ZDIEĽAŤ

Česká národná banka je známa aj pod skratkou ČNB. Je to centrálna banka Slovenskej Republiky a ako takovámá dohľad nad finančnou situáciou v našom štáte. Svojimi zásahmi ovplyvňuje tok financií medzi ČNB a ostatnými bankami, ale aj medzi ďalšími subjektmi, ktoré s peniazmi prídu do styku. Stručne povedané ovplyvňuje celý finančný trh.

Aký je hlavný cieľ Českej národnej banky

Cenová stabilita. ČNB disponuje mnohými nástrojmi, ktorými sa stabilitu cien snaží udržať. Zjednodušene povedané je dobré, aby v krajine nepôsobila hyperinflácia ani deflácia, ale len mierna inflácia v medziach, ktoré ČNB vopred stanoví.

Jednou z možností ako to dosiahnuť je regulovať finančný trh buď objemom peňazí, ktoré na trh novo putujú alebo výškou úrokových sadzieb, ktoré ČNB stanovuje ostatným bankám. Tie totiž prakticky kopírujú hladinu úrokovej sadzby centrálnej banky a k tomu si pridávajú svoju maržu.

Česká národná banka tiež spravuje agendu Komisia pre cenné papiere a dohliada nad družstevnej záložne, poisťovníctvo a penzijné pripoistenie. Okrem platných platidiel emituje aj rôzne pamätné mince a bankovky.

Hoci každá centrálna banka ovplyvňuje najmä finančný trh v danej krajine, tak je schopná zasiahnuť aj širšie okolie. Nakupuje a predáva totiž aj ostatné meny, zlato a cenné papiere a tým znovu reguluje trh.

Hlavnou postavou Českej národnej banky je jej guvernér. V minulosti zo známejších mien to boli napr. Josef Tošovský alebo Zdeněk Tůma.

ZDIEĽAŤ