ZDIEĽAŤ

Každý z nás sa chce v práci, nech už pracuje v akejkoľvek oblasti, cítiť bezpečne. Viaceré firmy robia všetko pre zabezpečenie ochrany zdravia, avšak stále je dosť firiem, ktoré ochranu zdravia zamestnancov podceňujú. Vidieť to aj na množstve pracovných úrazov, ktoré sa vo firmách za posledné obdobia stali.

Ochrana zdravia zamestnancov by mala byť jedna z povinností zamestnávateľa. Nič by sa nemalo podceniť, nakoľko zdravie je to najdôležitejšie, čo máme.

BOZP

Ochrana zdravia pri práci je daná Ústavou a mala by byť povinnosťou pre všetkých zamestnávateľov bez výnimky. Služby BOZP ale nie sú len o ochrane zdravia pri práci. Pomáhajú vytvárať priaznivé pracovné podmienky, ktoré zaručujú najväčšiu efektivitu práce.

BOZP má priaznivé účinky, medzi ktoré zaraďujeme predovšetkým minimalizáciu pracovnej úrazovosti, obmedzenie negatívnych vplyvov pracovného prostredia, zdokonalenie systému bezpečnosti vo firme, ale napríklad aj zlepšovanie pracovného prostredia.

BOZP zverte skúseným odborníkom, ktorí sa vám oň postarajú a vy tak budete mať čas na iné činnosti súvisiace s vedením firmy.

Kontrola hasiacich prístrojov 

Hrozba požiarov môže byť veľká. Čím viac techniky, tým sa zvyšuje riziko požiaru. Požiar nezávisle od toho, akého rozsahu je a v ktorej časti vypukne, má fatálne následky na chod podnikania a hlavne na zdravie zamestnancov.

Ak chcete zabezpečiť tú najlepšiu ochranu zamestnancov pred požiarmi, zabezpečujte pravidelnú kontrolu hasiacich prístrojov. Hasiace prístroje musia byť rozmiestnené po celej firme, no zároveň musia byť v dobrom stave, aby pri požiari boli použiteľné a zabránili devastačným následkom a ohrozeniu zdravia zamestnancov.

Zároveň je potrebné kontrolovať aj stav hydrantov a vodovodov. V prípade požiaru je potrebný bezproblémový prístup k vode.

 

Zdroj obrázka:

Autor: winnievinzence / Shutterstock.com

ZDIEĽAŤ