Prečo sa nespoliehať na to, že cena zemného plynu klesne?

Hovoríte si, že súčasná panika spojená s vývojom ceny a (ne)dostupnosťou zemného plynu nemôže trvať večne? Áno, tá pravdepodobnosť je vysoká. Avšak aj keby cena zemného plynu klesla na úrovne z prvej polovice roku 2021, stále sa nebude jednať o výhodný zdroj tepla.

Najskôr si ceny z roku 2021 dajme do dlhodobejšieho porovnania. Ceny zemného plynu v tejto dobe boli historicky veľmi nízke a pokles na hodnoty cca 10 – 15 eur/MWh sú veľmi nepravdepodobné. Hneď z niekoľkých dôvodov:

  • Cena zemného plynu v období 2020 – 2021 v Európe bola silne ovplyvnená obavami o ekonomickú situáciu tunajších ekonomík s ohľadom na pandémiu ochorení COVID 19. Podobne klesala napríklad cena ropy, ktorá sa dokonca na krátku dobu ocitla v záporných číslach. tj. producenti ropy platili odberateľom za to, že si od nich ropu kú
  • Rovnako tak, cenu zemného plynu udržiavali na historicky podpriemerných hodnotách stabilné dodávky zo strany Ruska na tzv. spotový trh, pričom na toto sa nemožno v skorých rokoch spoliehať.
  • Záchrana v podobe skvapalneného zemného plynu nie je vôbec lacná tak, ako sa cena tejto komodity aktuálne pohybuje na úrovni 94 – 97 EUR/MWh, v rokoch 2020 – 2021 sa pritom ceny pohybovali okolo 50 EUR/MWh, tj. stále vysoko nad úrovňou cien zemného plynu , na ktoré sme boli zvyknutí.

Vývoj spotovej ceny zemného plynu

Zdroj: www.tradingeconomics.com, data k 8.7.2022

V tejto chvíli možno teda veľmi ťažko hľadať argumenty, prečo by cena zemného plynu mala klesnúť späť k cca 10 – 15 eur/MWh či kamkoľvek k úrovni pod 30 eur/Mwh.

Naopak, pri zemnom plyne hrozí obmedzovanie jeho využívania naprieč Európou tak, ako to teraz môžeme pozorovať v Holandsku či Veľkej Británii.

Z vyššie uvedených dôvodov je vhodné minimálne si zistiť, aké náklady na energie sú spojené s jednotlivými zdrojmi tepla, za týmto účelom Vám poslúži napr. kalkulačka webu tzb-info.cz, v ktorej vychádzajú dlhodobo najvýhodnejšie tepelné čerpadlá, konkrétne tepelné čerpadlá zem/voda, viac informácií o tomto zdroji sa potom dozviete na tejto stránke webe ivt.sk: https://www.ivt.sk/sk/tepelna-cerpadla-zem-voda-plocha. Na rovnakom webe potom nájdete aj stručného sprievodcu výberom tepelného čerpadla pre prípad, že by Vás zaujímala vhodnosť jednotlivých typov tepelných čerpadiel pre Vašu domácnosť.

Zdroj obrázku: Skylines / Shutterstock.com