Ako napísať úspešnú záverečnú prácu?

Každý vysokoškolák sa, ironicky povedané, teší na písanie záverečnej práce. A je asi jedno, či to je prvá takáto práca, tá bakalárska, alebo pokračujete v štúdiu aj po druhom stupni štúdia.

Bakalárka je len začiatok

Ak sa vám už písanie bakalárskej práce zdalo ako nekonečná činnosť a aj napriek tomu chcete pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, pripravte sa nato, že na každú ďalšiu záverečnú prácu budete potrebovať viac času na prípravu, štúdium materiálov a samozrejme aj samotné písanie. Ale ak chcete mať dobré vzdelanie a titul, mali by ste to byť schopný zvládnuť. Nechcete predsa, aby vám záverečnú prácu písala kamarátka na dovolenke.

Študenti odborov, ktorí počas štúdia písali množstvo rôznych prác, to budú mať pri tej svojej prvej „veľkej“ práci, ktorou je bakalárka, podstatne jednoduchšie, keďže budú ovládať aspoň základy správneho písania akademického textu.

Tí, ktorí boli zvyknutí byť hodnotení na základe iného typu skúšok, budú mať asi plnú hlavu zo všetkých formálností, ktoré treba dodržiavať. Preto je dobré nenechávať si písanie bakalárskej práce na poslednú chvíľu. A to aj v prípade, že sa vám môže zdať, že tých 30-40 strán „zbúchate“ do týždňa a ešte si stihnete v piatok večer vyraziť na nejakú dobrú akciu (ak to pandemické opatrenia dovolia).

Doktorát nezískate len tak za nič 

Ak vám titul magistra, či inžiniera nestačia a chcete si spraviť aj (aspoň malý) doktorát, po skúsenostiach z bakalárky a diplomovky by ste pri písaní rigoróznej práce mali byť schopný napísať naozaj kvalitnú prácu.

Minimálne obsahom (a ideálne aj kvalitou) by mala rigorózna práca prevyšovať vaše doterajšie záverečné práce, keďže v závislosti od univerzity sa ich rozsah pohybuje v rozmedzí 60 – 120 strán. Aj úrovňou musí byť rigorózna práca oveľa lepšia ako len pár vetami rozšírená diplomovka alebo súhrn načítanej literatúry.

Ak si chcete doktorát zaslúžiť, potrebujete dokázať, že viete nielen samostatne spracovať existujúce vedecké poznatky a prečítanú literatúru, ale tiež získavať poznatky vlastné, ktoré dokážete aplikovať v praxi a samozrejme aj vo svojej rigoróznej práci.

Zdroj obrázka:

Autor: Jacob Lund / Shutterstock.com