Mám druhý pilier, ale na čo?

Máte aj vy 2. pilier a neviete čo vám prináša? Teraz z neho síce nepociťujete žiadne výhody, a to čo vám prinesie, zistíte, až keď budete na dôchodku. Aj keď veľa ľudí vraví: „Ja sa dôchodku nedožijem…“ Hm….. to vám nikto negarantuje.

Tak čo v prípade smrti? Čo sa stane s mojím pilierom? Veľkým plusom pre 2. pilier je, že nasporenú sumu v prípade úmrtia dostáva oprávnená osoba, ktorú si sám určíte. Už pred dedičským konaním má tak vaša rodina k dispozícií finančné prostriedky a vy máte istotu , že na váš dôchodkový účet neprichádzali zbytočne peniaze. Vaši blízki budú môcť pokojne fungovať aj bez vás a dôležité je, že sa nedostanú do nepríjemných finančných situácií.

Ak ste si otvorili tento pilier, tak časť odvodov, ktoré platíte do Sociálnej poisťovne odchádza na tento „účet“, ktorý spravujú spoločnosti. Raz za rok dostanete do poštovej alebo emailovej stránky výpis, o tom, aký bol vklad v danom roku na vašom 2. pilieri a ako pracujú fondy, ktoré ste si samostatne vybrali.

Okrem vkladov, ktoré tam pravidelne odchádzajú z vášho sociálneho poistenia, je možnosť aj vašich osobných vkladov. A tak aj vy môžete ovplyvniť výšku vašich úspor. O tejto možnosti vás informuje váš správca.

Zhodnotenie financií na dôchodkovom účte veľmi ovplyvňuje aj výber dôchodkových fondov. Čím máte dlhší čas odchodu do dôchodku, tým viac môžete zariskovať. Vo všeobecnosti sa odporúča, ak máte čas do dôchodku 15 a viac rokov, tak môžete financie zhodnocovať v rastovom fonde. Pokiaľ máte menší čas odchodu do dôchodku, treba svoju situáciu zvážiť . Ale o tom do akého fondu investovať je dobré prekonzultovať s odborníkom, ktorý má skúsenosti s finančným trhom.

Preto si zoberte svoj dôchodok do vlastných rúk už teraz, aby ste potom, až príde čas, mohli spokojne a s pôžitkom vychutnávať vaše úspory. Cestovanie, turistika, kúpele, rôzne hobby, rodinné stretnutia…

Zamestnanie

Zamestnania alebo povolania je pravidelne vykonávaná činnosť za mzdu alebo plat. Zamestnania si ľudia vyberajú podľa svojich znalostí, schopností a zručností. Dá sa povedať, že každý človek je stavaný na iné hodnoty, podľa toho si tiež vyberá svoje povolanie. Na určité povolanie musí mať ľudia kvalifikáciu. Ide o stav, ktorý človek získa na školách, teda vzdelaním. Niektoré povolania môžu ľudia vykonávať aj bez kvalifikácie, jedná sa o povolania, v ktorých nemajú príliš veľkú zodpovednosť. Na určité povolania je možné sa pripraviť rekvalifikáciou. V skorších dobách bol pojem zamestnania a to, čo si pod tým predstavíme, úplne iný. Vtedy ľudia museli bude vykonávať prácu, ktorá im bola pridelená. Ich práca bola často podradné a bola závislá na mieste, kde sa narodili.

Ak sa zameriame priamo na pojem zamestnanie, čiže povolania, definujeme ho takto: Povolanie je štandardizovaný súhrn pracovných činností podľa ich obvyklého zoskupenia na trhu práce, ktorých výkon predpokladá určitú odbornú a ďalšie spôsobilosť. Ak túto definíciu povieme doslova svojimi slovami, ide o prácu, ktorú občan vykonáva priebežne, teda v predpokladu každý deň. Tým, že je zamestnaný, vykonáva nejaké povolanie, sa stáva účastníkom trhu práce. Od pracujúceho občana sa tak predpokladá určité vzdelanie, teda kvalifikácia a iné ďalšie spôsobilosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie danej činnosti.

Povolanie môžeme štruktúrovane popísať. Takýmto spôsobom je tiež popísaná v Národnej sústave povolaní. Povolanie teda charakterizuje pracovnú činnosť, pracovné podmienky, príklady práce, kvalifikačné úroveň, pracovné podmienky, zdravotné požiadavky, kvalifikačné požiadavky, požadované kompetencie a priemernej mzdy a voľné miesta na slovenskom trhu práce. Veľmi dôležité v dnešnej dobe sú kvalifikačné požiadavky. Ide o vhodnú školskú prípravu, ďalšie vzdelanie v tomto odbore, požadované certifikáty alebo povinnú prax. Tieto požiadavky niektorí zamestnávatelia vyžadujú a pri splnení všetkých bodov máte oveľa väčšiu šancu na úspech. Medzi požadované kompetencie sa radí všeobecné zručnosti, odborné vedomosti a zručnosti, ktoré sú pre danú prácu nevyhnutné.

Povolanie je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Nielen, že tvoria stály príjem peňazí, ale je tiež základom starobného dôchodku. Ak totiž budete pracovať, teda vykonávať nejaké zamestnanie 25 rokov, máte nárok na dôchodok.