Dohodnutím životného poistenia zabezpečíte svoju rodinu. Čo o ňom potrebujete vedieť a kde si ho dohodnúť?

Životné poistenie je na slovenskom trhu jedným z najviac diskutovaných poistných produktov, k čomu oi. prispieva aj fakt, že má tento druh poistenia mnoho podôb, v ktorých nie je jednoduché sa zorientovať. Poznáme napríklad poistenie kapitálové, univerzálne, investičné alebo čisto rizikové, ktorému sa budeme podrobnejšie venovať aj v nasledujúcich riadkoch.

Rizikové životné poistenie v diskusiách zvyčajne delia ľudí na dve skupiny. Jedna ho považuje za zbytočne drahý produkt, ktorý sa neoplatí. A tá druhá v ňom nachádza veľký zmysel. Dôležité je však dodať, že rizikové životné poistenie má najväčší zmysel až vo chvíli, kedy v ľudskom živote dôjde k jednému z možných negatívnych scenárov. Toto poistenie totiž chráni blízke osoby, ktoré sú finančne závislé od zárobku poisteného, ​​a k jeho vyplateniu dochádza až v prípade poistnej udalosti.

Tou je pri životnom poistení myslená prípadná invalidita, úraz, hospitalizácia, závažné ochorenie, pracovná neschopnosť či dokonca smrť. Poistený si potom môže zvoliť nielen to, na čo všetko si chce rizikové životné poistenie dojednať, ale aj akú sumu v prípade poistnej udalosti poisťovňa zvolenej osobe vyplatí.

Táto suma pritom úmerne určuje výšku poistenia, ktorú klient pravidelne platí. Je tak nutné zvoliť ju starostlivo. Čo všetko by ste mali brať do úvahy? „Cieľom životného poistenia je zabezpečiť príjmy rodiny a zachovať jej životný štandard v prípade, ak by sa s poisteným niečo stalo. Do úvahy je tak nutné brať počet členov rodiny, finančné záväzky ako hypotekárny úver apod či vek potomkov. Jednoducho povedané, každý musí vychádzať zo svojej finančnej a životnej situácie a pre určenie poistnej sumy je potrebné dať dohromady aj pravidelné mesačné výdavky,“ vysvetľuje Aleš Rothbarth, expert z internetového porovnávača poistenia Klik.sk.

Podľa neho je však dôležité tiež brať do úvahy, na ako dlho by mala byť rodina zabezpečená. Respektíve, koľko času jej vyplatenie poistky dá na to, aby začala byť finančne samostatná. „Obvykle sa v tejto súvislosti bavíme o troch až piatich priemerných ročných platoch. To by malo dať blízkym dostatok času na to, aby sa s celou situáciou vyrovnali. Požiadavky na poistnú sumu sa ale v priebehu rokov menia, môžu sa zvyšovať či naopak znižovať úmerne s vekom detí alebo so zárobkom drahej polovičky. Dobré je tak pravidelne spraviť menšiu revíziu a poistnú sumu si upraviť.“

A kde si životné poistenie môžete dohodnúť? Sprostredkovane túto možnosť ponúka aj vyššie spomínaný porovnávač poistenia Klik.sk, kde naviac zistíte cenu poistenia bez zadávania osobných údajov. „Na výpočet poistenia nám stačí do online kalkulačky zadať len rok narodenia a do akého veku sa chce záujemca poistiť. Dôležitá je pre nás aj hmotnosť a výška, pričom tieto dva faktory nám niečo málo napovedia o zdravotnom stave dotyčného. Následne si klient zakliká, o aké poistné riziká má záujem a prakticky ihneď sa mu v závislosti na nich vypočítava cena, ktorú mesačne zaplatí,“ vysvetľuje Rothbarth.

Online je potom možné aj samotné dohodnutie. Po zadaní potrebných údajov a odsúhlasení podmienok sú obratom na e-mail zaslané potrebné dokumenty ako návrh poistnej zmluvy, poistné a obchodné podmienky a inštrukcie pre platbu. „Tlačenú zmluvu zasielame štandardne poštou. Nie je nám ju však nutné vrátiť podpísanú späť. Poistenie totiž automaticky vzniká zaplatením prvého poistného,​​“ uzatvára Aleš Rothbarth za Klik.sk.