Ako si čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie nájsť ideálne PZP?

Bez povinného zmluvného poistenia (PZP) nemožno s autom vyraziť na cestu. To je logické, veď inak by nemalo v názve slovíčko „povinné“. To však neznamená, že musíte za PZP platiť zbytočne veľa.

Porovnávať jednotlivo ponuky poisťovní je zdĺhavé

PZP ponúka viacero poisťovní, pričom jednotlivé ponuky sa od seba líšia viac, než by ste možno čakali. Spraviť si pred uzatvorením povinného zmluvného poistenia dôkladné porovnanie ponúk jednotlivých poisťovní vám preto dokáže ušetriť slušnú čiastku.

Ako si však takéto porovnanie urobiť čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie? Keďže žijeme v internetovej dobe, už roky je úplnou samozrejmosťou, že poisťovne umožňujú uzatvoriť si PZP online. Cez internet sa tak „dopátrate“ k cene a v prípade záujmu si môžete PZP aj uzatvoriť.

Takto povedané to znie naozaj dobre, ale hovorili sme predsa o porovnávaní ponúk viacerých poisťovní. A tu nastáva problém. Ak by ste totiž mali porovnávať ponuky na stránkach jednotlivých poisťovní, množstvo času by vám zabralo už len opakované vypĺňanie údajov potrebných pre výpočet ceny povinného zmluvného poistenia. Nehovoriac o tom, že ani samotné porovnávanie by nebolo úplne najjednoduchšie.

Jednoduchšie to už nejde

Existuje však jeden skutočne pohodlný a efektívny spôsob, ako si vybrať to najvýhodnejšie PZP. Je ním prehľadná PZP kalkulačka. Hlavnou výhodou PZP kalkulačky je, že potrebné údaje stačí zadať len raz a kalkulačka vám automaticky zobrazí ponuky všetkých poisťovní. Naviac budú zoradené od najlacnejšej, takže ak si chcete vyberať výlučne podľa ceny, hneď budete vedieť, ktorá ponuka je pre vás.

Aj samotné porovnávanie podmienok je prostredníctvom PZP kalkulačky jednoduchšie. Všetko je totiž zobrazené tak, aby ste hneď videli prípadné rozdiely. A na záver vás určite poteší, že PZP, ktoré ste si vybrali, si budete môcť prostredníctvom PZP kalkulačky aj uzavrieť.

Zdroj obrázka: Autor: Friends Stock / Stock.adobe.com

Dohodnutím životného poistenia zabezpečíte svoju rodinu. Čo o ňom potrebujete vedieť a kde si ho dohodnúť?

Životné poistenie je na slovenskom trhu jedným z najviac diskutovaných poistných produktov, k čomu oi. prispieva aj fakt, že má tento druh poistenia mnoho podôb, v ktorých nie je jednoduché sa zorientovať. Poznáme napríklad poistenie kapitálové, univerzálne, investičné alebo čisto rizikové, ktorému sa budeme podrobnejšie venovať aj v nasledujúcich riadkoch.

Rizikové životné poistenie v diskusiách zvyčajne delia ľudí na dve skupiny. Jedna ho považuje za zbytočne drahý produkt, ktorý sa neoplatí. A tá druhá v ňom nachádza veľký zmysel. Dôležité je však dodať, že rizikové životné poistenie má najväčší zmysel až vo chvíli, kedy v ľudskom živote dôjde k jednému z možných negatívnych scenárov. Toto poistenie totiž chráni blízke osoby, ktoré sú finančne závislé od zárobku poisteného, ​​a k jeho vyplateniu dochádza až v prípade poistnej udalosti.

Tou je pri životnom poistení myslená prípadná invalidita, úraz, hospitalizácia, závažné ochorenie, pracovná neschopnosť či dokonca smrť. Poistený si potom môže zvoliť nielen to, na čo všetko si chce rizikové životné poistenie dojednať, ale aj akú sumu v prípade poistnej udalosti poisťovňa zvolenej osobe vyplatí.

