne dávno. V priebehu tých mnohých rokov prešli halogénové žiarovky drobnými zmenami, ktoré mierne prispeli k ich efektivite a zlepšili ich vlastnosti, princíp bol ale stále rovnaký. Drôtikom vo vnútri žiarovky, ktorý má veľký odpor, prechádza elektrický prúd, prechodom ktorého sa kvôli veľkému odporu drôtik rozžiari, čo sa prejavuje ako svetlo. Toto rozžiarenie ale so sebou prináša neželaný efekt – tepelné straty, a to skutočne výrazné. Práve preto je žiarovka po pár minútach tak horúca, že sa jej nemôžete ani dotknúť. Drôtiku taktiež nejaký čas trvá, kým sa úplne rozžiari, pri zapnutí žiarovky tak nedostanete okamžite jej plnú svietivosť. Keďže tradičná žiarovka je tu už veľmi dlho, veľa ľudí ju stále považuje za najlepší zdroj svetla, čo už dnes rozhodne neplatí. Sú tu totiž LED žiarovky!

Keď dióda emituje…

LED je skratka anglického výrazu Light Emitting Diode, teda svetlo emitujúca dióda. Ľudia sa snažili nájsť spôsob, ako prerobiť obyčajnú žiarovku tak, aby stratila všetky svoje nepríjemné a neefektívne vlastnosti. Vznikla tak LED žiarovka, ktorá pracuje na úplne odlišnom princípe ako bežná žiarovka, LED žiarovky a LED panely tak nemajú tradičné problémy halogénových žiaroviek. Svoju plnú svietivosť poskytnú už hneď pri zapnutí, neprodukujú takmer žiadne tepelné straty, sú tak mimoriadne efektívne, čo sa výrazne prejavuje na spotrebe elektrickej energie. LED žiarovky sú zároveň veľmi malé a spoľahlivé. Ak teda rozmýšľate, aké svietidlo si kúpiť, odpoveď je jasná – LED žiarovky alebo LED panely! LED žiaroviek predaj sprostredkuje napríklad Ledakcia. Tak nečakajte, začnite svietiť efektívne aj vy!

Financovanie bývania vďaka stavebnému sporeniu pomôže vám aj vašim deťom

Stavebné sporenie patrí medzi jeden z nástrojov slušného zhodnotenie finančných prostriedkov. Stavebné sporenie je tiež jednou z možností, ako si zaobstarať vlastné bývanie. Stavebné sporenie si môžeme dohodnúť u stavebnej sporiteľne. Na slovenskom trhu existuje päť stavebných sporiteľní. Stavení sporenia sa skladá z dvoch fáz.

Stavebné sporenie je typom sporenia, ktoré vzniklo za účelom umožniť širokej slovenskej verejnosti formou výhodných podmienok sporenia šetriť na obstaranie vlastného bývania. Stavebné sporenie sa realizuje za pomoci spoluúčasti štátu. Jedná sa o vytvorenie podmienok pre tvorbu vlastného kapitálu, ktoré neumožňuje žiadna iná forma sporenia. Ide tak o sporenie s možnosťou výhodného úveru, ktorý poskytne prostriedky na obstaranie vlastného bývania. Stavebné sporenie sa tak skladá z fázy sporenia a nároku na preklenovací úver.

Kedy a kde stavebné sporenie vzniklo

Tak ako väčšina vecí aj stavebné sporenie má svoju históriu. Myšlienka stavebného sporenia sa prvýkrát objavu už v 18. storočí. Prvýkrát nad stavebným sporením začali premýšľať v Anglicku. Spojilo sa tu niekoľko ľudí, ktorí si potrebovali vybudovať vlastné bývanie. Sporili a potom si vybrali uloženú čiastku na bývanie.

Ovšem najvýznamnejšie sa stavebné sporenie presadilo v Nemecku. V roku 1885 bola založená vôbec prvá stavebná sporiteľňa. Prvenstvo v založenia malo práve Nemecko. Do prvej svetovej vojny ale mnoho ľudí možnosť stavebného sporenia nevyužívalo. Svojho veľkého rozvoja sa stavebné sporenie dočkalo až po prvej svetovej vojne.

