ZDIEĽAŤ

Kúpou auta a jeho jazdením sa vystavujete neustálemu riziku. Aj majster tesár sa občas utne, rovnako ako tí najlepší šoféri. V prípade nehody a škôd na majetku či zdraví je dobré mať nad sebou strážneho anjela v podobe poistenia.

Ak ste ju ešte nezažili, určite ste ju už videli. Minimálne v televíznych novinách. Cestovanie totiž neprináša len príjemné chvíle. Občas sa vyskytne aj nejaký ten karambol či havária. A môžete sa v nej ocitnúť celkom nevinne. Istiť sa je vždy dobrou stratégiou, zvlášť pri ceste autom.

Povinné zmluvné poistenie

Tento druh poistenia vyplýva ako povinnosť zo zákona pre vlastníkov, prevádzkovateľov aj nájomcov motorových vozidiel. Povinné zmluvné poistenie je akousi prevenciou pred škodami na zdraví či majetku, ktoré každému účastníkov cestnej premávky potenciálne hrozia. Vozidlo či vozidlá ho musia mať od prvého dňa prevádzky až dovtedy, ako budú vyradené z evidencie motorových vozidiel. Zrušenie PZP je jednou z možností, na ktorú prichádza rad v prípade, že zmluvné poistenie nie je pre majiteľa vozidla výhodné. V takom prípade treba splniť isté požiadavky. Napríklad, že výpoveď PZP musí byť doručená do poisťovne najneskôr 42 dní pred výročným dňom, ktorým je deň konca poistného obdobia.

Havarijné poistenie

Na rozdiel od predchádzajúceho ide o nepovinné, dobrovoľné poistenie. Havarijné poistenie chráni poistené vozidlo v prípade živelnej udalosti, havárie, krádeže alebo vyčíňania vandalov. Slúži však aj na ochranu vozidla pred škodami, ktoré na ňom napáchate vlastným pričinením. Je to teda akási nadstavba k PZP, ktoré sa zameriava na úhradu škôd spôsobených na cudzom majetku či zdraví. Cena poistenia sa priamo odvíja od mnohých parametrov poisťovaného vozidla, napríklad od typu, značky, veku, výkonu a objemu motora, ale aj farby.

ZDIEĽAŤ