Táto suma pritom úmerne určuje výšku poistenia, ktorú klient pravidelne platí. Je tak nutné zvoliť ju starostlivo. Čo všetko by ste mali brať do úvahy? „Cieľom životného poistenia je zabezpečiť príjmy rodiny a zachovať jej životný štandard v prípade, ak by sa s poisteným niečo stalo. Do úvahy je tak nutné brať počet členov rodiny, finančné záväzky ako hypotekárny úver apod či vek potomkov. Jednoducho povedané, každý musí vychádzať zo svojej finančnej a životnej situácie a pre určenie poistnej sumy je potrebné dať dohromady aj pravidelné mesačné výdavky,“ vysvetľuje Aleš Rothbarth, expert z internetového porovnávača poistenia Klik.sk.

Podľa neho je však dôležité tiež brať do úvahy, na ako dlho by mala byť rodina zabezpečená. Respektíve, koľko času jej vyplatenie poistky dá na to, aby začala byť finančne samostatná. „Obvykle sa v tejto súvislosti bavíme o troch až piatich priemerných ročných platoch. To by malo dať blízkym dostatok času na to, aby sa s celou situáciou vyrovnali. Požiadavky na poistnú sumu sa ale v priebehu rokov menia, môžu sa zvyšovať či naopak znižovať úmerne s vekom detí alebo so zárobkom drahej polovičky. Dobré je tak pravidelne spraviť menšiu revíziu a poistnú sumu si upraviť.“

A kde si životné poistenie môžete dohodnúť? Sprostredkovane túto možnosť ponúka aj vyššie spomínaný porovnávač poistenia Klik.sk, kde naviac zistíte cenu poistenia bez zadávania osobných údajov. „Na výpočet poistenia nám stačí do online kalkulačky zadať len rok narodenia a do akého veku sa chce záujemca poistiť. Dôležitá je pre nás aj hmotnosť a výška, pričom tieto dva faktory nám niečo málo napovedia o zdravotnom stave dotyčného. Následne si klient zakliká, o aké poistné riziká má záujem a prakticky ihneď sa mu v závislosti na nich vypočítava cena, ktorú mesačne zaplatí,“ vysvetľuje Rothbarth.

Online je potom možné aj samotné dohodnutie. Po zadaní potrebných údajov a odsúhlasení podmienok sú obratom na e-mail zaslané potrebné dokumenty ako návrh poistnej zmluvy, poistné a obchodné podmienky a inštrukcie pre platbu. „Tlačenú zmluvu zasielame štandardne poštou. Nie je nám ju však nutné vrátiť podpísanú späť. Poistenie totiž automaticky vzniká zaplatením prvého poistného,​​“ uzatvára Aleš Rothbarth za Klik.sk.

Viete, na čo sa zamerať pri výbere investičného životného poistenia?

Hľadáte vhodný spôsob, ako uzavrieť životnú poistku a ešte pri tom svoje financie výhodným spôsobom znásobiť? Buď si môžete vybrať samostatné životné poistenie a peniaze investovať a vkladať na rôzne sporiace účty či do podielových fondov a akcií, alebo môžete poistenie a kumuláciu svojich financií skombinovať v jednej zmluve prostredníctvom investičného životného poistenia.

V skratke o investičnom životnom poistení

Investičné životné poistenie je veľmi populárnym finančným produktom – modernou formou poistenia, v ktorej máte možnosť skombinovať si ochranu svojho zdravia prostredníctvom životnej poistky a zároveň investovať do podielových fondov, čím si môžete výrazne polepšiť vo svojich finančných úsporách. A v čom je investičné životné poistenie iné od ostatných druhov životných poistiek?

Zatiaľ čo rizikové životné poistenie je uzatvárané len pre prípad úmrtia poistenej osoby, v rámci kapitálového životného poistenia sa poistenému popri poistení vytvára navyše aj určitá finančná rezerva, ktorá závisí od výšky splátok. Oproti nim pri investičnom poistení máte ako klient poisťovne možnosť naozaj svoje financie investovať do vami vybraných podielových fondov, čiže sami si vlastne určujete aj výšku výnosu a mieru rizika straty financií.

Vo všeobecnosti existujú dva varianty investičného poistenia:

  • Poistenie so započítaným poistením v prípade smrti, keď bude vyplatená vyššia z dvoch nasledujúcich súm, a to buď dohodnutá poistná suma, alebo hodnota investičného stavu.
  • Poistenie bez poistnej sumy v prípade smrti, keď bude vyplatená len hodnota investičného účtu, poprípade už zaplatené poistenie do dňa úmrtia.

