Ako správne triediť odpad? Toto sú naše odporúčania!

Mnohí ľudia si možno myslia, že vedia správne triediť odpad, no keď príde na vec, zistia, že to tak nie je. To však nie je dobré ani pre naše životné prostredie a preto je dôležité, aby ľudia triedili odpad čo najsprávnejšie. Aj to je dôvod, prečo vám v nasledujúcich riadkoch prinášame dôležité informácie o tom, ako správne triediť odpad podľa farebných kontajnerov.

Áno, je pravda, že u v materských školách učia deti, ako správne triediť odpad, no občas je skutočne dôležité pripomenúť si to. Nie všetci totiž dobre ovládajú, čo konkrétne do danej farebnej nádoby patrí a čo zase nie. Vo všeobecnosti však máme viacero farebných nádob. Napríklad, modrá je určená na papier. Preto do nej patria noviny, reklamné letáky, časopisy a tiež aj krabice, ktoré je však potrebné rozrezať, z dôvodu úložiska miesta. Do modrej nádoby však zaručene nepatrí znečistený alebo mokrý papier, použité plienky, hygienické potreby a obaly z džúsov, mlieka či tetrapaky. Hovorí o tom aj zákon o odpadoch, ktoré si je dobré preštudovať.

Zelené nádoby

Čo sa týka zelených kontajnerov, patria do nič nevratné obaly zo skla od nápojov, sklené črepy, či nádoby vyrobené zo skla. Mnohí ľudia však hádžu do zelených nádob aj porcelán, zrkadlá, TV, žiarovky, znečistené fľaše či keramiku. To nie je správne. Takýto odpad patrí do zberného dvoru, ktorý je na to aj určený. Preto si na to dajte veľký pozor.

Žlté nádoby

Žlté nádoby sú určené najmä na PET fľaše od nápojov, igelitové vrecká, polystyrén či obaly z kozmetických produktov. Do žltých nádob však zaručene nepatria obaly pochádzajúce z nebezpečných látok, medzi ktoré zaraďujeme napríklad motorové oleje, farby, chemikálie alebo podlahové krytiny.

V niektorých obciach sa nachádzajú aj červené nádoby, ktoré sú primárne určené na kovy, konzervy, alobal alebo nápojové plechovky.