Ako funguje regenerácia filtra pevných častíc?

V porovnaní s benzínovými motormi má jazda na aute s dieselom niekoľko špecifík. Dieselový motor má iný chod a ak rátame modernejšie dieselové autá, je tu naviac aj filter pevných častíc (DPF).

Stačí dodržať určité podmienky jazdy a riadiaca jednotka sa o zvyšok postará

Pevné častice, ktoré DPF filtruje, produkuje aj benzínový motor, ale oproti dieselom je to zanedbateľné množstvo. Preto (aspoň momentálne) sú filtre pevných častíc záležitosťou len dieselových motorov.

Filter pevných častíc si robí svoju úlohu nadmieru dobre. Za ideálnych podmienok sa môže jeho účinnosť blížiť až k 99 %! Samozrejmosťou však je, že časom sa DPF zanesie. Aby však nebolo nutné každú chvíľu chodiť do servisu a nechávať si DPF čistiť, autá ním vybavené disponujú funkciou jeho regenerácie.

Ako spustiť regeneráciu DPF? Jej spustenie je v podstate automatické, i keď určité pričinenie zo strany šoféra potrebné je. Keď riadiaca jednotka oboznámi vodiča s potrebou spustenia aktívnej regenerácie (deje sa to po najazdení zhruba 400 – 1000 km), je potrebná zhruba 15 minútová jazda pri stredných otáčkach. O zvyšok sa postará riadiaca jednotka.

Čo robiť ak bola regenerácia DPF opakovanie zanedbávaná?

Počas regenerácie DPF riadiaca jednotka upraví chod motora tak, aby sa teplota výfukových plynov zvýšila na viac ako 500 °C. Zachytené častice v DPF sú takýmto spôsobom vypálené a filter pevných častíc môže ďalej fungovať.

Aj ak nemáte osobné skúsenosti s filtrom pevných častíc a jeho regeneráciou, podľa popisu tohto procesu ste celkom určite usúdili, že nie je možné ju absolvovať kompletnú vždy, keď je to potrebné. Stať sa teda môže, že sa filter pevných častíc úplne zanesie. Vtedy je potrebné navštíviť servis a nechať si DPF vyčistiť (najlepšie certifikovaným prístrojom), aby ste predišli následkom zaneseného filtra pevných častíc, ktoré môžu siahať od obmedzenia výkonnosti vozidla až k poškodeniu motora.

Zdroj obrázka:

Autor: Sergey Nemirovsky / Shutterstock.com