Investovanie formou investičného životného poistenia má za účel dlhodobé zaistenie do budúcnosti, teda uzatvára sa na obdobie minimálne 7 a viac rokov, pričom počas celého tohto obdobia poisťovňa investuje vaše peniaze do rôznych fondov či finančných nástrojov, ktoré vám znásobujú vami vložené peniaze.

Rady, ako si vybrať vhodné investičné poistenie

Na Slovensku máme mnoho poisťovní, ktoré svojim klientom ponúkajú možnosť byť poistení a súčasne investovať. Príklady, kde všade nájdete odborníkov je mnoho napríklad Union.sk, Allianz – Slovenská poisťovňa, ERGO Poisťovňa, a.s., Poisťovňa AXA, ČSOB, rozhodnutie je len na vás.

Avšak každé investovanie so sebou prináša aj určité riziko, a preto treba byť pri výbere poisťovne a aj konkrétneho produktu opatrný. Tu je niekoľko dôležitých rád, ako na výber vhodnej poistky, zhrnutých do nasledujúcich bodov:

Výber správnej poisťovne

Áno, tento krok je prvým a skutočne aj najpodstatnejším, pretože v rámci neho si musíte overiť hlavne to, či je vami vybraná poisťovňa dôveryhodná, zapísaná v Obchodnom registri, má dobré postavenie na trhu a je registrovaná Národnou bankou Slovenska.

Pri výbere poisťovne sa zamerajte aj na to, aká bude výška vašej mesačnej platby pri súčasnom zachovaní poistných súm, a takisto na to, za aké obdobie je v prípade potreby poisťovňa ochotná vyplatiť poistnú sumu.

Výber typu investičného poistenia

Okrem výberu z dvoch variantov tohto poistenia opísaných vyššie si treba zvoliť aj to, či má ísť o poistenie s otvoreným alebo garantovaným výnosom, teda vedieť to, akým percentom sa zhodnocujú vaše úspory v konkrétnom fonde. Pri garantovanom výnose je percentuálny rast vašich financií vopred určený, takže vopred viete, aký môže byť váš zisk, ktorý však býva väčšinou nižší.

Pre tých odvážnejších je možno výhodnejší otvorený typ, kde máte možnosť extrémneho nárastu financií, ale na druhej strane aj riziko straty všetkých finančných prostriedkov.

Výber vhodnej investičnej stratégie a podielových fondov

V dnešnej uponáhľanej dobe nemá každý čas venovať sa dianiu na finančnom trhu, a preto poisťovne svojim klientom ponúkajú už vopred overené stratégie investovania, ktorými sú:

  • Konzervatívna stratégia – zameraná na investovanie do veľkých ekonomicky stabilných spoločností a do dlhopisov, čo prináša klientom istotu výhodného výnosu a nízkeho rizika straty financií,
  • Vyvážená stratégia – kombinácia investovania do akcií a dlhopisov pre strednodobý horizont, ktorého výhodou je hlavne menšie kolísanie hodnoty financií v priebehu investičného obdobia,
  • Agresívna stratégia – najrizikovejšia stratégia, určená pre klientov hľadajúcich vysoké výnosy, ktorí väčšinou sami sledujú finančné trhy a chcú si sami „namixovať“ investície. Ide hlavne o investovanie do akcií veľkých ekonomicky stabilných spoločností.

V rámci výberu podielových fondov má klient na výber z nasledujúcich:

  • peňažný fond – považovaný za najmenej rizikový, a hoci výnos býva nízky, len málokedy hrozí strata investovaných peňazí,
  • dlhopisový fond,
  • realitný fond,
  • komoditný fond ETF – podobný podielovému fondu,
  • akciový fond – považovaný za najrizikovejší, pretože akcie nie sú ekonomicky stabilné, teda pri rastúcej tendencii môžete získať veľmi dobrý výnos, ale na druhej strane, v prípade ekonomickej krízy hrozí nepríjemná strata.

Výber potrebných pripoistení

Ak si chcete byť naozaj istý, že vaše poistenie pokrýva všetky riziká, ktoré na vás číhajú každý deň a na každom kroku, stavte na výber vhodných pripoistení k svojej základnej poistke.

