Prečo je treba študovať aj napriek titulu z vysokej školy.

 

Pre mnoho študentov ich štúdium po fakulte končí a pre ďalšie praktické vzdelávanie už nevidí dôvod. Má to vôbec zmysel, alebo je lepšie sa vrhnúť len do praxe a získať poznatky výlučne prostredníctvom výkonu povolania?

Na Slovensku sa manažérske štúdium pomaly stáva súčasťou rozhodovania o ďalšom smerovaní nielen po škole, ale aj napríklad po materskej dovolenke, či po skúsenostiach v odbore, kedy sa naskytne iná pracovná pozícia alebo ako súčasť doplnenia si znalostí a skúseností. Reč je však väčšinou o štúdiu klasických programov, ako marketing, HR, IT, soft skills alebo obchod. MBA v oblasti práva nie je najrozšírenejšia aj vzhľadom na názor, že štúdium na právnickej fakulte je dostačujúce a ďalšie znalosti sa nabalia cez odpracované roky. Cambridge Business School sa však svojim programom MBA Private Law snaží zbúrať túto dogmu a motivuje všetkých absolventov práva, ale aj odborníkov z praxe, aby si doplnili svoje vzdelanie v oblasti práva právnych noriem.

Štúdium MBA v programe MBA Private Law má zmysel v dvoch rovinách. Toto štúdium odporúčajú samotní odborníci, nakoľko vysokoškolský systém nepripraví absolventa práva na všetky úskalia praxe a neposkytne mu všetky teoretické a praktické vedomosti. Naopak, pridané ročné štúdium ich doplní, obohatí a pripraví tak budúceho právnika, notára, advokáta na svoje povolanie, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí aj na celkovom stave justície. Druhou rovinou je benefit štúdia pre dlhoročných odborníkov z oblasti práva. Vždy je priestor na vzdelávanie a prácu na sebe. To ako odborník v odbore nesmiete opomenúť.

Štúdium MBA teda nie je relevantné iba pre absolventov, ale aj pre samotných odborníkov. Môžeme povedať, že titul MBA spolu s právnickým titulom funguje ako brána k podnikaniu aj napríklad v situáciách, kedy si človek chce založiť vlastnú súkromnú právnickú firmu. Je to v podstate preto, že absolvent získa cenné poznatky o obchode, ako aj o plynulom, efektívnom a dômyselnom riadení organizácie.

Jedna z mála inštitúcií, ktorá sa takto úzko špecializuje aj na právnickú oblasť a tematiku je práve Cambridge Business School, ktorá vďaka perfektne vyskladanému tímu odborníkov a lektorov dosahuje úspechy, čo sa týka ďalšieho smerovania a napredovania svojich absolventov, o čom svedčia aj desiatky referencií. Rovnako tak sa táto inštitúcia, ktorá okrem MBA štúdia ponúka aj štúdium v programoch BBA, DBA a LLM špecializuje na poskytovanie kvality s čím je spojený systém štúdia. Štúdium MBA v programe MBA Private Law prebieha hybridnou formou. Študenti navštevujú lektorské stretnutia, kde preberajú aktuálne témy a zvyšok štúdia prebieha online e-learningovou formou, kedy študent študuje kedykoľvek a odkiaľkoľvek vďaka online zložke, ktorú má vo svojom počítači, mobile, či tablete a ktorá mu umožňuje pracovať na materiáloch v online i offline forme.

Toto moderné a interaktívne štúdium sa plne prispôsobuje jednotlivým potrebám študentov, čoho výsledkom je maximalizovanie poznatkov zo štúdia.

Prihláste sa na štúdium MBA Private Law už dnes a staňte sa s Cambridge Business School profesionálom, ktorý si a buduje odborné znalosti štúdiom a posúva tak svoju kariéru výrazne ďalej.