Druhy sporenie

Sporenie je definované ako dlhé, pravidelné ukladanie peňazí na sporiaci, termínovaný alebo iný účet. Sporenie je takou istou investíciou. Práve úrok, ktorý je pevne daný, Vám peniaze zhodnotia, avšak nie s nejakým vysokým výnosom.

Pri sporení sa predpokladá, že peniaze budú použité v budúcnosti. V dnešnej dobe by sme popísali zhruba 3 druhy sporenia. Ide tak o stavebné sporenie, životné poistenie alebo penzijné pripoistenie. Tieto druhy sporenie pre nás nie sú vhodné len vďaka úrokom, ale tiež vďaka štátnym príspevkom, na ktoré máme nárok a na daňové úľavy. Štátne príspevky ale stať poskytuje iba pri danej výške a dĺžke sporenia.

Rôzne druhy sporenia Vám dnes ponúkne už kdejaká banka. Sú banky, ktoré Vám vedľa pôžičiek ponúka i sporenia a sú iné tieto finančné inštitúty, ktoré vďaka svojim špecializovaným pobočkám ponúkajú klientom niektoré druhy sporenia. Medzi najpopulárnejšie je sporenie stavebný, ktoré vykonáva predovšetkým Česká sporiteľňa. Jej pobočka sa volá Buřinka a poskytuje stavebné sporenie mnohým občanom Českej republiky. Ponúka jedno z najvýhodnejších stavebných sporení a stala sa tak veľmi obľúbená.

Stavebné sporenie väčšinou zakladajú rodičia svojim deťom. Rodičia môžu sporiť dieťaťu peniaze na stavebnom sporení už od doby, kedy dostane rodné číslo. Po dobu, kedy nie je dieťa plnoleté, je zmluva rodičov, po plnoletosti dieťaťa sa stáva zmluva stavebného sporenia vlastníctva dieťaťa. Všeobecne je stavebné sporenie výhodné pre každého občana. Medzi výhody tohto druhu sporenia sa radí napríklad štátna pomoc, ktorá činí celých 10% z ročnej nasporenej sumy. Vďaka stavebnému sporeniu máte tiež nárok na úver na bývanie, ktorý budete mať pevne úročený. Máte tiež nárok na predčasné splatenie úveru.

Ďalší z druhov sporenia je životné poistenie. Existuje viac typu životného poistenia. Životné poistenie prakticky slúži na zabezpečenie príbuzných. Ide o poistenie, ktoré má ochrániť občana pred následkami neočakávaného úmrtia. Najdôležitejšie je potom životné poistenie pre prípad smrti, proti riziku trvalej invalidity alebo smrti úrazom. Životné poistenie je vhodné, ak vo Vašej blízkosti existujú príbuzní, ktoré chcete zaistiť. Pokiaľ ale tieto príbuzné nemáte, je životné poistenie prakticky zbytočné.