Vybrať si môžete pripoistenie pre prípad smrti, vážnych úrazov a trvalých následkov po nich, vážnych zdravotných komplikácií a ochorení (rakovina, cukrovka, infarkt či iné závažné ochorenia) a pre prípad invalidity.

 

Cestovné poistenie – prečo by ste na neho nemali zabúdať?

Chystáte sa niekam cestovať a chcete, aby ste sa v cudzej zemi cítili čo najbezpečnejšie? Netreba vám nato osobného bodyguarda, plne postačí cestovné poistenie, ktoré si dnes viete vybaviť dokonca online!

Cestovanie je krásna aktivita. Čo by to bol za život, keby sme necestovali? Nespoznávali nové krajiny, ľudí, nezískavali nové zážitky? Bol by to rozhodne premrhaný život. Samozrejme, aj Slovensko je krásna krajina a cestovať sa dá aj tu, skôr či neskôr však nápady na zaujímavé miesta na malom Slovensku dôjdu a budete sa musieť vydať za hranice. To je predsa oveľa vzrušujúcejšie… Na cestovaní do cudzích zemí však vzrušujúca nie je len samotná skutočnosť zo spoznávania niečoho nového, ale aj adrenalín z toho, čo by ste robili, keby sa niečo pokazilo. Dohovoriť sa totiž v cudzej krajine a vyriešiť všetky problémy, ktoré sa počas cesty môžu vyskytnúť, totiž nie je vždy jednoduché, najmä keď máte nejaké zdravotné problémy, stane sa vám úraz, prípadne stratia doklady alebo osobná batožina. Niekto takéto obavy berie ako vzrušenie z dovolenky, väčšina z nás by si ale radšej takéto vzrušenie s radosťou odpustila. Preto je tu jednoduchý pomocník – cestovné poistenie!

Cestovné poistenie? Dnes aj online!

Pozrime sa na cestovné poistenie poisťovne Union, ktoré si viete vybaviť online, z pohodlia domova za pár minút. Ako také cestovné poistenie online vyzerá? Je to skutočne jednoduché. Na webe poisťovne Union si vyberiete krajinu, kam sa chystáte, počet osôb, ktoré chcete poistiť a ich vek. Následne máte na výber z mnohých možností poistného krytia, od poistenia úrazu, cez poistenie neobmedzených výdavkov na liečbu, až po neobmedzené asistenčné služby, ktoré v cudzej krajine určite neraz oceníte. K poisteniu si následne môžete vybrať ešte aj niekoľko výhodných bonusov. Zadáte osobné údaje, zaplatíte a cestovné poistenie online je vybavené, rýchlo a jednoducho! Vybavte si cestovné poistenie online ešte dnes a cestujte v bezpečí!

Bunker alebo poistenie domácnosti – čo je výhodnejšie?

Keď sa povie ochrana domácnosti a ochrana nehnuteľnosti, každý si predstaví niečo iné. Čo lepšie a výhodnejšie ochráni váš domov, poistenie domácnosti alebo prerobenie si domu na nedobytný bunker?

Ochrana, ochrana, ochrana… Toto slovo v dnešnej mimoriadne bezpečnej dobe počúvame možno až veľmi často. Predstavme si však toto slovo spojené so slovom domácnosť a nehnuteľnosť. Ak si niekto ani za nič nechce nechať poistiť domácnosť, má len jednu možnosť, ako svoj dom ochrániť – upraviť ho na nedobytný bunker. Je to predsa mimoriadne jednoduché. Zoženiete si kontakt na nejakú firmu, ktorá vyrába opevnené domy pre rôznych ohrozených činiteľov, vyhradíte si pár stovák tisíc eur z účtu a ochrana sa môže začať. Za jeden, možno dva roky práce bude váš najochránenejší dom pod slnkom hotový a vy sa konečne budete cítiť bezpečne. Odolá pádu stromu, bleskom, krupobitiu, zlodeji sa mu radšej budú vyhýbať veľkým oblúkom, rovnako ako divé zvieratá. Chceli by ste ale bývať v takomto bunkri? Ak nie, je tu pre vás jednoduchšie riešenie – poistenie domu a poistenie domácnosti.

Poistenie domácnosti aj online?