V rokoch 1924 – 1929 nastáva boom v oblasti stavebného sporenia súvisiace s potrebou výstavby nových bytov. Zmenil sa aj doterajší prídelový systém stavebného sporenia, ktorý bol založený na žrebe. Nové stavebné sporenie sa prideľovalo na základe hodnotiaceho čísla. Druhýkrát zažilo stavebné sporenie svoj rozvoj po druhej svetovej vojne. Opäť za týmto rozvojom stál nedostatok bytov.

Stavebné sporenie v Českej republike

Na slovenskom trhu sa stavebné sporenie objavuje až v 90. rokoch 20. storočia. V Českej republike teda patrí stavebné sporenie medzi najmladšie finančný produkt. Od začiatku 90. rokov 20. storočia bolo na českom trhu šesť stavebných sporiteľní. Ovšem jedna zo stavebných sporiteľní zanikla fúzii. Preto dnes nájdeme na slovenskom trhu len päť stavebných sporiteľní.

Dnes patrí stavebné sporenie v Českej republike medzi jeden z najobľúbenejších produktov sporenia. Takisto patrí medzi treťou najrozšírenejší spôsob financovania vlastného bývania.

Hlavná myšlienka stavebného sporenia spočíva v možnosti získania lacného úveru na bývanie. Účastníkom stavebného sporenia môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila písomnú zmluvu o stavebnom sporení. Za maloleté deti uzatvára zmluvu zákonný zástupca.

Za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení si stavebné sporiteľne účtujú poplatok. Tento poplatok sa pohybuje okolo 1% z cieľovej sumy stavebného sporenia. Až potom začína klient sporiť. Stavebné sporenie je podporované aj štátom. Štát poskytuje štátny príspevok na stavebné sporenie.

Od 1. 1. 2011 vošla do platnosti novela zákona o stavebnom sporení. Od tohto dátumu stať podporuje stavebné sporenie štátnu pomoc vo výške 10% z vloženej sumy. Jednotlivé platby štátnej pomoci vám môžu byť pripísané mesačne či ročne. Maximálna suma však je 3000 Kč za rok.

Stavebné sporenie pre každého

Nedostatok finančných prostriedkov trápi väčšinu z nás. Nie sme rozhodne sami. Financie rieši aj mnohí ľudia z vyspelejších krajín, a keďže nikto nemá istú budúcnosť, mali by sme myslieť na budúcnosť. A ako sa v budúcnosti poistiť, ako sporiť?
Stavebné sporenie. Kto by o tomto finančnom produkte nepočul. Jedná sa pravdepodobne asi o najrozšírenejší sporenia, ktoré by sme v tuzemsku našli. Každý druhý človek ho podľa štatistík má. A štatistiky nám ukazujú, že v stavebnom sporení máme uložené viac ako 500 miliárd korún. A to je rozhodne solídny suma.

Každý rok sa o stavebnom sporení vedú debaty. Že sa bude meniť, že bude stále menej výhodné, alebo že by sa malo rušiť. Prečo? Predovšetkým ide o to, že náš štát už nechce poskytovať štátne príspevky a tým tak aj oslabiť tento produkt. Určite stojí sa zamyslieť nad tým, či sa ešte teraz neoplatí si ho dojednať.

Na čo možno stavebné sporenie využiť

Stavebné sporenie je svojím charakterom sporenie na stavebné úpravy a je vhodné na využitie v rekonštrukciách alebo renováciách. Ovšem ukazuje sa to, že stavebné sporenie ľudia využívajú aj ako istotu finančné rezervy a vďaka zvýhodneným podmienkam ho využívajú ako sporenie pre potomkov. Aj takéto riešenie stavebné sporenie ponúka a môže byť dobrou voľbou.

Treba určite spomenúť aj úver zo stavebného sporenia, ktorý je oproti iným sporiacom účtom na oveľa vyššej úrovni a klient z tohto faktu môže veľmi dobre profitovať. Práve vďaka vyššie spomínaným výhodám je stavebné sporenie medzi ľuďmi tak výhodné.

