ZDIEĽAŤ
Kríza najviac postihla malých a stredných podnikateľov, ktorí nemali dostatok prostriedkov na preklenutie krízového obdobia.

Po hlbokom prepade lízingového trhu v roku 2009 nastalo vlani jeho určité oživenie. Spoločnosti združené v Asociácii lízingových spoločností (ALS) zaznamenali v porovnaní s rokom 2009 sedempercentný nárast.

Podľa jeho slov však výsledky ani zďaleka nedosahujú rekordné predkrízové roky a ani v ďalšom období nemožno očakávať nárasty v desiatkach percent ako v období konjunktúry.

Kríza najviac postihla malých a stredných podnikateľov, ktorí nemali dostatok prostriedkov na preklenutie krízového obdobia. Predovšetkým autodopravcovia, ktorí zväčša využívajú lízing na zabezpečenie si prepravných prostriedkov, sa dostávali do problémov pri plnení si záväzkov voči lízingovým spoločnostiam a až 1500 ťahačov a návesov skončilo na dvoroch lízingových spoločností.

 

ZDIEĽAŤ