Povedzme, že ste sa rozhodli pre jednoduchšiu možnosť, teda poistenie. Poistenie domácnosti a poistenie domu môžete vybaviť v poisťovni Union. Je pravda, že poistenie domácnosti vás neochráni pred tým, ako sa nejaká nehoda stane, šťastní však budete po nej, na rozdiel od človeka, ktorý poistenie nemá a po nejakých záplavách si všetky opravy bude platiť z vlastného vrecka. Pri vyberaní poistenia domácnosti v poisťovni Union si vyberiete z troch rôznych možností krytia a môžete si byť istí, že možnosť najširšieho krytia zahŕňa skutočne všetko, čo by vašu domácnosť mohlo aj nemohlo postihnúť. Poistenie domácnosti dnes vybavíte online, odpadáva vám teda veľa vybavovania navyše. Tak už ďalej nerozmýšľajte, poistenie domácnosti už čaká!

Ako sa dobre poistiť, a pritom ušetriť peniaze

Možností, ako výhodne využiť vo svoj prospech dostupné služby a produkty je naozaj niekoľko. Pokiaľ sa jedná o cestovné poistenie, výber a ponuka sa nezužujú, práve naopak. Aj v oblasti poistenia máte možnosť nájsť jedno ideálne a pre vás to pravé riešenie. Musíte si dať ale záležať.

 

Prečo na dovolenku s poistením?

Ak sa chystáte na dovolenku, vybavíte cestovné poistenie aj online. Samozrejme, že ak k tomu potrebujete niečo vysvetliť a poskytnúť podrobnejšie informácie, oplatí sa navštíviť aj pobočku. Na území našej republiky je ich veľa. Podobné informácie vám však poskytnú aj vo vašej cestovke. Výber dovolenky bez poistenia by ste každopádne nemali zvažovať. Exotické krajiny sú iné nie len vo svojej kráse a okolitých podmienkach, môže vás tam prekvapiť aj niečo iné. Preto je sa dobré pre takéto prípady poistiť.

 

Pre každý prípad

Veľmi veľa ľudí si myslí, že sa to dá zvládnuť aj bez poistenia. Môže to trvať ale len do chvíle, kedy sa im niečo nepríjemné prihodí. Neraz sme svedkami, ako sa v správach šíria informácie, že sa vo vyvýšenom teréne niekto zranil a stratil. V takýchto prípadoch je lacné poistenie na hory ideálnym riešením. Nikdy neviete, ako to môže dopadnúť s úhradou liečebných nákladov, dobre vieme, že aj v bežných situáciách má s tým zdravotníctvo problém.

 

Veľa vás to stáť nebude

Ak si myslíte, že poistenie vám vyprázdni váš bankový účet, ste na omyle. Na jednu osobu sú to minimálne limity väčšinou do 50 € v závislosti od charakteru poistenia. Novinkou je, že dnes sa vám poistné krytie vzťahuje aj na ambulantné ošetrenie v prípade hrozby terorizmu. Dovolenka je ale o príjemných veciach a tie si môžete naplno užívať len s dobrým poistením, tak na to nezabudnite a stavte na takúto istotu.

Nenadávajme na poistky

Prečo si nekúpiš aspoň motorku, nech nemusíš stále chodiť autobusom? Ja by som si aj kúpil, ale vieš koľko to všetko stojí? Benzín, STK, EK, ale čo je hlavné – poistka…

