Druhy sporiacich účtov

Čo to vlastne sporiaci účet je? Sporiaci účet Vám poskytne dnes už takmer akákoľvek banka. Sporiaci účet sa od bežného účtu líši predovšetkým výškou úroku. tá je pri účte sporiacich menšie a Vaše peniaze nie sú príliš znehodnocavány. U niektorých bánk je úrok sporiacich účtu nulový. Sporiaci účet Vám slúži predovšetkým vtedy, ak chcete uložiť väčšiu sumu a nechcete, aby vám bolo strhávanie veľa peňazí v mesačných periódach a Vy ste tak prichádzali o svoje peniaze. Sporiaci účet väčšinou klient spravuje cez internetové bankovníctvo, ktoré je v súčasnej dobe veľmi rozvinuté a obľúbené.

Každá banka v Českej republike je iná, každá ponúka iné podmienky a iné výhody a my si potom ľubovoľne vyberáme, aké výhody sú zrovna pre nás najlepšie. Tak je to aj u účtov sporiacich. Pokiaľ si chcete založiť sporiaci účet u niektorej z bánk, najskôr musíte poznať podmienky jeho založenia. Každá banka si totiž kladie iné. U niektoré banky môžete založiť spořícíc účet len pod podmienkou, že spravujete bežný účet u danej banky. Iné banky tieto výsady nemajú a môžete si tak založiť sporiaci účet ľubovoľne.

Sporiace účty by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií. Ide o:

  1. Sporiaci účet s výpovednou lehotou
  2. Sporiaci účet bez výpovednej lehoty

Sporiaci účet s výpovednou lehotou

Je to účet, ktorého výpovedná lehota mávajú dĺžku od niekoľkých dní alebo týždňov, až po jeden rok. To znamená, že na svoje peniaze môžete „siahnuť“ až po dobe, ktorú máte s bankou dohodnutú. Samozrejme platí pravidlo, čím viac peňazí a dlhšia výpovedná lehota, tým väčšie zvýhodnenie Vašich peňazí. Pokiaľ si tak klient bude chcieť vybrať svoje peniaze ešte pred dobou výpovednej lehoty, je povinný zaplatiť nemalé sakční poplatky.

Sporiaci účet bez výpovednej lehoty

– Sa od prvej kategórie líšia. U tohto typu totiž môže klient vyberať svoje peniaze bez ohľadu na čas. Môže vybrať svoje nasporené financie okamžite a neplatí žiadne sankčné poplatky.

Sporiace účty sú v dnešnej dobe veľmi obľúbené. Na rozdiel od bežných účtov zvýhodňujú Vaše peniaze a banka Vám nárokuje znčně menšie úroky.