Riadiaca jednotka ako dôležitá súčasť každého automobilu

Každý automobil je zložený z veľkého množstva súčiastok, ktoré sú na seba navzájom napojené a umožňujú chod celého automobilu. Poruchám sa časom nevyhneme a najmä staršie automobily patria k pravidelným návštevníkom autoservisov.

Jednou z najdôležitejších súčiastok je aj riadiaca jednotka. Ako už z názvu vyplýva, riadiaca jednotka riadi jednotlivý proces a ak sa pokazí, auto sa tak stáva nepojazdným.

Riadiaca jednotka motora

Motor je najdôležitejšia súčasť automobilu a bez neho sa stáva auto nepojazdným. Tak, ako sú počítače riadené mikroprocesormi, tak sú motory automobilov riadené riadiacimi jednotkami. Diagnostika riadiacich jednotiek je potrebná. Dokáže odhaliť prípadné chyby, poprípade úplne znehodnotenie riadiacej jednotky motora.

Riadiaca jednotka má v sebe čip, ktorý obsahuje pamäť, dáta a softvér. Pomocou nich v reálnom čase spracováva a vyhodnocuje množstvo signálov z motora.

Poruchy riadiacej jednotky môžu trvale poškodiť riadiacu jednotku motora, ale aj nemusia. Práve diagnostika riadiacich jednotiek motora dokáže odhaliť prípadné chyby, ktoré spôsobili jej zlyhanie.

Riadiaca jednotka ABS 

Okrem motora je pre chod automobilu potrebné mať plne funkčné brzdy a brzdový systém. Veď predsa jedným z najdôležitejších bezpečnostných systémov auta je brzdový systém. Kvalitný brzdový systém zabezpečí aj bezpečnosť brzdenia pri extrémnych podmienkach. Riadiaca jednotka ABS má pod palcom práve brzdový systém. Jej funkčnosť je veľmi dôležitá pri prudkom brzdení. Bráni zablokovaniu kolies a tým pádom aj dopravnej nehode. V prípade, že by riadiaca jednotka ABS nefungovala tak, ako by mala, stratili by ste pri prudkom brzdení kontrolu nad svojim vozidlom.

Riadiaca jednotka, či už motora, alebo ABS, je pre automobil veľmi dôležitá. Nechávajte si ich preto kontrolovať v servise a v prípade akejkoľvek poruchy nečakajte s opravou/ výmenou.

Zdroj obrázka:

Autor: snapper8S8 / Shutterstock.com