Ako sporiť ako študent

Každý z nás raz bude musieť vyletieť z matkinho hniezda a začať svoj vlastný život. To všetko obnáša samostatnosť, zázemie a hlavne stály príjem peňazí.

Nie hneď sa každému mladému človeku podarí zohnať prácu. Preto dnes funguje veľmi úspešné študentské sporenia. Väčšina študentov pracuje už pri štúdiu alebo navštevuje rôzne brigády a to všetko preto, aby nemusel byť v budúcnosti prekvapený finančným tlakom. Mnoho bánk pre takéto študentov ponúkajú rôzne zvýhodnené služby. Založiť si môžu sporiaci účet, stavebné sporenie, bežný účet alebo študentské konto.

Je dôležité sa dôkladne informovať a všetko si starostlivo premyslieť, aby sa študent mohol vyhnúť zbytočným bankovým poplatkom. Väčšinou svoje peniaze študenti ukladajú buď na stavebné sporenie alebo na sporiace účty. V dnešnej dobe má pomerne dosť študentov bežný účet, na druhom mieste sú potom sporiace účty. Z prieskumu Československej obchodnej banky vyplynulo, že aspoň polovica študentov si dá mesačne stranou okolo 500 korún a tretina až do jedného tisíca korún. Väčšina peňazí je teda usmrtené, ale snaha o sporenie v tomto veku tu určite funguje.

Najviac navštevované sú brigády, ktoré pre študentov nie sú tak časovo náročné. Menej potom študenti pracujú na čiastočný úväzok. Bavíme sa o sporenie, najviac zo sporiacich nástrojov využívajú študenti stavebné sporenie. Využívané je takmer tretinou z nich. Úspešnosť u študentov zaznamenáva aj sporiaci účet. Z ďalších finančných produktov študenti takmer v polovici prípadov využívajú veľmi radi študentské konto. Za ním sa radí klasický bežný účet. V dnešnej dobe však skoro vôbec študenti nevyužívajú termínované účty či vkladnú knižku.

Ak nemá študent vlastný finančný príjem, zaistený je väčšinou vreckovým od rodičov. Chcú pre svojich potomkov len to najlepšie, a tak im radi aj vedú sporiace účty, ktoré potom po štúdiu dostanú. Okrem toho im tiež najčastejšie hradí ubytovanie, stravovanie a tiež dopravu. Musíme však podotknúť, že takéto závislé deti mávajú často v dospelosti problémy s osamostatnením.