Nerozmýšľaj sa dlho

Podmienky stavebného sporenia sa môžu zmeniť, preto je určite výhodné si ho kúpiť v čo najkratšom čase. Aj cez to, že sa štátny príspevok nie je už tak vysoký, možno si dohodnúť veľmi zaujímavé podmienky, ktoré sporiteľne ponúkajú. Výhodný úver na kúpu nehnuteľnosti, modernizáciu alebo rekonštrukciu môže byť zaujímavou nadstavbou.

Konkurencia sporiteľní ponúka občas rozdielne podmienky a preháňajú sa vo výhodnosti pre svojich klientov. Teda práve z toho konečný klient môže vyťažiť a vybrať si tak produkt podľa svojich predstáv.

Sporiace účty

Sporiace účty slúžia ľuďom ku sporenie peňazí. Chcete si uložiť svoje peniaze pre účel sporenia, ale nechcete, aby boli neustále výrazne znehodnocované a aby strácali svoju cenu? Práve na tieto účely ponúkajú mnohé banky a družstevné záložne sporiace účty, ktoré sa líšia od účtov bežných. A to úroky. Na účtoch sporiacich sú totiž Vaše peniaze zhodnocované viac, než na bežných účtoch. Vďaka úrokovým sadzbám, ktoré v niektorých bankách bývajú veľmi nízke, sú Vaše peniaze v bezpečí. Navyše na sporiacich účtoch sú Vaše peniaze poistené na 100% a od tohto roku je poistenie schválené až do výšky 100 000 eur.

Sú aj mnohé ďalšie výhody, ako menšie úroky. Väčšinou totiž neplatíte aj iné bežné sumy, ktoré sú u bežných účtov samozrejmé. Napríklad samotné založenie a vedenie účtu býva u sporiacich účtov zadarmo. Tiež zrušenie či výber peňazí býva zadarmo. Niektoré finančné inštitúcie pripisujú klientovi úroky za vklad a to v časovom období, ktoré je opakuje. Zhodnotenie Vašich peňazí môže nastať už po štvrť roku, ale napríklad aj po jednom roku. Úroková sadzba potom plne súvisí so sadzbou, ktorá je vyhlásená Českou národnou bankou (ČNB).

Sporiace účty sú rôzne zabezpečené. Tie lepšie zabezpečené používajú metódu, ktorá veľmi dobre zabráni lupičom, aby presunuli Vaše nasporené peniaze na svoj účet. Dovoľuje totiž klientovi posielať svoje peniaze len na pár vybraných transakčných účtov. To znamená, že si klient sám vyberie koľko a aké účty mu budú povolené. Správa tohto sporiaceho účtu býva najčastejšie cez internetové bankovníctvo, svoje peniaze tak môžete mať neustále pod dozorom. Sporiaci účet si tiež môžete založiť v banke, u ktorej nemáte bežný účet.

Väčšina bánk si stanovuje úrok podľa výšky vkladu a dĺžke vkladu. Teda ak si na sporiaci účet uložíte viac peňazí na dlhšiu dobu, Vaša úroková sadzba bude vyššia. V prípade týchto účtov je teda lepšie, aby sa počiatočný vklad pohyboval v desiatkach tisíc korún. Niektoré banky majú tiež horný limit, ktorý keď klient prekročí, sú mu úroky znížené. Na podobný princíp sú založené pásmové sporiace účty, ktoré vykonáva napríklad Česká spořitelna, UniCredit Bank alebo Raiffeisenbank.

Sporenie

Sporenie je dnes záležitosťou takmer každého občana Slovenskej republiky. Je veľa druhov sporenia a každej z týchto sporenia má odlišné výhody a nevýhody. V skoršej dobe boli najobľúbenejším produktom pre sporenie vkladné knižky. V súčasnosti sa stávajú najobľúbenejším produktom sporenia sporiace účty, ktoré zvýhodňujú peniaze klientom a ktoré doslova oživujú sporenia termínovanými vkladmi. Sporenie teda môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií. Sporiace účty, stavebné sporenie, termínované vklady, vkladné knižky, penzijné pripoistenie a družstevnej záložne.

