Viete, na čo sa zamerať pri výbere investičného životného poistenia?

Hľadáte vhodný spôsob, ako uzavrieť životnú poistku a ešte pri tom svoje financie výhodným spôsobom znásobiť? Buď si môžete vybrať samostatné životné poistenie a peniaze investovať a vkladať na rôzne sporiace účty či do podielových fondov a akcií, alebo môžete poistenie a kumuláciu svojich financií skombinovať v jednej zmluve prostredníctvom investičného životného poistenia.

V skratke o investičnom životnom poistení

Investičné životné poistenie je veľmi populárnym finančným produktom – modernou formou poistenia, v ktorej máte možnosť skombinovať si ochranu svojho zdravia prostredníctvom životnej poistky a zároveň investovať do podielových fondov, čím si môžete výrazne polepšiť vo svojich finančných úsporách. A v čom je investičné životné poistenie iné od ostatných druhov životných poistiek?

Zatiaľ čo rizikové životné poistenie je uzatvárané len pre prípad úmrtia poistenej osoby, v rámci kapitálového životného poistenia sa poistenému popri poistení vytvára navyše aj určitá finančná rezerva, ktorá závisí od výšky splátok. Oproti nim pri investičnom poistení máte ako klient poisťovne možnosť naozaj svoje financie investovať do vami vybraných podielových fondov, čiže sami si vlastne určujete aj výšku výnosu a mieru rizika straty financií.

Vo všeobecnosti existujú dva varianty investičného poistenia:

  • Poistenie so započítaným poistením v prípade smrti, keď bude vyplatená vyššia z dvoch nasledujúcich súm, a to buď dohodnutá poistná suma, alebo hodnota investičného stavu.
  • Poistenie bez poistnej sumy v prípade smrti, keď bude vyplatená len hodnota investičného účtu, poprípade už zaplatené poistenie do dňa úmrtia.

Investovanie formou investičného životného poistenia má za účel dlhodobé zaistenie do budúcnosti, teda uzatvára sa na obdobie minimálne 7 a viac rokov, pričom počas celého tohto obdobia poisťovňa investuje vaše peniaze do rôznych fondov či finančných nástrojov, ktoré vám znásobujú vami vložené peniaze.

Rady, ako si vybrať vhodné investičné poistenie

Na Slovensku máme mnoho poisťovní, ktoré svojim klientom ponúkajú možnosť byť poistení a súčasne investovať. Príklady, kde všade nájdete odborníkov je mnoho napríklad Union.sk, Allianz – Slovenská poisťovňa, ERGO Poisťovňa, a.s., Poisťovňa AXA, ČSOB, rozhodnutie je len na vás.

Avšak každé investovanie so sebou prináša aj určité riziko, a preto treba byť pri výbere poisťovne a aj konkrétneho produktu opatrný. Tu je niekoľko dôležitých rád, ako na výber vhodnej poistky, zhrnutých do nasledujúcich bodov:

Výber správnej poisťovne

Áno, tento krok je prvým a skutočne aj najpodstatnejším, pretože v rámci neho si musíte overiť hlavne to, či je vami vybraná poisťovňa dôveryhodná, zapísaná v Obchodnom registri, má dobré postavenie na trhu a je registrovaná Národnou bankou Slovenska.

Pri výbere poisťovne sa zamerajte aj na to, aká bude výška vašej mesačnej platby pri súčasnom zachovaní poistných súm, a takisto na to, za aké obdobie je v prípade potreby poisťovňa ochotná vyplatiť poistnú sumu.

Výber typu investičného poistenia

Okrem výberu z dvoch variantov tohto poistenia opísaných vyššie si treba zvoliť aj to, či má ísť o poistenie s otvoreným alebo garantovaným výnosom, teda vedieť to, akým percentom sa zhodnocujú vaše úspory v konkrétnom fonde. Pri garantovanom výnose je percentuálny rast vašich financií vopred určený, takže vopred viete, aký môže byť váš zisk, ktorý však býva väčšinou nižší.

Pre tých odvážnejších je možno výhodnejší otvorený typ, kde máte možnosť extrémneho nárastu financií, ale na druhej strane aj riziko straty všetkých finančných prostriedkov.

Výber vhodnej investičnej stratégie a podielových fondov

V dnešnej uponáhľanej dobe nemá každý čas venovať sa dianiu na finančnom trhu, a preto poisťovne svojim klientom ponúkajú už vopred overené stratégie investovania, ktorými sú:

  • Konzervatívna stratégia – zameraná na investovanie do veľkých ekonomicky stabilných spoločností a do dlhopisov, čo prináša klientom istotu výhodného výnosu a nízkeho rizika straty financií,
  • Vyvážená stratégia – kombinácia investovania do akcií a dlhopisov pre strednodobý horizont, ktorého výhodou je hlavne menšie kolísanie hodnoty financií v priebehu investičného obdobia,
  • Agresívna stratégia – najrizikovejšia stratégia, určená pre klientov hľadajúcich vysoké výnosy, ktorí väčšinou sami sledujú finančné trhy a chcú si sami „namixovať“ investície. Ide hlavne o investovanie do akcií veľkých ekonomicky stabilných spoločností.

V rámci výberu podielových fondov má klient na výber z nasledujúcich:

  • peňažný fond – považovaný za najmenej rizikový, a hoci výnos býva nízky, len málokedy hrozí strata investovaných peňazí,
  • dlhopisový fond,
  • realitný fond,
  • komoditný fond ETF – podobný podielovému fondu,
  • akciový fond – považovaný za najrizikovejší, pretože akcie nie sú ekonomicky stabilné, teda pri rastúcej tendencii môžete získať veľmi dobrý výnos, ale na druhej strane, v prípade ekonomickej krízy hrozí nepríjemná strata.

Výber potrebných pripoistení

Ak si chcete byť naozaj istý, že vaše poistenie pokrýva všetky riziká, ktoré na vás číhajú každý deň a na každom kroku, stavte na výber vhodných pripoistení k svojej základnej poistke.

Vybrať si môžete pripoistenie pre prípad smrti, vážnych úrazov a trvalých následkov po nich, vážnych zdravotných komplikácií a ochorení (rakovina, cukrovka, infarkt či iné závažné ochorenia) a pre prípad invalidity.