Oplatí sa investovať do úsporných priemyselných elektromotorov?

Keď sa v súčasnosti hovorí o elektromotoroch, takmer vždy ide o elektromotory v automobiloch. Faktom však je, že elektromotory sú už dlhšiu dobu oveľa viac rozšírené v iných oblastiach našich životov. Napríklad v priemysle.

Elektromotory pre rôzne aplikácie

V priemyselných halách tak môžete nájsť rôzne elektromotory vykonávajúce rôzne činnosti, napríklad v spojení s kvalitnými priamočiarymi pohonmi TMP. Opisovať jednotlivé rozdielnosti v týchto rôznych druhoch elektromotorov by bolo skutočne nadlho, zameriame sa však na jednu z najviac podstatných vecí, ktorá pri výbere elektromotora zaujíma určite každého.

Ide o energetickú náročnosť elektromotorov. Úplne nahrubo by sme totiž mohli elektromotory rozdeliť na štandardné a na energeticky úsporné, ktoré však majú vyššiu obstarávaciu cenu. To však neznamená, že by sa investícia do energeticky úsporného elektromotora z ekonomického hľadiska neoplatila.

Treba myslieť aj na budúcnosť

Pri zvažovaní investície do úsporných elektromotorov si je potrebné uvedomiť, že ide o dlhodobú investíciu a preto sa aj na náklady treba dívať z dlhodobého hľadiska. A teda neporovnávať len obstarávaciu cenu, ale aj ďalšie náklady, obzvlášť tie na energie.

Zoberme do úvahy, že elektromotor bude v prevádzke 3 000 hodín za rok v priebehu 10 rokov. Porovnajme v takejto situácii obstarávaciu cenu vrátane inštalácie + náklady na údržbu počas tých 10 rokov s predpokladanými nákladmi na energie za tú istú dobu. Rýchlo sa dá zistiť, že náklady na energie budú tvoriť až 97% a zvyšné spomenuté náklady si „rozdelia“ tie 3%.

Pri zvažovaní ekonomickej výhodnosti investície je tak v drvivom pomere najdôležitejšie pozerať sa práve na úspornosť elektromotora. Vyššia obstarávacia cena sa tak vráti v extrémne krátkom čase.

 

Zdroj obrázka:

Autor: Sergey Ryzhov / Stock.adobe.com