Tri veci, na ktoré si dať pozor pri odvolávaní správcu bytového domu

To ako si správcovská spoločnosť, ktorá má na starosti správu daného bytového domu, plní svoje povinnosti, má citeľný vplyv na kvalitu bývania na danej adrese. Zaručene vám to potvrdí každý, kto niekedy riešil nejaké problémy so správcovskou spoločnosťou.

Jednoduché to nie je, ale ani nemožné nie

Takéto problémy môžu súvisieť s poskytovanými službami, medzi ktoré môže patriť upratovanie, zimná údržba, starostlivosť o výťahy a mnohé ďalšie. Taktiež však môže ísť o problémy s ročným vyúčtovaním nájomného, napríklad ak je príliš zložité a správca nevie uspokojivo vysvetliť nedoplatky. Mimochodom, to sa môže týkať aj zálohového predpisu. Alebo môže ísť aj o celkovú problematickú komunikáciu so správcom, dôvodov nespokojnosti môže byť skrátka veľa.

Podstatné však je, že v prípade, že zlepšenie zo strany správcovskej spoločnosti neprichádza, je možné ju vymeniť. Nejde síce o najjednoduchší proces, ale ak dodržíte všetko podstatné, nie je to ani nič nemožné. Na čo si dať ale celkom určite pozor?

Dostatočný počet hlasov, jeden hlavný bod schôdze a všetky formálne záležitosti

Pri pokuse o právoplatnú zmenu správcu je dôležité najskôr zistiť „nálady“ medzi vašimi susedmi. Odvolanie súčasnej správcovskej spoločnosti totiž budete musieť odhlasovať na schôdzi a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých majiteľov bytov a nebytových priestorov. Dôležité je tak naozaj zabezpečiť dostatočnú účasť.

Čo ďalej? Choďte na vec postupne! Neriešte na schôdzi hneď aj výber novej správcovskej spoločnosti. Mohlo by sa to zvrtnúť na hektickú výmenu názorov a nič by ste nevyriešili. Radšej zaraďte na program schôdze len jeden hlavný bod, ktorým bude odvolávanie aktuálnej správcovskej spoločnosti.

Na samotnej schôdzi potom dbajte o všetky formálne záležitosti. Sem patrí prezenčná listina so všetkým účastníkmi, či voľba overovateľov a zapisovateľov. A jedna rada na záver: nechajte si kópiu zápisnice. Ak by sa náhodou originál „stratil“.

 

Zdroj obrázka:

Autor: PIXEL to the PEOPLE / Shutterstock.com