Toto je typická konverzácia mladých ľudí, študentov. Predstava mať vlastný dopravný prostriedok a nebyť závislý od autobusov, prípadne mama taxi, je pre mnohých mladých ľudí lákavá. Každý študent, pokiaľ teda nie je šťastným potomkom arabského ropného magnáta, uvažuje o vlastnení motocykla. Predsa to nie je až také drahé zaobstarať a je to oveľa väčšia frajerina, ako si kúpiť nejaké auto, vydojený pološrot, za rovnakú cenu. Peniaze sa našetria, ale keď sa taký diabolský plán, že idem kúpiť motorku, rozhodnete predstaviť svojim rodičom, prípadne skúseným kamarátom, ťažko vás ovalia kladivom reality – odkiaľ budeš mať každý mesiac na platenie povinného zmluvného poistenia pre motocykel? Je to však naozaj taký postrach a úplná zbytočnosť, ktorú si vynútil štát?
Načo nám je vlastne PZP…
Niekto si to prekladá ako pravidelný zabijak peňazí, ale poisťovne chcú, aby sa to prekladalo ako povinné zmluvné poistenie. Toto poistenie bolo pôvodne vymyslené na to, aby sa z neho preplatila škoda, ktorú spôsobíte vy na cudzom majetku. Jednoducho, keď už na tom vašom novom jednostopovom stroji namiesto apexu trafíte babku vo Felícii, tak po vypísaní všetkých dokumentov pôjde babka do vašej poisťovne, kde jej škodu preplatia a vás to nebude nič stáť. No nie je to perfektné? Tak prečo na to toľko nadávame…
Dnes je to ešte lepšie
No len si smelo pozrite stránku poisťovne kde ponúkajú PZP motocykla. Určite tam nájdete viac rôznych výhod a možností, ako máte koní pod zadkom. Asistenčné služby pri rôznych druhoch porúch, odťah, poistenie pre prípad stretu so zverou, výtlkom a tak ďalej. Môžete si vybrať z viacerých balíkov podľa toho, čo vám viac vyhovuje. A to je stále povinné zmluvné poistenie pre motocykel, nie havarijné poistenie.
Mnoho výhod navyše
Okrem spomínaných výhod dostanete aj mnohé ďalšie. Nielen že máte možnosť vybaviť si PZP motocykla cez internet, ale ešte k tomu dostanete aj zľavu. Zľavu dostanete aj v prípade, že už ste klientom Union poisťovne, a ak máte v Unione uzavreté aj PZP, dostanete zľavu na havarijné poistenie. A teraz sa ešte raz zamyslime – sú tie poistky naozaj taká otrava a škoda peňazí?

Čo by ste mali vedieť o výbave na motorku?

Aj vy uprednostňujete pred štyrmi kolesami dve? Nečudujeme sa, veď pocitu jazdy s vetrom vo vlasoch sa vyrovná len máločo. Kúpou motocykla ale všetko len začína. K bezpečnej jazde potrebujete nie len rozvahu a jazdecké zručnosti, ale tiež adekvátne vybavenie. Čo všetko by malo zahŕňať?

V sedle motorky ste poveternostným vplyvom vydaní na milosť a nemilosť. Bez kvalitného motorkárskeho oblečenia sa aj preto neoplatí vyjsť ani na pár metrov z garáže. Zdôrazňujeme slovo „kvalita“, lacné oblečenie totiž vydrží nanajvýš zopár jázd, po ktorých sa začne párať.

Oblečenie skúšajte ako keby sedíte na motorke

Určite sa rozhodnite pre kvalitné oblečenie, hoc aj použité. Bunda, nohavice, rukavice, ľadvinový pás a topánky vás ochránia pred chladom a nepriazňou počasia a pomôžu aj pri prípadnom páde. Nekupujte si výstroj bez odskúšania. A keď už skúšate, nie len že sa v ňom kúsok prejdite, ale najmä vyskúšajte to ako sa v ňom sedí. Keď navyše predpažíte ruky, verná simulácia motorkárskeho posedu je hotová. Sedí vám výstroj aj v tejto polohe? Potom niet o čom, berte ho!

Dôležité vetranie

Okrem chráničov, ktoré môžu byť integrované dokonca aj v rukaviciach, sú dôležitou funkčnou súčasťou výstroje vetracie otvory. Mali by byť zakomponované v oblečení a čo je najdôležitejšie – všetky zapínacie mechanizmy by mali fungovať, aby ste ich v závislosti od počasia mohli otvárať a zatvárať.

Bez poistenia je lepšie zostať v garáži

Jazda na motorke je väčšinou radosť, no občas aj starosť. Preto je fajn, ak si ešte pred prvou jazdou uzatvoríte poistenie motorky. Najlacnejšie varianty začínajú na úrovni 22€, pričom poistiť sa dajú skútre aj väčšie motorky a kubatúry. S ozaj kvalitným poistením máte vykryté škody až do výšky niekoľkých miliónov eur, vrátane krádeží, havárie či škôd spôsobených vandalmi. Asistenčné služby v základnom rozsahu sú príjemným bonusom, vďaka ktorému si budete môcť užívať nerušený pocit z jazdy.

Výhody uzavretie povinného ručenia online
Viete o možnosti uzatvorenia povinného ručenia online? Ak nie, potom vedzte, že to prináša nejednu výhodu. Uzatvorenie tohto zákonného poistenia pre vás bude pohodlnejšie a tiež cenovo atraktívnejšie.

