Pôžičky na zmenku

Čím ďalej častejšie sa v dnešnej dobe môžeme stretnúť s tým, že sa poskytujú pôžičky na zmenku. Zmenky totiž možno veľmi dobre využiť na zabezpečenie záväzkov. Sú dnes bežne využívané a tak sa s nimi stretávajú aj bežní občania.

Ovšem zmenka má ako svoje výhody, tak aj nevýhody. Nesprávne vyhotovenie zmenky môže spôsobiť jej neplatnosť. Neuvážený podpis zmenky a nedôsledná obrana proti jej vymáhaniu potom činí ľuďom ďalšie ťažkosti.

Čo sú to pôžičky na zmenku?
Predstavujú finančný záväzok voči veriteľovi zaistený zmenkou. Dlžník tak okrem zmluvy, ktorú podpisuje, musí podpísať aj zmenku. Podpisuje zmenku na požadovanú sumu. Jedná sa o najdostupnejšie možnosť získania finančnej výpomoci pre občanov, ale nejde o práve najvýhodnejšie pôžičku. Po žiadateľoch je požadované len minimum informácií.

Zmenka

Zmenka je písomným dokladom o záväzku. Jedná sa o cenný obchodovateľný papier. Vystačí zmenky sa bezpodmienečne zaväzuje k tomu, že osobe uvedenej v zmenke zaplatí v stanovenej dobe zmenkovú sumu (v tomto prípade sa jedná o zmenku vlastnú). Pôžičky na zmenku môžu byť tiež cudzie. V cudzej zmenke vystaviteľa zmenky prikazuje tretej osobe (zmenečníkovi), aby zaplatil osobe uvedenej v zmenke zmenkovú sumu za neho.

Zmenka teda predstavuje platobný a úverový nástroj. Vyjadruje vzťah medzi dlžníkom a veriteľom, ktorí dohodnú medzi sebou pôžičku alebo pôžičky na zmenku. Pri pôžičkách na zmenku má zmenka predovšetkým ochranný charakter. K uplatneniu zmenky dochádza v prípadoch, keď dlžník v dohodnutom termíne nesplnil platobná povinnosť z mimosměnečného vzťahu.

Výhody zmenky

  • ľahká vymáhateľnosť pre majiteľa
  • rýchla dostupnosť pre žiadateľov
  • nenahlížení do registra dlžníkov
  • nízky požiadavka na bonitu

Nevýhody zmenky

  • vyššia úroková sadzba
  • vyššia RPSN

Pri rokovaní pôžičiek na zmenku, je preto potrebné mať sa na pozore. Pred podpisom si zmluvu pozorne prečítajte. Pozor si dajte obzvlášť na pasáže písané veľmi malým písmom.