ZDIEĽAŤ

Za posledné roky sa výrazne zhoršila kvalita životného prostredia. Vidieť to nielen v mestách, ale prekvapujúco aj na vidieku. Na kvalitu životného prostredia má výrazný vplyv aj automobilový priemysel. Aj keď v budúcnosti sa očakáva väčší podiel áut s alternatívnymi motormi, dnes to tak zatiaľ ešte nevyzerá.

Viaceré zahraničné mestá dokonca obmedzili, alebo úplne zakázali vstup dieselových áut do centier miest. U nás zatiaľ takáto situácia nenastala. Znížiť množstvo emisií v ovzduší nám ale pomáha práve zariadenie, ktoré je montované do dieselových áut, resp. do áut so vznetovými motormi.

Čo je to FAP filter? 

Spoľahlivý FAP filter, nazývaný aj DPF filter, je zariadenie montované do áut, ktoré má za úlohu filtrovať pevné častice výfukových plynov vznetových, resp. dieselových motorov. Jeho zavádzanie do áut výraznejšie ovplyvnili aj sprísňujúce sa podmienky emisných noriem, známych ako EURO. Tieto normy stanovujú limity škodlivín v exhalátoch motorových vozidiel. Vzhľadom na to, že na cestách je stále dosť áut, je pochopiteľné, že kvalita ovzdušia sa výrazne zhoršuje. Práve zavádzanie FAP filtrov do áut môže pomôcť výrazne znížiť množstvo škodlivín v ovzduší, ktoré dýchame my všetci. FAP filter je právom považovaný za efektívnu ochranu pred znečisťovaním. 

Účinnosť filtra a jeho čistenie 

Keďže sa jedná o filter, je potrebné ho pravidelne čistiť. Pevné častice by mohli časom zaniesť tento filter a stal by sa neúčinným. Ak teda chcete chrániť životné prostredie práve týmto filtrom, nezabúdajte si ho dávať čistiť. Čistenie vám spravia profesionáli, ktorí sa špecializujú na túto prácu. Čistenie býva vykonávané po odjazdení určitého množstva kilometrov. To však zhodnotia tí, ktorí vám budú čistiť tento filter.

Účinnosť filtra je ovplyvnená jeho udržiavaním. Ak si plánujete zistiť cenu nového filtra pevných častíc, nebude problém si ju zistiť aj na internete.

 

Zdroj obrázka:

 

Autor: Alraun / Shutterstock.com

ZDIEĽAŤ