Ak chcete svoje peniaze zhodnotiť a chcete k nim mať stály prístup a voľne s nimi disponovať, hodí sa najviac sporiace účty. Tie sú výhodnejšie ako účty bežné vďaka veľmi nízkym poplatkom. Tento typ sporenia ponúka mnoho tuzemských bánk a družstevných bánk. Rôzne banky ponúka rôzne podmienky ku sporiacim účtom. Niektoré sporiace účty majú jedinú, teda rovnakú úrokovú sadzbu, iné sporiace účty sa v tomto líši. Sú totiž úročené pásmové, to znamená, že pre rôzne sumy sú stanovené rôzne úrokové sadzby.

V prípade, že svoje peniaze chcete uložiť a plánujete s týmito peniazmi disponovať až v budúcnosti, najviac sa Vám hodí stavebné sporenie. Ide o jeden z najdostupnejších úveru na bytové potreby. Do stavebného sporenia by sme mohli zaradiť dvoje pomyselnej fázy. Ide o fázu sporenia a ďalej o nárok na úver. Vaše peniaze sú v stavebnom sporení 6 rokov viazané a potom môžete svoje stavebné sporenie ukončiť.

Medzi veľmi obľúbené druhy sporenia patrí vkladné knižky. V dnešnej dobe je veľmi radi a často využívajú predovšetkým dôchodcovia. Existujú dva typy vkladnej knižky. Vkladnej knižky na meno a vkladné knižky na doručiteľa. Vkladné knižky pre doručiteľa sú ale v dnešnej dobe zakázané z dôvodu prania špinavých peňazí. Vkladné knižky môžu byť tiež zaistené heslom. Tento typ sporenia ale môže byť často menej výhodný, než účty sporiace alebo účty termínované.

V dnešnej dobe začína čoraz viac bánk ponúkať. Slúži v prípade, že nechcete svoje peniaze využiť hneď. Termínované vklady tak v niektorých prípadoch ponúkajú väčšie zhodnotenie, než bežné účty alebo účty sporiace. Na týchto termínovaných vkladoch sú ale peniaze viazané a ukladané dlhodobo. Ak sa rozhodnete svoje peniaze vybrať skôr, platíte sankčné poplatky. Klient tak príde o časť zhodnotenie.

Ako sporiť ako študent

Každý z nás raz bude musieť vyletieť z matkinho hniezda a začať svoj vlastný život. To všetko obnáša samostatnosť, zázemie a hlavne stály príjem peňazí.

Nie hneď sa každému mladému človeku podarí zohnať prácu. Preto dnes funguje veľmi úspešné študentské sporenia. Väčšina študentov pracuje už pri štúdiu alebo navštevuje rôzne brigády a to všetko preto, aby nemusel byť v budúcnosti prekvapený finančným tlakom. Mnoho bánk pre takéto študentov ponúkajú rôzne zvýhodnené služby. Založiť si môžu sporiaci účet, stavebné sporenie, bežný účet alebo študentské konto.

Je dôležité sa dôkladne informovať a všetko si starostlivo premyslieť, aby sa študent mohol vyhnúť zbytočným bankovým poplatkom. Väčšinou svoje peniaze študenti ukladajú buď na stavebné sporenie alebo na sporiace účty. V dnešnej dobe má pomerne dosť študentov bežný účet, na druhom mieste sú potom sporiace účty. Z prieskumu Československej obchodnej banky vyplynulo, že aspoň polovica študentov si dá mesačne stranou okolo 500 korún a tretina až do jedného tisíca korún. Väčšina peňazí je teda usmrtené, ale snaha o sporenie v tomto veku tu určite funguje.

Najviac navštevované sú brigády, ktoré pre študentov nie sú tak časovo náročné. Menej potom študenti pracujú na čiastočný úväzok. Bavíme sa o sporenie, najviac zo sporiacich nástrojov využívajú študenti stavebné sporenie. Využívané je takmer tretinou z nich. Úspešnosť u študentov zaznamenáva aj sporiaci účet. Z ďalších finančných produktov študenti takmer v polovici prípadov využívajú veľmi radi študentské konto. Za ním sa radí klasický bežný účet. V dnešnej dobe však skoro vôbec študenti nevyužívajú termínované účty či vkladnú knižku.

