ZDIEĽAŤ

Od začiatku roka 2019 platí legislatíva, ktorá hovorí o povinnosti zamestnávateľa poskytnúť svojmu zamestnancovi príspevok do výšky 500 € na dovolenku na území Slovenska, ktorá trvá minimálne dve noci po sebe. S príchodom tejto formy podpory cestovného ruchu na našom území sa však objavilo množstvo otázok – napríklad kto má na rekreačný príspevok nárok a ako oň požiadať?

Kto má nárok na rekreačný príspevok?

Na rekreačný príspevok má nárok každý zamestnanec, ktorý v danej firme pracuje minimálne 24 mesiacov a to nepretržite. Hoci zamestnanec spĺňa túto podmienku, nie je ešte isté, že rekreačný príspevok získa. Prečo? Aby firme vznikla povinnosť poskytnúť zamestnancovi rekreačný príspevok, musí zamestnávať minimálne 50 ľudí. Toto číslo sa určuje z priemerného počtu zamestnancov v predchádzajúcom kalendárom roku. Čo ak ich firma zamestnáva menej? Vtedy rozhoduje samotný zamestnávateľ, či rekreačný príspevok zamestnancovi poskytne, alebo nie – teda je to na jeho dobrej vôli.

Ako sa počítajú 2 odpracované roky pre firmu?

To, či zamestnanec odpracoval v danej spoločnosti nepretržite 24 mesiacov, sa posudzuje nie v čase podania žiadosti o rekreačný príspevok, ale v čase prvého dňa začiatku rekreácie. Nezáleží na tom, či zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú, alebo neurčitú. V prípade, že predlžoval po roku pracovnú zmluvu formou dodatku, ide o nepretržité pokračovanie pracovného pomeru. Ak nejde o plný pracovný úväzok, mení sa iba výška rekreačného príspevku, nárok na príspevok samotný nezaniká.

Ako požiadať o rekreačný poukaz?

Zamestnanec, ktorý splnil všetky oficiálne podmienky pre získanie rekreačného príspevku, požiada písomne svojho zamestnávateľa o príspevok. Presnú formu upravuje zamestnávateľ internou smernicou, možnosťou však je vyplniť žiadosť aj v online prostredí. Takéto zjednodušenie prináša firmám i zamestnancom napríklad spoločnosť Up Slovensko so svojím produktom rekreačných poukazov Up Rekrea.

Akú formu môže mať rekreačný príspevok

Zamestnávateľ sa sám rozhodne, ako preplatí zamestnancov rekreačný príspevok. Na výber má z dvoch možností, prvou je, že zamestnanec si najprv uhradí svoj pobyt sám. Po návrate však predloží zamestnávateľovi účtovné doklady, na základe ktorých mu firma tieto náklady najneskôr do 30 dní od ukončenia rekreácie uhradí. Druhým variantom sú rekreačné poukazy, ktoré zamestnávateľ poskytne svojmu zamestnancovi a ten ich pri platení za pobyt predloží v rekreačnom zariadení. Rekreačné poukazy poskytuje aj Up Slovensko pod označením Up Rekrea a výrazne uľahčujú administratívu firmám aj zamestnancom.

Chcete sa dozvedieť viac o rekreačných poukazoch a ich výhodách? Navštívte stránku https://www.up-slovensko.sk/rekreacny-kupon/

 

ZDIEĽAŤ