Druhy hypoték

V súčasnej dobe ponúka hypotéky, čiže hypotekárne úvery, mnoho bánk v Českej republike. Niektoré sú špecializované, iné sprostredkovávajú aj iné služby, ako len hypotéky. Hypotéky môžeme rozdeliť do mnohých skupín a podskupín, podľa mnoho meradiel a parametrov. Hypotéky môžete použiť na nehnuteľnej veci, ale aj na veci hnuteľné. Z tohto dôvodu môžeme hypotéku rozdeliť do dvoch kategórií, podľa účelu využitia úveru:

A: Účelový

B: Neúčelový

Neúčelový hypotekárny úver nie je obmedzený. To znamená, že klient môže svoje peniaze použiť akokoľvek. Spotrebovať ich tak môže aj na veci hnuteľné, ako sú napríklad automobil, cestu okolo sveta alebo napríklad štúdium detí v zahraničí. Líši sa však od účelových úverov nielen obmedzením, ale aj výškou úrokov. U účelových hypotekárnych úverov, kedy pozná banka presný objekt, teda nehnuteľnosť, ktorá je úverom financovaná, je daná nižšia úroková sadzba a tým pádom je úver oveľa výhodnejšie. Neúčelové hypotéke sa tiež inak prezýva Americká hypotéka.

Hypoték je ďalej mnoho druhov. Ďalšou kategóriou hypotekárneho úveru je:

Hypotéka bez dokladovania príjmu: V tomto prípade je banka ochotná klientovi požičať maximálne 50% až 60% z celkovej ceny nehnuteľnosti.

Kombinovaná hypotéka: Jedná sa o hypotéku, ktorá je kombinovaná s investičným životným poistením. To znamená, že klient spláca hypotekárne banke len úroky a zvyšok splátky investuje do produktu IŽP, teda investičného životného poistenia.

Ďalším rozdelením hypotekárneho úveru je:

Predhypotekárny úver: Jedná sa o typ spotrebiteľského úveru, ktorý slúži na financovanie investícií do nehnuteľností. Je poskytovaný s následným hypotekárnym úverom. Tento typ úveru prakticky napomáha ľuďom, ktorí stoja o hypotekárny úver, ale na prechodnú dobu nemajú k dispozícii takú nehnuteľnosť, ktorá by zabezpečila ich hypotekárny úver. Je tak veľmi výhodná a obľúbená medzi klientmi.

Hypotéka s neúčelový časťou: Jedná sa o hypotéku, ktorú možno použiť nielen na investície do nehnuteľnosti, teda tú účelovú časť. Neúčelová časť dovoľuje klientovi, aby použil peniaze na iné produkty, ktoré banka nesleduje, ale ktoré sú spojené s nehnuteľností. S jej pomocou si tak môžete Vašu nehnuteľnosť vybaviť nábytkom alebo si zariadiť osvetlenie a podobne.