Ak nemá študent vlastný finančný príjem, zaistený je väčšinou vreckovým od rodičov. Chcú pre svojich potomkov len to najlepšie, a tak im radi aj vedú sporiace účty, ktoré potom po štúdiu dostanú. Okrem toho im tiež najčastejšie hradí ubytovanie, stravovanie a tiež dopravu. Musíme však podotknúť, že takéto závislé deti mávajú často v dospelosti problémy s osamostatnením.

Ako sporiť ako dôchodca

Väčšinou si každý myslí, že sporiť sa začína v mladosti. Bohužiaľ to tak vždy byť nemusí. Aj starí ľudia a dôchodcovia môžu úspešne investovať a sporiť. Nielen ľudia, ktorí sa chystajú do dôchodku, ale aj penzisti sa môžu venovať svojim koníčkom a obľúbeným veciam. A investovania k nim nepochybne patrí. Dôchodcovia bývajú často atraktívne skupinou, ktorá má peniaze a do určitej miery aj politickú silu.

Podľa prieskumov dokáže takmer polovica dôchodcov časť svojich mesačných príjmov sporiť. Nie je to žiadna veľká suma, zvlášť potom keď sa obzrieme na výške mesačného dôchodku, ktorá občas nedosahuje ani 11 tisíc korún. Penzisti aj tak generujú prebytky a sú ochotní si peniaze navyše ešte výhodne usporiť. Aj keď mesačný príjem nie je vysoký, penzisti s ním dokážu vyjsť. V staršom veku už nemusia vybavovať domácnosť alebo starať o deti, čo je v dnešnej dobe najviac nákladné. Jediné do čoho penzisti investujú po uhradení záloh na bývanie a energie, sú najviac potraviny. Na nich sa dá však výhodne ušetriť hlavne keď máte plno voľného času a supermarket za rohom.

Dnes si začínajú dôchodcovia zvykať aj na účty v bankách. Nemusí tak svoje peniaze schovávať pod vankúš a neustále sa báť, že im ich niekto ukradne. Navyše majú vo svojich účtoch Pedantický poriadok. Svoj každý výdavok si evidujú a výpisy z osobného účtu prezerajú viac ako letmo. Pre českého dôchodcu sa najviac hodí také produkty, ktoré nemajú investičný horizont dlhší ako päť rokov. Ten je obmedzený priemerným dožitím českého dôchodcu, teda 14 rokov od nástupu do dôchodku.

Čo sa týka investícií, dôchodca môže využiť všetky typy otvorených podielových fondov, nakupovať akcie alebo investičné certifikáty. Sporenie je však pre slovenských dôchodcov zaujímavejšie a rozšírenejšie. Štafetu po starých dobrých vkladných knižkách prevzali sporiace účty, ale nie je to len jediný spôsob, ako môžu dôchodcovia sporiť. Vhodnejším sporiacim nástrojom pre dôchodcov býva väčšinou stavebné sporenie. Nutné je len splniť šesťročnú viazacie lehotu. V päťročných cykloch si dôchodcovia sporí tiež prostredníctvom penzijného pripoistenia.

Druhy sporenie

Sporenie je definované ako dlhé, pravidelné ukladanie peňazí na sporiaci, termínovaný alebo iný účet. Sporenie je takou istou investíciou. Práve úrok, ktorý je pevne daný, Vám peniaze zhodnotia, avšak nie s nejakým vysokým výnosom.

Pri sporení sa predpokladá, že peniaze budú použité v budúcnosti. V dnešnej dobe by sme popísali zhruba 3 druhy sporenia. Ide tak o stavebné sporenie, životné poistenie alebo penzijné pripoistenie. Tieto druhy sporenie pre nás nie sú vhodné len vďaka úrokom, ale tiež vďaka štátnym príspevkom, na ktoré máme nárok a na daňové úľavy. Štátne príspevky ale stať poskytuje iba pri danej výške a dĺžke sporenia.

