Ako môže zahraničná osoba podnikať na Slovensku?

Jednou z možností, ako môžu zahraničné osoby podnikať na Slovensku, je zriadenie takzvanej organizačnej zložky. Ak ste sa s týmto pojmom ešte nestretli, stručne vám ho ozrejmíme a taktiež vysvetlíme, aký je rozdiel medzi organizačnou zložkou a dcérskou obchodnou spoločnosťou.

Rozdiely medzi organizačnou zložkou a dcérskou spoločnosťou

Poďme teda k tým rozdielom. Po zriadení organizačnej zložky na Slovensku nevzniká samostatný právny subjekt, keďže organizačná zložka je priamo viazaná na materskú spoločnosť. Týka sa to aj jej majetkového napojenia. To znamená, že napríklad všetky zmluvy sa uzatvárajú v mene materskej spoločnosti, ktorá zodpovedá za ich plnenie a napríklad aj to, že v prípade insolvencie sa konkurz vyhlasuje priamo na materskú spoločnosť.

Naopak, dcérska spoločnosť je samostatný právny subjekt, ktorý je aj majetkovo oddelený od materskej spoločnosti. V podstate môžeme povedať, že dcérska spoločnosť zodpovedá sama za seba a napríklad v prípade insolvencie konkurz nepostihuje materskú spoločnosť.

Čo by vyhovovalo vám?

Nedá sa povedať, ktorá forma podnikania zahraničnej osoby na Slovensku je výhodnejšia. Každému môže vyhovovať niečo iné. Za jednu z objektívnych výhod organizačnej zložky však môžeme považovať to, že pri jej zakladaní nie je potrebný vklad základného kapitálu.

Čo sa týka zakladania organizačnej zložky alebo dcérskej spoločnosti, v tomto rozdiel nehľadajte, trvá to prakticky rovnako. Oba varianty sa zhodujú aj v potrebe mať sídlo a taktiež možnosti využiť okrem fyzického sídla aj virtuálnu adresu.

Ako teda môžete vidieť, rozdielom je hlavne majetkové napojenie organizačnej zložky/dcérskej spoločnosti na materskú spoločnosť. Preto sa pri rozhodovaní medzi týmito dvoma formami podnikania na Slovensku treba zamerať na tento faktor.

Zdroj obrázka:

 

Autor: everything possible / Shutterstock.com