Financovanie bývania vďaka stavebnému sporeniu pomôže vám aj vašim deťom

Stavebné sporenie patrí medzi jeden z nástrojov slušného zhodnotenie finančných prostriedkov. Stavebné sporenie je tiež jednou z možností, ako si zaobstarať vlastné bývanie. Stavebné sporenie si môžeme dohodnúť u stavebnej sporiteľne. Na slovenskom trhu existuje päť stavebných sporiteľní. Stavení sporenia sa skladá z dvoch fáz.

Stavebné sporenie je typom sporenia, ktoré vzniklo za účelom umožniť širokej slovenskej verejnosti formou výhodných podmienok sporenia šetriť na obstaranie vlastného bývania. Stavebné sporenie sa realizuje za pomoci spoluúčasti štátu. Jedná sa o vytvorenie podmienok pre tvorbu vlastného kapitálu, ktoré neumožňuje žiadna iná forma sporenia. Ide tak o sporenie s možnosťou výhodného úveru, ktorý poskytne prostriedky na obstaranie vlastného bývania. Stavebné sporenie sa tak skladá z fázy sporenia a nároku na preklenovací úver.

Kedy a kde stavebné sporenie vzniklo

Tak ako väčšina vecí aj stavebné sporenie má svoju históriu. Myšlienka stavebného sporenia sa prvýkrát objavu už v 18. storočí. Prvýkrát nad stavebným sporením začali premýšľať v Anglicku. Spojilo sa tu niekoľko ľudí, ktorí si potrebovali vybudovať vlastné bývanie. Sporili a potom si vybrali uloženú čiastku na bývanie.

Ovšem najvýznamnejšie sa stavebné sporenie presadilo v Nemecku. V roku 1885 bola založená vôbec prvá stavebná sporiteľňa. Prvenstvo v založenia malo práve Nemecko. Do prvej svetovej vojny ale mnoho ľudí možnosť stavebného sporenia nevyužívalo. Svojho veľkého rozvoja sa stavebné sporenie dočkalo až po prvej svetovej vojne.

V rokoch 1924 – 1929 nastáva boom v oblasti stavebného sporenia súvisiace s potrebou výstavby nových bytov. Zmenil sa aj doterajší prídelový systém stavebného sporenia, ktorý bol založený na žrebe. Nové stavebné sporenie sa prideľovalo na základe hodnotiaceho čísla. Druhýkrát zažilo stavebné sporenie svoj rozvoj po druhej svetovej vojne. Opäť za týmto rozvojom stál nedostatok bytov.

Stavebné sporenie v Českej republike

Na slovenskom trhu sa stavebné sporenie objavuje až v 90. rokoch 20. storočia. V Českej republike teda patrí stavebné sporenie medzi najmladšie finančný produkt. Od začiatku 90. rokov 20. storočia bolo na českom trhu šesť stavebných sporiteľní. Ovšem jedna zo stavebných sporiteľní zanikla fúzii. Preto dnes nájdeme na slovenskom trhu len päť stavebných sporiteľní.

Dnes patrí stavebné sporenie v Českej republike medzi jeden z najobľúbenejších produktov sporenia. Takisto patrí medzi treťou najrozšírenejší spôsob financovania vlastného bývania.

Hlavná myšlienka stavebného sporenia spočíva v možnosti získania lacného úveru na bývanie. Účastníkom stavebného sporenia môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila písomnú zmluvu o stavebnom sporení. Za maloleté deti uzatvára zmluvu zákonný zástupca.

Za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení si stavebné sporiteľne účtujú poplatok. Tento poplatok sa pohybuje okolo 1% z cieľovej sumy stavebného sporenia. Až potom začína klient sporiť. Stavebné sporenie je podporované aj štátom. Štát poskytuje štátny príspevok na stavebné sporenie.

Od 1. 1. 2011 vošla do platnosti novela zákona o stavebnom sporení. Od tohto dátumu stať podporuje stavebné sporenie štátnu pomoc vo výške 10% z vloženej sumy. Jednotlivé platby štátnej pomoci vám môžu byť pripísané mesačne či ročne. Maximálna suma však je 3000 Kč za rok.