Rôzne druhy sporenia Vám dnes ponúkne už kdejaká banka. Sú banky, ktoré Vám vedľa pôžičiek ponúka i sporenia a sú iné tieto finančné inštitúty, ktoré vďaka svojim špecializovaným pobočkám ponúkajú klientom niektoré druhy sporenia. Medzi najpopulárnejšie je sporenie stavebný, ktoré vykonáva predovšetkým Česká sporiteľňa. Jej pobočka sa volá Buřinka a poskytuje stavebné sporenie mnohým občanom Českej republiky. Ponúka jedno z najvýhodnejších stavebných sporení a stala sa tak veľmi obľúbená.

Stavebné sporenie väčšinou zakladajú rodičia svojim deťom. Rodičia môžu sporiť dieťaťu peniaze na stavebnom sporení už od doby, kedy dostane rodné číslo. Po dobu, kedy nie je dieťa plnoleté, je zmluva rodičov, po plnoletosti dieťaťa sa stáva zmluva stavebného sporenia vlastníctva dieťaťa. Všeobecne je stavebné sporenie výhodné pre každého občana. Medzi výhody tohto druhu sporenia sa radí napríklad štátna pomoc, ktorá činí celých 10% z ročnej nasporenej sumy. Vďaka stavebnému sporeniu máte tiež nárok na úver na bývanie, ktorý budete mať pevne úročený. Máte tiež nárok na predčasné splatenie úveru.

Ďalší z druhov sporenia je životné poistenie. Existuje viac typu životného poistenia. Životné poistenie prakticky slúži na zabezpečenie príbuzných. Ide o poistenie, ktoré má ochrániť občana pred následkami neočakávaného úmrtia. Najdôležitejšie je potom životné poistenie pre prípad smrti, proti riziku trvalej invalidity alebo smrti úrazom. Životné poistenie je vhodné, ak vo Vašej blízkosti existujú príbuzní, ktoré chcete zaistiť. Pokiaľ ale tieto príbuzné nemáte, je životné poistenie prakticky zbytočné.

Druhy sporiacich účtov

Čo to vlastne sporiaci účet je? Sporiaci účet Vám poskytne dnes už takmer akákoľvek banka. Sporiaci účet sa od bežného účtu líši predovšetkým výškou úroku. tá je pri účte sporiacich menšie a Vaše peniaze nie sú príliš znehodnocavány. U niektorých bánk je úrok sporiacich účtu nulový. Sporiaci účet Vám slúži predovšetkým vtedy, ak chcete uložiť väčšiu sumu a nechcete, aby vám bolo strhávanie veľa peňazí v mesačných periódach a Vy ste tak prichádzali o svoje peniaze. Sporiaci účet väčšinou klient spravuje cez internetové bankovníctvo, ktoré je v súčasnej dobe veľmi rozvinuté a obľúbené.

Každá banka v Českej republike je iná, každá ponúka iné podmienky a iné výhody a my si potom ľubovoľne vyberáme, aké výhody sú zrovna pre nás najlepšie. Tak je to aj u účtov sporiacich. Pokiaľ si chcete založiť sporiaci účet u niektorej z bánk, najskôr musíte poznať podmienky jeho založenia. Každá banka si totiž kladie iné. U niektoré banky môžete založiť spořícíc účet len pod podmienkou, že spravujete bežný účet u danej banky. Iné banky tieto výsady nemajú a môžete si tak založiť sporiaci účet ľubovoľne.

Sporiace účty by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií. Ide o:

  1. Sporiaci účet s výpovednou lehotou
  2. Sporiaci účet bez výpovednej lehoty

Sporiaci účet s výpovednou lehotou

Je to účet, ktorého výpovedná lehota mávajú dĺžku od niekoľkých dní alebo týždňov, až po jeden rok. To znamená, že na svoje peniaze môžete „siahnuť“ až po dobe, ktorú máte s bankou dohodnutú. Samozrejme platí pravidlo, čím viac peňazí a dlhšia výpovedná lehota, tým väčšie zvýhodnenie Vašich peňazí. Pokiaľ si tak klient bude chcieť vybrať svoje peniaze ešte pred dobou výpovednej lehoty, je povinný zaplatiť nemalé sakční poplatky.

