ZDIEĽAŤ

Poisťovní ponúkajúcich havarijné poistenie vozidiel je dosť veľké množstvo, pričom každá má vo svojej ponuke hneď niekoľko druhov. Ak sa v poisteniach nevyznáte, ľahko sa môže stať, že sa v tom všetkom stratíte. Aby ste v konečnom dôsledku neuzavreli poistenie, ktoré nie je pre vás príliš výhodné, je dobré vedieť, čomu venovať pri výbere zvýšenú pozornosť.

 Foto: Bigstockphoto

Havarijné poistenie a spoluúčasť

Spoluúčasť je miera toho, ako sa poistenec podieľa na hradení vzniknutej škody. Zvykne sa určovať percentom zo škody, presnou sumou, prípadne kombináciou týchto možností. Samozrejme, ponuka spoluúčasti závisí od tej ktorej poisťovne. Najčastejšie si klient môže vybrať z viacerých možností, ktoré sa navzájom líšia cenou poistného aj výškou spoluúčasti. Vtedy je dobré zhodnotiť svoje vodičské schopnosti a zvoliť takú spoluúčasť, kde budete platiť peniaze primerané vašim potrebám.

Poistné riziká

Pri väčšine havarijných poistení zvyknú byť tie isté poistné riziká, teda živelná udalosť, krádež, havária, vandalizmus… Poisťovne ich však zvyknú rozširovať o rôzne situácie, preto tak môžete za podobnú cenu získať v ďalšej poisťovni také poistné krytie, ktoré vašim potrebám vyhovuje viac. Nezabudnite ani na to, že poistné riziká určujú, kedy máte pri poistnej udalosti nárok na preplatenie nákladov. Práve preto by ste mali presne vedieť, v ktorých situáciách ste oprávnení žiadať poisťovňu o pomoc.

Asistenčné služby

Havarijné poistenie ponúkajú poisťovne aj s asistenčnými službami. Ich obsah sa však líši nielen od poisťovne k poisťovni, ale aj v rámci produktov jednej poisťovne. V kritických situáciách vedia byť asistenčné služby priam k nezaplateniu. Zaujímajte sa preto aj o to, ktoré z nich vaše havarijné poistenie obsahuje.

ZDIEĽAŤ