Jednoduché uzavretie

Ak sa v prípade povinného ručenia rozhodnete využiť ponuku niektorého z portálov, ktorý ho ponúka online, ušetríte si veľa námahy a času. Dávno preč sú doby, kedy každý majiteľ motorového vozidla musel bežať na pobočku poisťovne a tam často čakať aj desiatky minút, než sa dostal na rad. Dnes si stačí zapnúť počítač, pripojiť sa k internetu, vyhľadať si najvýhodnejšie povinné ručenie a potom si ho v priebehu niekoľkých minút dojednať. Nikam nemusíte chodiť, všetko sa dá urobiť z pohodlia a pokoja domova.

Lacnejšie povinné ručenie

Uzatvárate Ak povinné ručenie online, máte šancu ho získať za výhodnejšiu cenu, než ak by ste šli na pobočku niektorej z poisťovní. Už len to, že vám špecializovaný portál nájde cenovo najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie podľa zadaných kritérií, vám ušetrí pokojne aj stovky až tisíce korún ročne. A to už je rozhodne pádny dôvod na využitie zjednanie povinného ručenia cez internet.

Nadväznosť

Vo chvíli, kedy vám končí existujúca zmluva, stačí si najst online povinné ručenie a ihneď ho uzavrieť. Nestane sa tak, že budete nejaký čas bez tohto poistenia.

Možnosť stiahnutia formulárov

Pre prípad dopravnej nehody je dobré mať pri sebe príslušné formuláre pre oznámenie škody. Aj tie možno ľahko stiahnuť online tak, aby ste ich mali neustále k dispozícii.

Výhod uzavretie povinného ručenia online by sa určite dalo nájsť ešte oveľa viac. Vyššie uvedené sú ale tými zásadnými, ktoré by vás mali presvedčiť o tom, že je lepšie si povinné zmluvné poistenie dojednať cez internet, než pobehovať po pobočkách poisťovní. Tak čo vy na to? Idete do toho?

Ako vyhľadať najlacnejšie povinné ručenie

Kto vlastní auto, tak isto veľmi dobre vie, že takýto automobil je vyložene diera na peniaze. Keď opomenieme obstarávaciu cenu auta, najviac človek samozrejme utratia za palivo. Mesačne sa tieto sumy môžu šplhať až do výšky tisícov korún, vodiči z povolania utratia za naftu a benzín pokojne aj desaťtisíce mesačne (aj keď je pravda, že to neplatí z vlastného vrecka). To ale nie je zďaleka všetko.

Auto je stroj ako každý iný a stroje sa veľmi rady rozbíjajú, hlavne keď to človek čaká a potrebuje zo všetkého najmenej. Automechanici tiež nepracujú zadarmo a náhradné diely sa nevyrobili len tak od seba. A to nehovoríme o platení zákonne povinné poistky – takzvaného povinného ručenia. U zvlášť mladých vodičov so silnými autami sa aj táto suma môže vyšplhať na takú cenu, za ktorú by človek mohol zaobstarať už pomerne luxusnú dovolenku.

Našťastie sa v poslednej dobe začínajú objavovať na internete rôzne porovnávače, ktoré vám pomôžu vybrať najlacnejšie poistku na trhu. Tieto stránky majú vyjednané s poisťovňami také podmienky, na aké bežný smrteľník nikdy nemôže dosiahnuť. Povinné zmluvné poistenie porovnanie vám tak môže ušetriť tisíce korún mesačne. Koľkokrát dosahuje úspora až päťdesiatich percent, čo už je veľmi zaujímavé, aspoň natoľko, aby si to človek vyskúšal – k tomu slúži povinné ručenie kalkulačka, vďaka ktorej si môžete zistiť aktuálnu cenu pre vás a vaše vozidlo.

Po spracovaní všetkých údajov sa vám objaví zoznam najlepších ponúk, z ktorých si môžete vyberať. Samozrejmosťou je doplnenie nejakého pripoistenie, napríklad poistenie skiel alebo batožiny a podobne. Viac informácií nájdete na informačnom portáli www.usporypenez.cz, kde okrem ponúk lacného povinného ručenia môžete dojednať aj cestovné poistenie alebo zistiť úsporu energií.