Sporiaci účet bez výpovednej lehoty

– Sa od prvej kategórie líšia. U tohto typu totiž môže klient vyberať svoje peniaze bez ohľadu na čas. Môže vybrať svoje nasporené financie okamžite a neplatí žiadne sankčné poplatky.

Sporiace účty sú v dnešnej dobe veľmi obľúbené. Na rozdiel od bežných účtov zvýhodňujú Vaše peniaze a banka Vám nárokuje znčně menšie úroky.

Ako sporiť

Vôbec nezáleží na tom, či sa na sporenie ešte len pripravujete alebo či už dlhšiu dobu zhromažďujete na strane ušetrené peniaze. Rad nie je nikdy dosť. Preto sa môžete inšpirovať tipy, ako sporenie zefektívniť a zlepšiť tak, aby bolo výhodné.

Spočítajte útraty

Rozhodne je vždy lepšie počítať so vyššími výdavkami. Ak nemáte dostatočné skúsenosti s vedením domácnosti ani s životnými nákladmi, môže sa stať, že Vás prekvapí občas nečakane väčší výdavok. Preto je lepšie počítať vždy s vyššími nákladmi, pretože potom skončíte často s hromadou zvyšných peňazí. Skúste napríklad metódu nákladného účtu s dvomi stĺpci. Do jedného napíšete očakávané náklady, ktoré budú nadsadzovaním, a v druhom zaznamenáte skutočne vynaložené prostriedky. Možno sa budete čudovať, ale po odpočítaní skutočných výdavkov od nadsazovaných, Vám zostane naozaj dosť peňazí.

Sporenie ako samozrejmosť

Ak sa chcete mať v budúcnosti dobre, berte sporenie ako samozrejmosť. Požiadajte svojho zamestnávateľa o prevod časti výplaty rovno na sporiaci účet a alebo si v banke zariaďte prevod prostriedkov z bežného na sporiaci účet pomocou trvalého príkazu. Peniaze tak budú odchádzať pár dní po výplate a vy nebudete musieť byť zas naštvaní, že sa len tak z ničoho nič rozkotúľali.

Vyvarujte sa hlavne impulzívnym nákupom! Mali by ste starostlivo zvážiť kúpu. Vyhnúť sa tomuto požieračmi peňazí môžete vďaka internetu. Tam Vám nestojí za chrbtom predavač s naozaj presvedčovacími schopnosťami, že Vám dozaista ešte niečo chýba. Áno, v e-shope horlivo vyberiete veľa vecí, o ktorých ste presvedčení, že je naozaj potrebujete. Neskôr čo, nahliadnete do nákupného košíka zistíte, ako vysoká suma sa Vám napočítala a vy nakoniec v košíku necháte len to potrebné. Ostatné necháte napríklad na budúci týždeň. Možno odstupom času prehodnotíte svoje potreby a peniaze sa Vám budú sporiť samy.

Je oveľa ťažšie míňať fyzickej peniaze ako tie virtuálne z platobnej karty. Vyskúšať môžete „metódu obálok“. Hotovosť si rozdelíte na ďalší týždeň do malých obálok podľa účelu použitia. Pokiaľ si v pondelok prilepšíte natoľko, že do konca týždňa musíte hladovať, potom si nabudúce dáte dozaista pozor na zbytočné výdavky. Sporenie je tak jednoduché, len sa musí chcieť.

Najprv sporte, potom utrácajte

Chcete mať istotu, že si každý mesiac niečo usporíte? Odložte si bokom vždy 10% hneď potom čo je zarobíte! Je to skoro až zázračný spôsob, ako peniaze šetriť. Žijete s tým čo ostane a tie peniaze prekvapivo stačí. Človek totiž vždy žije tak, že tak tak vyjde. Desať percent je také minimum, ktoré sa odporúča.

Možno si hovoríte, že vy to takto urobiť nemôžete a peniaze nazvyš nemáte. Že by ste boli jediní na svete? Nemyslíme. Čo takto obmedziť cigaretky, ochutené minerálky, čokolády, jedla v reštauráciách a ďalšie? Priestor sa vždy nájde.