ZDIEĽAŤ

Pri výrobe, alebo predaji potrebujeme zariadenie, ktoré nám pomôže určiť presnú hmotnosť váženého predmetu. Vo firmách by mali byť práve váhy dôležitými súčasťami, avšak mnohé podnikateľské subjekty podceňujú dôležitosť váh a buď ich nezabezpečujú, alebo ich pravidelne nemenia.

Ktoré váhy by mali byť súčasťou firiem?

Obchodné váhy

Súčasťou firiem by mali byť predovšetkým obchodné váhy. Kvalitné obchodné váhy sa využívajú predovšetkým v reštauračných zariadeniach, bufetoch, hotelových kuchyniach, v predajniach mäsa, či zeleniny. Obchodné váhy sú zaradené do kategórie obchodných a kuchynských váh a mali by sa kupovať výlučne len ciachované obchodné a kuchynské váhy. Ciachované znamená, že sú metrologicky overené. Platnosť tohto overenia býva zväčša dva roky.

V predajniach sa najviac používajú práve obchodné váhy s troma displejmi zobrazujúce jednotkovú cenu, hmotnosť a celkovú cenu. V gastro prevádzkach sa využívajú hlavne váhy na prevažovanie porcií.

Medzi váhy, ktoré by mali byť súčasťou firiem, patria aj obchodné váhy. Uprednostňujte kvalitného dodávateľa obchodných váh, ktorý vám predá tie najlepšie obchodné váhy. V potravinárstve a v kuchyniach je presnosť váženia viac než len nutnosť. Akákoľvek odchýlka môže spôsobiť nemalé problémy a výkyvy v ziskoch.

Plošinové váhy

Ďalšími dôležitými váhami vo firmách sú plošinové váhy. Funkčné plošinové váhy sa využívajú predovšetkým vo výrobných halách – vo výrobných procesoch, pri expedícii tovaru, či trebárs aj v zberných surovinách. Plošinové váhy sú vo všeobecnosti najvyhľadávanejšie a najpoužívanejšie váhy vo firmách. Opäť odporúčame vyberať metrologicky overené plošinové váhy.

K váham je možné dokúpiť nájazdové rampy, či dokonca dať si zapustiť váhy priamo do podlahy.

Plošinové váhy, ktoré si vyberiete, by mali byť vybavené práve týmito funkciami – počítací režim, tara, nulovanie.

 

Zdroj obrázka: Autor: AlexLMX / Shutterstock.com

ZDIEĽAŤ